Tekil Mesaj gösterimi
Eski 19.04.12, 12:30   #1
Abartmatozu
Kurucu

Abartmatozu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2009
Konular: 283
Mesajlar: 2,713
Ettiği Teşekkür: 1173
Aldığı Teşekkür: 2344
Rep Derecesi : Abartmatozu şöhret ötesinde bir itibarı vardırAbartmatozu şöhret ötesinde bir itibarı vardırAbartmatozu şöhret ötesinde bir itibarı vardırAbartmatozu şöhret ötesinde bir itibarı vardırAbartmatozu şöhret ötesinde bir itibarı vardırAbartmatozu şöhret ötesinde bir itibarı vardırAbartmatozu şöhret ötesinde bir itibarı vardırAbartmatozu şöhret ötesinde bir itibarı vardırAbartmatozu şöhret ötesinde bir itibarı vardırAbartmatozu şöhret ötesinde bir itibarı vardırAbartmatozu şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Depresyonda
Standart Polis Lisans Tamamlama | Politam Anayasa Hukuku 2012 Vize Soruları

Polis Lisans Tamamlama | Politam Anayasa Hukuku 2012 Vize Soruları1 ) Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenileme yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar veremez.
 2. Cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisini görev süresi içinde yalnızca bir kez kullanabilir.
 3. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermeden TBMM Başkanı’nın görüşünü alması zorunludur.
 4. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi ile birlikte TBMM’nin görevi sona erer.
 5. Bakanlar Kurulunun güvensizlik oyu ile düşürülmesi hâlinde, seçimlerin yenilenmesi zorunludur.


http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
2 ) Siyasi partilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 1. Faaliyetlerinin finansmanı için ticari faaliyette bulunabilir.
 2. Merkezleri yurt dışında olabilir.
 3. Tüzel kişilikleri bulunmamaktadır.
 4. Kurulmalarında bildirim usulü geçerlidir.
 5. Kurulmaları için 15 gerçek ya da tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
3 ) Aşağıdakilerden hangisi ABD’de uygulanan hükûmet sisteminin genel özelliklerindendir?
 1. Başkanın yasama organının kararlarına karşı veto yetkisi bulunmamaktadır.
 2. Yürütme organı yasama içindeki çoğunluktan çıkar.
 3. Başkan yasama organını feshedemez.
 4. Kuvvetlerin yumuşak ayrılığı söz konusudur.
 5. Yasama organı, yürütme organının görevine her zaman son verebilir.
4 ) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası için doğrudur?
 1. Yürürlükten kalkıncaya kadar önemli değişikliklere uğramamıştır.
 2. Kişi hak ve özgürlüklerine fazla yer verilmemiştir.
 3. Yasama organı tek meclislidir.
 4. Anayasa Mahkemesini kurmuştur.
 5. Yürütme organı son derece güçlü araçlarla donatılmıştır.
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
5 ) Anayasal devlet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 1. Anayasal devlet olmak için şeklî anlamda anayasaya sahip olmak şart değildir.
 2. Anayasanın katı veya çerçeve anayasa olması, anayasal devlet olma niteliğini doğrudan etkilemez.
 3. Anayasal devlette temel hak ve özgürlüklere güvence sağlamak için devlet iktidarının sınırlandırılması şarttır.
 4. Yönetim şekli monarşi-krallık olan devletler de anayasal devlet olabilir.
 5. Anayasal devlette devlet iktidarının sınırlandırılması için kuvvetler birliğinin sağlanması gerekir.
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
6 ) Hükûmet sistemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 1. Parlamenter sistemde devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi zorunludur.
 2. Meclis hükûmeti sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesi geçerlidir.
 3. Parlamenter sistemde yumuşak kuvvetler ayrılığı bulunur.
 4. Başkanlık sisteminde, başkan halk tarafından seçilebileceği gibi yasama organı tarafından da seçilebilir.
 5. Parlamenter sistemde yürütme organı genel olarak iki başlı ise de tek başlı olması da mümkündür.
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
7 ) 1982 Anayasası döneminde ülkemizde geçerli olan hükûmet sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 1. 1982 Anayasası klasik parlamenter hükûmet sistemini benimsemiştir.
 2. 1982 Anayasası’nda cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlamaya yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.
 3. Yasama organı hükûmetin görevine hiçbir şekilde son veremez.
 4. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar veremez.
 5. Cumhurbaşkanı, iki dereceli seçim yöntemiyle doğrudan halk tarafından seçilmektedir.
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
8 ) Siyasi partilere yapılan mali yardım ve siyasi partilerin harcamaları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 1. Mali yardım konusunda siyasi partiler arasında eşitlik bulunmamaktadır.
 2. Siyasi partiler üyelerinden aidat alarak bu gelirleri harcamalarında kullanabilir.
 3. Partiler harcamalarını belgelemek zorundadır.
 4. 1961 Anayasası’nın ilk şeklinde mali yardım konusu düzenlenmiştir.
 5. 1982 Anayasası’na göre siyasi partilere yeterli düzeyde mali yardım yapılmalıdır.
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
9 ) Osmanlı-Türk anayasacılık gelişmeleri bağlamında aşağıda verilen hak ve özgürlüklerden hangisi 1876 Kanun-u Esasi’de yer almamıştır?
 1. Konut dokunulmazlığı
 2. Mülkiyet hakkı
 3. Barış hakkı
 4. Dilekçe hakkı
 5. Eğitim hakkı
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
10 ) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer alan milletvekili seçilebilme şartlarından biridir?
 1. En az ilkokul mezunu olmak
 2. Seçim döneminde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde oturmak
 3. Otuz yaşın doldurmuş olmak
 4. Türk vatandaşlığının yanında başka bir devletin vatandaşı olmamak
 5. Beş yıldan fazla kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
11 ) Aşağıdakilerden hangisi devletin sosyal ve ekonomik ödevlerinin sınırı ile ilgili doğru bir ifadedir?
 1. Devlet, sosyal ve ekonomik ödevlerini yerine getirirken sınırsız takdir hakkına sahiptir.
 2. Devlet, sosyal ve ekonomik ödevlerini mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.
 3. Devlet, sosyal ve ekonomik görevlerini yerine getirmekle yükümlü değildir.
 4. Devlet, bütün sosyal ve ekonomik ödevlerinin tamamını yerine getirmelidir.
 5. Devlet, sosyal ve ekonomik görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözetmekle yükümlü değildir.
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
12 ) Aşağıdakilerden hangisi negatif (olumsuz) statü haklarındandır?
 1. Kıyılardan yararlanma hakkı
 2. Siyasi partilere üye olma hakkı
 3. Konut hakkı
 4. Mülkiyet hakkı
 5. Sendika kurma hakkı
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
13 ) Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletini sağlamaya yönelik mekanizmalardan biridir?
 1. Yargının yasamaya karşı sorumluluğu
 2. Çalışma hakkının sağlanması
 3. Hâkimler hükûmeti
 4. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi
 5. İdarenin siyasi sorumluluğu
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
14 ) Siyasi partilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 1. Serbest partilerde milletvekillerinin hangi yönde oy kullanacağına ilişkin kararlar alınır.
 2. Kadro partilerinde parti örgütü çok güçlü değildir.
 3. Kadro partileri kitle partilerine göre daha geniş kitlelere hitap eder.
 4. Disiplinli partilerde parti içi demokrasi bulunmamaktadır.
 5. Kitle partileri sadece seçim dönemlerinde yoğun bir şekilde çalışır.
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
15 ) Aşağıdakilerden hangisinin çağdaş anayasalarda yer alması beklenmez?
 1. Hükûmet sistemine ilişkin ilkeler
 2. Devletin örgütlenmesi
 3. Kuvvetler arasındaki ilişkiler ve görev dağılımı
 4. Deniz kıyılarının korunması ile ilgili hükümler
 5. Bireylerin devlet karşısındaki hak ve özgürlükleri
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
16 ) Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu için doğrudur?
 1. Cumhuriyetin ilanı ile 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
 2. Birinci TBMM tarafından yapılmıştır.
 3. Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
 4. İlk hâlinde hâkimiyetin padişaha ait olduğunu düzenlemiştir.
 5. Devletçilik ve halkçılık ilkelerine yer verilmiştir.
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
17 ) Aşağıdakilerden hangisi millî gelirin adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlamaya yönelik tedbirlerdendir?
 1. Özelleştirme
 2. Planlama
 3. Vergide eşitlik ilkesi
 4. Herkese konut sağlama
 5. Vergi muafiyeti sağlama
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
18 ) Hükûmetin yasama organı içindeki çoğunluktan çıktığı ve yasama ile yürütme organı arasında daha çok iş birliği olarak nitelendirilebilecek yumuşak bir kuvvetler ayrılığının bulunduğu hükûmet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Yarı meclis hükûmeti sistemi
 2. Parlamenter hükûmet sistemi
 3. Başkanlık hükûmet sistemi
 4. Yarı doğrudan hükûmet sistemi
 5. Yarı başkanlık hükûmet sistemi
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
19 ) 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 1. Kurulun kararları kesin olmakla birlikte bazı kararları için Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunulabilir.
 2. Milletvekillerine mazbata vermek için seçimlerin tamamlanmasını beklemeyebilir.
 3. Genel seçimlerin gözetimi ve denetimi ile görevli olup yerel seçimlerle ilgili herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.
 4. Kurul üyeleri Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri arasından seçilmektedir.
 5. Seçim süreci ile ilgili olarak yolsuzluk ve diğer konulardaki şikâyetleri inceler.
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
20 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi için gerekli haklardan değildir?
 1. Konut hakkı
 2. Sağlık hakkı
 3. Sosyal güvenlik hakkı
 4. Mülkiyet hakkı
 5. Çalışma hakkı
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
21 ) Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 1. Islahat Fermanı’nda gayrimüslimlerin eşit haklara sahip oldukları vurgulanmıştır.
 2. Sened-i İttifak ilk anayasamızdır.
 3. 1876 Kanun-u Esasi’de yer verilen yasama organı 1878-1908 yılları arasında görev yapamamıştır.
 4. 1876 Kanun-u Esasi’de yargı ile ilgili hükümler bulunmaktadır.
 5. Tanzimat Fermanı anayasal bir belgedir.
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
22 ) Aşağıda verilenlerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer alan seçim ilkelerinden biridir?
 1. İki dereceli seçim ve açık oy
 2. Eşit ve sınırlı oy
 3. Yargısal denetim ve açık oy
 4. Tek dereceli seçim ve gizli sayım
 5. Gizli oy ve açık sayım
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
23 ) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer alan sosyal, ekonomik hak ve ödevlerdendir?
 1. Mülkiyet hakkı
 2. Sağlık hakkı
 3. Dilekçe hakkı
 4. İspat hakkı
 5. Basın hürriyeti
http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=84716
24 ) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yer alan siyasi hak ve ödevlerdendir?
 1. Kamu hizmetine girme hakkı
 2. Çalışma hakkı ve ödevi
 3. Hak arama hürriyeti
 4. Sendikaya üye olma hakkı
 5. Dernek kurma hürriyeti
25 ) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası için doğrudur?
 1. Yasamayı güçlendirmiştir.
 2. Yapılan değişikliklerle otoriter niteliği azaltılmıştır.
 3. Cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılmıştır.
 4. Yapılış süreci, yapıldığı döneme göre son derece demokratiktir.
 5. 1961 Anayasasına göre değiştirilemez hükümlerin kapsamı daraltılmıştır.

Cevaplar net olarak doğrudur. cevapları daha önce paylaşmamamın sebebi yasalar gereğidir.
__________________
ben belki iyi bir adam olamadım ama kimsenin de adamı olmadım
Abartmatozu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Abartmatozu'in Mesajına Teşekkür Etti.