Tekil Mesaj gösterimi
Eski 21.04.12, 14:56   #1
Abartmatozu

Abartmatozu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2009
Yaş: 43
Konular: 282
Mesajlar: 2,799
Ettiği Teşekkür: 1052
Aldığı Teşekkür: 2402
Rep Derecesi : Abartmatozu parlak bir geleceği varAbartmatozu parlak bir geleceği varAbartmatozu parlak bir geleceği varAbartmatozu parlak bir geleceği varAbartmatozu parlak bir geleceği varAbartmatozu parlak bir geleceği varAbartmatozu parlak bir geleceği varAbartmatozu parlak bir geleceği varAbartmatozu parlak bir geleceği varAbartmatozu parlak bir geleceği varAbartmatozu parlak bir geleceği var
Ruh Halim: Uykucu
Standart Polis Lisans Tamamlama | Politam Güvenlik Yönetimi 2012 Vize Soruları

GÜVENLİK YÖNETİMİ


1 ) Aşağıdakilerden hangisi suçun ortaya çıkmasını engellemek için önleyici güvenlik hizmetlerinin kullanıldığı polislik türüdür?
 • Tepkisel
 • Reaktif
 • İnsancıl
 • Otoriter
 • Proaktif
2 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu makamlarının hukuka aykırı fazla sayıda işlem yaptıklarının bir göstergesi olabilir?
 • Ülkedeki lüks konut ve araç satış oranlarının yüksekliği
 • İdari eylem ve işlemlere karşı açılan davaların çokluğu
 • Kamu görevlilerinin refah düzeyinin yüksekliği
 • Kamu personelinin büyük bir kısmının genç yaşta emekli olmak istemesi
 • Kamu kurumunda işe girmek isteyenlerin sayısının çokluğu
3 )

1. Özel Harekat Daire Başkanlığı 1993 yılında kurulmuştur.
2. Daire başkanlığı kurulmadan önce özel harekat timleri terörle mücadele şubesi bünyesinde faaliyet göstermekteydiler.
3. Özel harekat timleri askerî üniforma giymektedirler.
4. Polisler arasından seçilen timler 2 aylık özel harekat kursu görmektedirler.
5. Timlerin kuruluş amaçlarından biri bölücü terör örgütü ile mücadele etmektir.

Özel harekat birimlerine ilişkin olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
 • II-IV
 • I-III
 • II-IV-V
 • I-II
 • I-III-V
4 ) Sahil güvenlikte görevlendirilecek personel, askerî eğitimden sonra hizmet içi eğitim yoluyla bazı kursları almak zorundadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kurslardan biri değildir?
 • Seyir emniyeti ve denizde çatmayı önleme kuralları kursu
 • Uyuşturucu madde kaçakçılığını önleme kursu
 • Süratli bot kullanma kursu
 • Fotoğraf ve video çekimi kursu
 • Can kurtarma ve ilk yardım kursu
5 )
I- Modern devlette yönetme hakkının dayanağını hukuk oluşturmaktadır.
II- Modern devlette vatandaşlık olgusu hukuki kurallara bağlıdır.
III- Modernleşmenin temelinde halk hareketleri vardır.
IV- Devletin laikleşmesi modernleşmenin önemli bir aşamasıdır.

Modernleşme kavramına ilişkin olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
 • I-II
 • I-II-IV
 • I-III
 • I-IV
 • I-III-IV
6 ) Türkiye’nin devlet ve toplum yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • Türkiye’nin Avrupa'daki gibi sosyal sınıflara sahip bir toplumsal yapısı vardır.
 • Türkiye tarihinde toplum her zaman önemli bir rol oynamıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde egemenlik patrimonyal özellik gösterir.
 • Türkiye’de ademimerkeziyetçi bir devlet geleneği vardır.
 • Türk bürokratik geleneği halkçı bir yaklaşıma sahiptir.
7 ) Kuvvetler ayrılığının aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenebilir?
 • Devletin eylem ve işlemlerinin denetlenmesini
 • Sağlıklı bir çevrede yaşamayı
 • Yargı erkini toplumdaki güç dengelerinin oluşturmasını
 • Erklerin birbirine hesap vermemesini
 • Her kuvvetin kendi mevzuatını oluşturmasını
8 ) Demokrasinin varlığı için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
 • Güçlü siyasal partilerin bulunması
 • Güvenlik kuvvetlerinin yönetimde belirleyici olması
 • Partilerin seçimlere serbestçe girebilmeleri
 • Geniş katılımlı seçimlerin olması
 • Genel ve eşit oy ilkesi
9 ) “Elde bulunan kaynaklardan optimum çıktının sağlanması” ve “kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek mümkün olan en iyi sonucun alınması” sırasıyla hangi iki kavramın tanımıdır?
 • Üretim – İktisat
 • İktisat – Üretim
 • Verimlilik – Etkililik
 • Etkililik – Verimlilik
 • Hizmet – Verimlilik
10 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sektörde uygulanan stratejik yönetimin kamu sektöründe uygulanmasını güçleştiren farklardan biri değildir?
 • Maliyetin müşterilerden karşılanması
 • Katı bir bürokrasinin bulunması
 • Siyasal baskılara maruz kalınması
 • Kâr amacı taşınmaması
11 ) Güçlü devlet ve zayıf devlet ayrımında kullanılan temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
 • Güvenlik güçleri başta olmak üzere personel sayısı
 • Devletin toplumsal yaşamda oynadığı rol
 • Hukuk sisteminin etkinliği
 • Bütçe büyüklüğü
 • Ülkenin gayrisafi millî hasılası
12 ) Aşağıdakilerden hangisi polisin görevlerinden biri değildir?
 • Suç soruşturmasını başlatmak
 • Trafik düzenini sağlamak
 • Kamu düzenini korumak
 • Suç faillerini yakalamak
 • Halkın emniyetini sağlamak
13 ) Kolluk birimleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • Kaçakçılık konusunda sadece gümrük muhafaza teşkilatı görevlidir.
 • Polis teşkilatı belediye sınırları içerisinde görev yapmaktadır.
 • Sahil güvenlik teşkilatı özel bir kolluk birimidir.
 • Polis ve jandarma teşkilatları iç güvenlikten sorumlu genel kolluktur.
 • Sahil güvenlik teşkilatı İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
14 ) Polis teşkilatında tam hesap verebilirliği sağlamak için önerilen yolların en etkililerden biri olmakla birlikte gerçekleştirilme olasılığının hayli zor olduğu belirtilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
 • Polis yolsuzluklarını soruşturmak üzere özel savcı atanması
 • Teşkilat içinde kurulmuş güçlü bir polis idari disiplin kurulu
 • Polisliğin sosyal içeriğinin değiştirilmesi ve polis operasyonlarının daha şeffaf hâle getirilmesi
 • Polislerin özlük haklarının iyileştirilmesi
 • Teşkilat dışında kurulmuş harici bir polis disiplin kurulu
15 ) Gümrük muhafaza teşkilatı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Antlaşması bulunmaktadır.
 • Gümrük muhafaza memurları aynı zamanda kolluk gücüdürler.
 • Gümrük teşkilatı eskiden Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlıydı.
 • Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü günümüzde İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
 • Gümrüklerle ilgili birimler bir ülkenin sınır kapılarından mal giriş ve çıkışıyla ilgilenen kamu kuruluşlarıdır
16 ) Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet, işlem ve eylemleri hakkında bir otoriteye karşı açıklama sorumluluğunun bulunması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
 • Özerklik
 • Hesap verebilirlik
 • Yönetişim
 • Özyönetim
 • Kendine yeterlilik
17 ) “…………………….. girdilerin maliyetini çıktı değerlerine göre ölçerken ………………………… fiziksel çıktılarla ilgili olarak kaynak girdilerinin fiziksel kullanımını ölçmektedir.” cümlesinde boş bırakılan yerlere uygun düşen ifadeler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
 • Ekonomik verimlilik – uyum verimliliği
 • Faaliyet verimliliği – uyum verimliliği
 • Ekonomik verimlilik – teknik verimlilik
 • Teknik verimlilik – faaliyet verimliliği
 • Uyum verimliliği – teknik verimlilik
18 ) Aşağıdakilerden hangisi emniyet teşkilatının suçla mücadele için başlattığı halkla ilişkiler uygulamalarından biridir?
 • Haftalık basın toplantısı düzenlemek
 • Polisin eğitim seviyesini yükseltmek
 • Delilden suçluya gitmek
 • Proaktif polislik anlayışına sahip olmak
 • Otoriter polislik anlayışını terk etmek
19 ) Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim ilkelerine kamu sektörünün eklediği bir özelliktir?

 • Çevresel değişimi öngören biçimlendirmenin vurgulanması
 • Stratejik planlamanın kendiliğinden uygulanmadığının kabul edilmesi
 • Siyasal otorite kullanımının kavranması ve bilinmesi
 • Uzun dönem devamlılık sağlanması
 • Hedef ve amaçların ahenkli bir hiyerarşiye entegre edilmesi
20 ) Demokrasiyi teorik açıdan tartışan Bollen’in siyasal demokrasi tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 • Seçkinlerin siyasal güçlerinin asgariye düşürüleceği ve seçkin olmayanların siyasal güçlerinin azamiye çıkarılacağı bir sistemdir.
 • Yönetimin babadan oğula geçmediği, seçimle belirlendiği sistemdir.
 • Halkın halk tarafından halk için yönetimidir.
 • Halkın kendisini ilgilendiren konularda kararları doğrudan kendisinin aldığı sistemdir.
 • Güçlülerin zayıfları kandırmak için uydurdukları bir oyundur.
21 ) Türk polis teşkilatının yapısına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • Türk kamu bürokrasisi Türk polis teşkilatının merkeziyetçi yapısından şikâyetçidir.
 • Türk polis teşkilatında her birim doğrudan merkeze bağlıdır.
 • Tük polis teşkilatı bürokrasinin genelinde olduğu gibi aşırı merkeziyetçi bir yapıya sahiptir.
 • Merkeziyetçi yapı, merkezdeki bürokratların yararına bir durum yaratmaktadır.
 • Merkeziyetçi yapı taşradaki bürokratları merkez ile iyi geçinmeye zorlamaktadır
22 ) Türkiye’de kırsal alanda görevli genel kolluk birimi hangisidir?
 • Korucu
 • Zabıta
 • Bekçi
 • Jandarma
 • Polis
23 ) Klitgaar, Maclean-Abaroa ve Parris’in formülüne göre, monopol güç ve yetki kullanan kurumların, sorumluluk mekanizmaları dışında kalmaları hâlinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkabilir?
 • Demokrasiye güvensizlik
 • Enflasyon
 • Yolsuzluk/görevde aksama
 • İç denetim
 • Şeffaflık
24 ) Demokrasi ve polislik uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • Tam demokratik olmayan toplumlarda gerçekleştirilen polis eylem ve işlemlerindeki hesap verebilirlik ya zayıftır ya da yoktur.
 • Merkeziyetçi bir yönetimle gerçekleştirilen geleneksel polislik uygulamalarında hizmet götürme anlayışı öncelikler arasında en ön sırada yer alır.
 • Demokratik toplumlarda gerçekleştirilen polis eylem ve işlemlerindeki hesap verebilirlik daha kurumsaldır.
 • Merkeziyetçi bir yönetimle gerçekleştirilen geleneksel polislik uygulamaları zor kullanmaya odaklanır.
 • Demokratik toplumlarda gerçekleştirilen polis eylem ve işlemlerindeki hesap verebilirlik daha etkindir.
25 ) Personel planlaması aşağıdakilerden hangisi esas alınarak yapılamaz?
 • Referans
 • Nüfus
 • Hizmet alanı
 • Nitelik
 • Coğrafi alan

Uyarı : Cevapların Kullanımı Kullanıcıların Sorumluluğundadır. www.forumgercek.com doğacak hukuki sorumluluğu peşinen REDDEDER

Abartmatozu Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz Abartmatozu'in Mesajına Teşekkür Etti.