Tekil Mesaj gösterimi
Eski 18.02.13, 18:20   #6
Subutay
Eflamor

Subutay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: May 2012
Konular: 166
Mesajlar: 2,717
Ettiği Teşekkür: 30889
Aldığı Teşekkür: 14586
Rep Derecesi : Subutay gerçekten güzelSubutay gerçekten güzelSubutay gerçekten güzelSubutay gerçekten güzelSubutay gerçekten güzelSubutay gerçekten güzelSubutay gerçekten güzelSubutay gerçekten güzelSubutay gerçekten güzelSubutay gerçekten güzelSubutay gerçekten güzel
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Atatürk'ün Gerçek Boyu Kaçtır? Atatürk'ün Boyu kaç ? 1.68'dir.


Boyu: 1,74 cm
Kilosu: 74-76 kg
Ayakkabı Numarası: 42
Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı) Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925)

Reis-i Cumhur Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bin (oğlu) Ali Rıza-Selanik

Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899)
Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921)
Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8)

Müşarünileyh (Adı geçen) Hazretleri:

29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905) tarihinde, Erkân-ı Harbiye(Kurmay) Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek (mezun olarak) sunuf-u selasede (üç sınıfta) bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5’nci Ordu'ya memur buyrulmuştur.

12 Kânunuevvel 322 (25 Aralık 1906) tarihinde, Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı'yla taltif edilmiştir.


7 Haziran 323 (20 Haziran 1907) tarihinde, Kolağalığa (Kıdemli Yüzbaşı) terfi etmiştir. Sene-i mezkûre (adı geçen sene) Eylül’ü gayesinde (sonunda) arıza-i vücudiyelerinden naşi (hastalığından dolayı) atik 3’ncü Ordu'ya nakledilmişlerdir.


9 Haziran 324 (22 Haziran 1908) tarihinde, Şark Demiryolu Müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre kânunuevvel gayesinde 3’ncü Ordu Redif 17’nci Selânik Fırkası Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır.


23 Teşrinievvel 325 (5 Kasım 1909) tarihinde, 3’ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine (Kurmay Başkanlığı) tayin buyrulmuştur.


24 Ağustos 326 (6 Eylül 1910) tarihinde, 3’ncü Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3’ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5’nci Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur.


14 Eylül 327 (27 Eylül 1911) tarihinde, muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarp'a gitmeksizin İstanbul'a celbi 5’nci Kolorduya tebliğ edilerek Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi'ne tayin buyrulmuştur.


14 Teşrinisani 327 (27 Kasım 1911) tarihinde, Binbaşılığa terfi edilmiştir.


19 Kânunusani 327 (1 Ocak 1912) tarihinde, Bingazi'de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönüllü Kumandanlığı'nı deruhte etmiştir.


26 Şubat 327 (11 Mart 1912) tarihinde, Derne Kumandanlığına tayin edilmiştir. 11 Teşrinievvel 328 (24 Ekim 1912) tarihinde, rahatsızlığına mebni (dolayı) Dersaadet'e hareket etmiştir.


8 Teşrinisani 328 (21 Kasım 1912) tarihinde, Karargâh-ı Umumi emrine verilerek mezkûr ay zarfında Bahr-i Sefit (Çanakkale) Boğazı Kuvay-i Mürettebesi Erkân-ı Harbiyesi'ne tayin buyrulmuştur.


14 Teşrinievvel 329 (27 Ekim 1913) tarihinde, Sofya Ataşemiliterliği’ne tayin buyrulmuştur.


24 Teşrinievvel 329 (6 Kasım 1913) tarihinde, Bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat (kahramanlık) ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, Dördüncü Rütbe'den Osmani Nişanı ita kılınmıştır (verilmiştir).


29 Kânunuevvel 329 (11 Ocak 1914) tarihinde, Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur.


26 Şubat 329 (11 Mart 1914) tarihinde, Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Rütbesinden Legion d'honneur nişanı ita kılınmıştır.


16 Şubat 329 (1 Mart 1914) tarihinde, Balkan Harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden (iyi hizmetlerinden) dolayı kaymakamlığa (yarbaylığa) terfi etmiştir.


22 Temmuz 330 (4 Ağustos 1914) tarihinde, Sırbistan Ataşemiliterliği'ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği'ne ipka edilmiştir (bırakılmıştır).


16 Teşrinisani 330 (29 Kasım 1914) tarihinde, iki sene kıdem zammı verilmiştir.


7 Kânunusani 330 (20 Ocak 1915) tarihinde, 3’üncü Kolordu'da yeni teşekkül eden 19’uncu Fırka Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur.


19 Mayıs 331 (1 Haziran 1915) tarihinde, Miralaylığa terfi etmiştir.


19 Kânunusani 331(1 Şubat 1916) tarihinde, Üçüncü Rütbe'den Osmani Nişanı, 28 Kânunuevvel 331( Aralık 1915) tarihinde, Alman Hükümeti tarafından, Demir Salip Nişanı verilmiştir.


28 Şubat 331 (13 Mart 1916) Anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır.


19 Mart 332 (1 Nisan 1916) tarihinde, hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile Mirlivalığa terfi etmiştir.


29 Teşrinisani 332 (12 Aralık 1916) tarihinde, müceddeden İkinci Rütbe'den Mecidi Nişanı ita kılınmıştır.


11 Kânunuevvel 1332 (24 Aralık 1916) Bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita edilmiştir. Seneyi mezkûre zarfında Almanya Hükümeti tarafından Birinci ve İkinci Demir Salip ve Avusturya Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbe'den Muharebe Liyakat Madalyası ile İkinci Rütbeden Harp Alâmeti Liyakat-ı Askeri Madalyası ita kılınmıştır.


7 Mart 333 (7 Mart 1917) tarihinde, 2’nci Ordu Kumandanlığına tayin buyrulmuştur.


19 Mart 333 (19 Mart 1917) tarihinde, muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen İkinci Rütbeden Osmani Nişanı ita kılınmıştır.


5 Temmuz 333 (5 Temmuz 1917) tarihinde, 7’nci Ordu Kumandanlığına tayin buyrulmuştur.


23 Eylül 333 (23 Eylül 1917) tarihinde, Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası ile taltif buyrulmuştur.


9 Teşrinievvel 333 (9 Ekim 1917) tarihinde, becayişen 2’nci Ordu Kumandanlığına tayin kılınmıştır.


11 Teşrinievvel 333 (11 Ekim 1917) tarihinde, bir ay müddetle İstanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir.


7 Teşrinisani 333 (7 Aralık 1917) tarihinde, Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiştir.


16 Kânunuevvel 333 (16 Aralık 1917) tarihinde, tebdilen Birinci Rütbe'den Kılıçlı Mecidi Nişanı ita kılınmıştır.


19 Şubat 334 (19 Şubat 1918) tarihinde, Almanya İmparatoru tarafından Birinci Rütbe'den Kılıçlı Kron dö Prus Nişanı verilmiştir.


13 Mayıs 334 (13 Mayıs 1918) tarihinde, bera-i tedavi Viyana'ya azimet buyurmuştur.


7 Ağustos 334 (7 Ağustos 1918) tarihinde, 7’nci Ordu Kumandanlığına ve seneyi mezkure Eylül’ünde Fahri Yaveran silkine ithal buyrulmuştur.


31 Teşrinievvel 334 (31 Ekim 1918) tarihinde, Yıldırım Orduları Grubu Kumandanlığını deruhte buyurmuşlardır.

Teşrinisani 334 (Kasım 1918) tarihinde, Grubun lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştır.

30 Nisan 335 (30 Nisan 1919) tarihinde, 9’ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayin edilmiş ve seneyi mezkûre Temmuzu'nun beşinde İstanbul Hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir.


9 Ağustos 335 (9 Ağustos 1919) tarihinde, Ordu Müfettişliğinden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve Fahri Yaveran Unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır.


23 Nisan 336 (23 Nisan 1920) tarihinde, Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine intahap buyrulmuşlardır.


19 Eylül 337 (19 Eylül 1921 ) tarihinde, Büyük Millet Meclisince ittifakla kendilerine Gazilik Ünvanı ita ve Rütbe-i Samiye-i Müşiri tevcih buyrulmuştur.


5 Teşrinisani 337 (5 Kasım 1921) tarihinden itibaren, müşarünileyhin Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir.


5 Şubat 338 (5 Şubat 1922) tarihinden itibaren, Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir.


27 Mart 339 (27 Mart 1923) tarihinde, Afganistan Emiri (Kralı) tarafından Aliyülâlâ Nişanı irsal kılınmıştır.


21 Teşrinisani 339 (21 Kasım 1923) tarihinde, kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası talik olunmuştur.


29 Teşrinievvel 339 (29 Ekim 1923) tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti'ne intihap buyrulmuştur.

Kaynak
__________________
Asya boz kırlarında bir bebek dünyaya geldi. Bu bebeğe asya stepleri beşik oldu. Rüzgarlar şarkı söyledi ona. Yıldızlar yol gösterdi. Yağmurlar yıkadı. Bu bebek büyüdü ve ona Türkadını verdiler. Türk büyüdü kasırga oldu tayfun oldu. Türk budur. Türk tayfundur, kasırgadır, Boradır. | Mustafa Kemal Atatürk.


la şey e vaki ün mutlak bel küllün mümkin
nisi credideritis non intelligentis
Subutay isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
10 Üyemiz Subutay'in Mesajına Teşekkür Etti.