Tekil Mesaj gösterimi
Eski 24.04.13, 14:48   #1
Basakca
Yönetici

Basakca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Konular: 2153
Mesajlar: 12,719
Ettiği Teşekkür: 82605
Aldığı Teşekkür: 78927
Rep Derecesi : Basakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart "Danışıklı Dövüş!"

Bu Ame­ri­ka­lı­lar hal­kı­mı­zı ah­mak ye­ri­ne ko­yu­yor.

Çok sa­fız ya… Al­dat al­da­ta­bil­di­ğin ka­dar!

Tür­ki­ye­’ye 38 gün­de 3’ün­cü zi­ya­re­ti­ni ya­pan ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerry du­rup du­rur­ken “Er­do-­ğa­n’­ın Gaz­ze­’ye ya­pa­ca­ğı se­ya­ha­ti doğ­ru bul­mu­yo­ruz. Bu­nun Or­ta­do­ğu ba­rış sü­re­ci ba­kı­mın­dan kri­tik ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Zi­ya­re­ti er­te­le­me­si ge­re­ki­r” de­di.

John Kerry, bu gi­bi şey­le­rin açık­ça te­laf­fuz edil­me­si­nin yan­lış bir po­li­ti­ka ol­du­ğu­nu bil­me­ye­cek ka­dar ace­mi mi?

Ha­yır!.. Amaç baş­ka…

Son za­man­lar­da halk ara­sın­da “A­me­ri­kan yan­lı­sı po­li­ti­ka­la­r” iz­le­di­ği ko­nu­şu­lan ve “Baş­kan Oba­ma ne der­se onu ya­pı­yo­r” de­ni­len Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın eli­ni güç­len­dir­me­ye yö­ne­lik bir ma­nev­ra bu…

Ya­ni, John Kerry, ace­mi­ce gö­rü­nen o söz­le­riy­le, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a muh­te­şem bir pas ver­di!

Baş­ba­kan, 16 Ma­yı­s’­ta­ki ABD zi­ya­re­tin­den son­ra Ame­ri­kan yö­ne­ti­mi­ni tak­ma­ya­rak (!) Or­ta­do­ğu ba­rı­şı­na kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı id­di­asıy­la Gaz- ­ze­’ye gi­de­cek ve AB­D’­ye ka­fa tu­tan adam gö­rün­tü­sü ya­ra­ta­rak pu­an­la­rı­nı ar­tı­ra­cak!

Böy­le­ce iç­te ve dış­ta ona “He­lâl ol­su­n” di­ye­cek­ler!

Her­kes baş­ka baş­ka ko­nu­şur­ken CHP’­li Mu­har­rem İn­ce en isa­bet­li teş­hi­si yap­tı:

“ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Kerry ‘Baş­ba­kan Gaz­ze­’ye git­me­me­li­’ di­yor. Bu bir da­nı­şık­lı dö­vüş­tür! Bu­ra­dan kah­ra­man üret­me­ye ça­lı­şa­cak­lar!”

Sözcü-Tokmak


__________________
Kendimi yıllanmaya bırakılmış üzüme benzetiyorum.
Çıkan ya sirke olacak, ya da köpek öldüren!
Basakca Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
5 Üyemiz Basakca'in Mesajına Teşekkür Etti.