Tekil Mesaj gösterimi
Eski 29.07.13, 11:00   #1
Basakca
Yönetici

Basakca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Konular: 2153
Mesajlar: 12,721
Ettiği Teşekkür: 82616
Aldığı Teşekkür: 78939
Rep Derecesi : Basakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart Tepesi Atan, Açıyor Ağzını, Yumuyor Gözünü!

Her dö­nem­de ka­fa­sı bo­zu­lup, Cum­hur­baş­kan­la­rı­na ha­ka­ret eden ki­şi­ler gö­rül­müş­tür.

Ga­ze­te­ler­de, rad­yo ve te­le­viz­yon­lar­da, kah­ve­ha­ne­ler­de, yol­lar­da, oto­büs­ler­de, dü­ğün­ler­de ve çe­şit­li yer­ler­de Cum­hur­baş­ka­nı­na ha­ka­ret eden­ler ya da bu dav­ra­nış­la­rı te­le­fon­la, mek­tup­la, e-ma­il­le ya­pan­lar ih­bar edi­lin­ce, ken­di­le­ri­ni yar­gı kar­şı­sın­da bu­lu­yor!

Türk Ce­za Ya­sa­sı­’na gö­re Cum­hur­baş­ka­nı­’na ha­ka­re­tin ce­za­sı 1 yıl­dan 6 yı­la ka­dar ha­pis­tir. Ce­za mik­ta­rı­nı, ha­ka­re­tin cin­si­ne, şek­li­ne, tek­ra­rı­na gö­re mah­ke­me tak­dir edi­yor.

Ce­za­la­rın ağır­lı­ğı­na rağ­men ha­ka­ret­ler ön­le­ne­mi­yor.

Ka­fa­sı kı­zan, te­pe­si atan açı­yor ağ­zı­nı, yu­mu­yor gö­zü­nü!

Ha­len gö­rev­de olan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­e ha­ka­ret nede­niy­le ya­pı­lan “Suç du­yu­ru­su­” 860’a yük­sel­miş bu­lu­nu­yor.

Da­ha ön­ce­ki­le­ri kat kat aşan, re­kor dü­zey­de bir suç du­yu­ru­su bu!

Ra­kam­la­rı, bir so­ru öner­ge­si üze­ri­ne biz­zat Ada­let Ba­ka­nı Sadullah Er­gin açık­la­mış­tır.

Ba­kan Er­gin, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün gö­rev sü­re­si boyun­ca ha­ka­ret ne­de­niy­le 678 ih­bar ya­pıl­dı­ğı­nı, cum­hu­ri­yet baş­sav­cı­lık­la­rın­ca ta­lep edi­len dos­ya­lar­la bir­lik­te bu suç kapsamın­da 860 du­yu­ru­da bu­lu­nul­du­ğu­nu açık­la­dı.

Ada­let Ba­ka­nı bu ara­da, ha­ka­ret içer­di­ği hal­de ko­vuş­tur­ma iz­ni ve­ril­me­yen 65 dos­ya ol­du­ğu­nu bil­dir­di.

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­e en çok, AK­P’­nin çı­kar­dı­ğı tüm ya­sa­lar­la ka­rar­na­me­le­ri te­red­düt­süz im­za­la­dı­ğı, bi­ri ha­riç hiç­bir ya­sa­yı ge­ri çe­vir­me­di­ği ve ve­to hak­kı­nı kul­lan­ma­ya­rak ta­raf­sız dav­ran­ma­dı­ğı id­di­asıy­la kı­zıl­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.

Tokmak - Sözcü

__________________
Kendimi yıllanmaya bırakılmış üzüme benzetiyorum.
Çıkan ya sirke olacak, ya da köpek öldüren!
Basakca isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Basakca'in Mesajına Teşekkür Etti.