Tekil Mesaj gösterimi
Eski 05.08.13, 16:29   #1
Basakca
Yönetici

Basakca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Konular: 2209
Mesajlar: 13,398
Ettiği Teşekkür: 85352
Aldığı Teşekkür: 82860
Rep Derecesi : Basakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart Polis Devleti

İk­ti­dar par­ti­si en­di­şe­li, ür­kek… Kor­ku dağ­la­rı bek­li­yor!

İs­tan­bul Va­li­si­’nin hu­kuk dı­şı bir tu­tum­la bu­gün Si­liv­ri­’ye gi­riş-çı­kış­la­rı ya­sak et­me­si, sa­nık ya­kın­la­rı­nın bi­le du­ruş­ma sa­lo­nu­na gir­me­si­ne izin ver­me­me­si, ik­ti­da­rın bü­yü­yen kor­ku­su­nu gös­te­ri­yor!

Ne­den kor­ku­yor­lar?

Çün­kü, Er­ge­ne­kon Da­va-­sı­’n­da bu­gün açık­la­na­cak ka­rar­la­rı on­lar da bi­li­yor.

Top­lum­da bir gü­ven­siz­lik duy­gu­su hâ­kim…

66’sı tu­tuk­lu 275 sa­nık­lı da­va­da çok sa­yı­da “A­ğır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı­” is­te­ni­yor. İdam ce­za­sı yıl­lar ön­ce kal­dı­rıl­ma­mış ol­say­dı “Mü­eb­bet ha­pi­s” ye­ri­ne mut­la­ka “İ­da­m” is­te­ne­cek­ti!

AKP li­der­le­ri tep­ki­ler­den kor­ku­yor!

İk­ti­da­rın an­ti­de­mok­ra­tik tu­tu­mu­nu eleş­ti­ren CHP Ge­nel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu “Si­liv­ri­’-de hu­kuk mu var? Ha­yır! Ada­let mi var? Ha­yır! Böy­le bir şey ola­maz. Bu, 21’in­ci Yüz­yıl Tür­ki­ye­’si­ne ya­kış­mı­yor.” di­yor ve ek­li­yor:

“Ya­sak­lar­la bir ül­ke yö­ne­ti­le­mez. Tür­ki­ye­’de ad­li­ye­le­ri iz­le­mek ser­best­tir. Si­liv­ri­’ye ya­sak ge­ti­ren İs­tan­bul Va­li­si, ya­sak­la­rın söz­cü­sü mü­dür? Si­liv­ri­’de ada­le­tin ol­ma­dı­ğı­nı ben de bi­li­yo­rum, her­kes bi­li­yor, bü­tün dün­ya bi­li­yor! Bu tür ya­sak­la­ma­lar, po­lis dev­let­le­rin­de, dik­ta­tör­lük­ler­de olur. Tür­ki­ye­’yi ne­re­ye gö­tür­mek is­te­dik­le­ri bel­li. Ya­zık gü­nah bu ül­ke­ye!”

Tokmak - Sözcü


Basakca isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
8 Üyemiz Basakca'in Mesajına Teşekkür Etti.