Tekil Mesaj gösterimi
Eski 06.08.13, 11:29   #1
Basakca
Yönetici

Basakca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Konular: 2209
Mesajlar: 13,398
Ettiği Teşekkür: 85352
Aldığı Teşekkür: 82860
Rep Derecesi : Basakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart Hukuk ve Vicdan Sınıfta Kaldı

Si­liv­ri­’de dün, hak­sız­lık, ada­let­siz­lik ve hu­kuk­suz­luk kol ge­zi­yor­du!

De­mok­ra­si, in­san hak­la­rı, va­tan­daş­lık adı­na ne var­sa, hep­si ra­fa kal­dı­rıl­mış, or­ta­lı­ğa, ka­ba kuv­vet ve zu­lüm ege­men ol­muş­tu.

Po­lis ve jan­dar­ma, Si­liv­ri Ce­za ve İn­faz Ku­rum­la­rı yer­leş­ke­si­nin dı­şın­da top­la­nan hal­ka, düş­man gi­bi dav­ra­nı­yor, “Kah­rol­sun fa­şiz­m” “Her yer Tak­sim, her yer di­re­ni­ş” “Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in as­ker­le­ri­yi­z” di­ye ba­ğı­ran in­san­la­rın üze­ri­ne vah­şi­ce bi­ber ga­zı sı­kı­yor­du…

İçe­ri­de ise da­ha ha­zin bir tab­lo var­dı…

İz­le­yi­ci­siz ya­pı­lan du­ruş­ma­da eşi ben­ze­ri gö­rül­me­miş ka­rar­lar oku­nu­yor­du:

86 yıl ha­pis… 117 yıl ha­pis… 129 yıl ha­pis…
… Ve ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis!

66’sı tu­tuk­lu 275 sa­nık­lı da­va­da 10 – 15 – 20 – 25 yıl ce­za alan­la­rın had­di he­sa­bı yok­tu…

Ce­za­lar öl­dü­rü­cü bir yağ­mur gi­bi ya­ğı­yor, ha­yat­lar sö­nü­yor­du…

Dı­şa­rı­da ka­rar­la­rı pro­tes­to eden ka­la­ba­lık­la­rı, Baş­ba­ka­n’­ın kah­ra­man­lık des­ta­nı (!) ya­zan po­lis­le­ri acı­ma­sız­ca da­ğıt­ma­ya ça­lı­şı­yor­du…

Mü­da­ha­le sı­ra­sın­da tu­tu­şup alev alan tar­la­lar, or­ta­ya çir­kin bir sa­vaş man­za­ra­sı çı­kar­dı. Dam­lar­da, ça­tı­lar­da, el­le­rin­de uzun nam­lu­lu ve dür­bün­lü tü­fek­le­riy­le kes­kin ni­şan­cı­lar var­dı.
De­mok­ra­si, hak ve öz­gür­lük­ler yer­ler­de sü­rü­nü­yor­du…

Tam bir po­lis dev­le­ti gö­rün­tü­sü!

Ne ya­zık ki Tür­ki­ye dün, hu­kuk ve vic­dan sı­na­vın­da sı­nıf­ta kal­dı!

Tokmak - Sözcü

Basakca isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
8 Üyemiz Basakca'in Mesajına Teşekkür Etti.