Tekil Mesaj gösterimi
Eski 17.08.13, 10:23   #1
Basakca
Yönetici

Basakca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Konular: 2209
Mesajlar: 13,397
Ettiği Teşekkür: 85352
Aldığı Teşekkür: 82863
Rep Derecesi : Basakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardırBasakca şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart “Apo’ya Af” Tezgâhı!Prof. Sa­mi Sel­çuk, Yar­gı­ta­y’­ın es­ki baş­kan­la­rın­dan­dır ve ül­ke­mi­zin ön­de ge­len hu­kuk­çu­la­rı ara­sın­da yer alır.

Şim­di o di­yor ki:

“Mil­yon­lar­ca say­fa­lık Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın için­den çı­ka­bi­lir mi­si­niz? Yüz, bi­le­me­di­niz iki yüz say­fa­lık dos­ya­lar­da bi­le çok bo­ca­la­dık. Böy­le bir da­va, in­sa­nın be­yin gü­cü ye­te­ne­ği­ni aşı­yor. Bu­nu te­miz­le­mek lâ­zım!”

Böy­le di­yor Sa­mi Sel­çuk Ho­ca…

Pe­ki, na­sıl te­miz­le­ne­cek?

Sa­mi Sel­çu­k’­a gö­re “Er­ge­ne­ko­n’­u Yar­gı­tay te­miz­le­ye­mez, an­cak ge­nel af te­miz­ler!”

İş­te, işin püf nok­ta­sı bu­ra­da…

Af çı­ka­cak ve her şey hal­lo­la­cak! İyi mi?

Sa­mi Sel­çuk, ay­rı­ca ge­nel af­la top­lum­sal ba­rı­şın da sağ­la­na­ca­ğı­nı ile­ri sü­rü­yor.

Baş­ta es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı E. Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ol­mak üze­re tüm ge­ne­ral­ler ve su­bay­lar af­fa iti­raz edi­yor ve “Biz suç­lu de­ği­liz ki affedi­le­lim! Bi­ze af de­ğil, tas­hi­hi ka­rar lâ­zım! İk­ti­da­rın ama­cı Te­rö­rist­ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­ı İm­ra­lı­’dan çı­ka­rıp öz­gür­lü­ğü­ne ka­vuş­tur­mak­tır. Bi­zi de bu­na âlet et­mek is­ti­yor­lar!” di­yor.

Ge­ne­ral ve su­bay­la­rın af­fı ka­bul et­me­ye­rek ka­ra­rın dü­zel­til­me­si­ni is­te­me­le­ri onur­lu bir dav­ra­nış­tır.

Eğer ger­çek­ten, açı­lım-sa­çı­lım di­ye, Ab­dul­lah Öca­la­n’­a ve­ri­len sö­zü tut­mak için böy­le tez­gâh­lar dü­zen­le­ni­yor­sa ve Apo efen­di­nin yü­zü su­yu hür­me­ti­ne af çı­ka­rı­la­cak­sa, hu­ku­kun ege­men ol­du­ğu id­di­a edi­len bir ül­ke için bu, en ha­fif ta­bi­riy­le, bü­yük ayıp­tır!

Top­lum vic­da­nı, böy­le bir şe­yi ka­bul et­mez!

Tokmak-Sözcü


Basakca isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
10 Üyemiz Basakca'in Mesajına Teşekkür Etti.