Tekil Mesaj gösterimi
Eski 08.09.13, 10:47   #1
Mustafa Akten
Abdülmelik Hankendi

Mustafa Akten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2013
Yaş: 74
Konular: 542
Mesajlar: 2,817
Ettiği Teşekkür: 21800
Aldığı Teşekkür: 11424
Rep Derecesi : Mustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Yalniz
Standart Eğitim ve Gayri Millilik

EĞİTİM VE GAYRİ MİLLİLİK

Tüm yazılarımızda Cumhuriyet ve ilkelerinden söz ederken çoğu zaman açılımlarının çok geniş detaylarını vermez, bu detayların Cumhuriyet okullarında zaten verildiğini var sayar ve Cumhuriyet çocuklarının bu ilkeleri ezbere bildiğini yeğlerdik.

Cumhuriyet ve ilkeleri dendiğinde; Devletçilik, Devrimcilik, Halkçılık, Laiklik, Milliyetçilik , Cumhuriyetçilik olarak 6 okla simgelenen temel ana değerleri anlar, Atatürk ve devrimleri üzerine bilimsel çalışma yapan, tüm değerli Türk aydınları ve tüm ansiklopedik bilgiler, Atatürk ve inkılaplarını yaklaşık olarak aşağıdaki satırlarda okuyacağınız gibi anlatır, ifade eder ve kelimelere döker bilirdik.

Atatürk ve devrimleri tarif ve içeriği ve açılımları her Türk yurttaşına, Cumhuriyet okullarında öğretilip anlatıldığı, aşağıdaki satırlarda ifadesini bulan şekliyle verilmekte idi, öğrenciler bu minval üzere yetiştirilmekte idi. Acizane bizim Cumhuriyet okullarında Cumhuriyet öğretmenlerinden okuyup öğrendiğimiz de aşağıda örnekleri sunulan ansiklopedik bilgiler ile desteklenen ifadelerden farklı değildir.

güzide Cumhuriyet çocuğu Öğretmenlerinden feyiz ve ilham alarak yaşamın her alanında hayata başlayan, devlet hayatında idarecilikten belirleyici projelere imzalar atan herkes ve eğitim ve öğretimle alakalı olan analar babalar, milli duyguları yüksek bir çok insan bilirki, 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu, öğretim ve eğitimin birliğini sağlamakla beraber medreselerin de kaldırılmasını sağlamaktadır. Keza 3 Mart 1924 tarihli kanun Evkaf ve şeriye Vekaletlerinin kaldırılmasına dair kanunla da, okullar ve medreseler ödenekleri ile birlikte (Milli Eğitim Bakanlığına) devredilmiştir.

Cumhuriyet ilanı ile birlikte Türk milleti hayatında var olan, ona Osmanlı idaresi ve bir takım gericiler tarafından dayatılmış ilkelerin yerine konan, Atatürk ve arkadaşları tarafından daha çağdaş daha modern, daha ilmi yenilikler Tevhid-i Tedrisat kanununda yer almıştır.

Yeni Osmanlıcı olanlar, anti Cumhuriyetçiler, anti Atatürkçüler, din esasına uygun bir idari sistem ve eğitim istemi ve yaklaşımı içinde olanlar, toplumsal yanılgı ve çarpık seçim sistemi ile parlementoda çoğunluk sağlayıp hükümet eden Akp ve zihniyeti ve onun başbakanı ve şürekalarının, Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli ve manevi değerlerine ne kadar düşmanca ve bölücü bir anlayışla yaklaşımını artık bilmeyen duymayan kalmadı, içimizde ki sağır sultanlardan başka!

Cumhuriyet değerleri ile birlikte yok olmasına çalışılan tevhid-i Tedrisat esasına dayalı eğitim sistemide yok edilmeye, idari sistem bütünü ile değiştirilmeye adeta rejim değişikliği, Anayasa ve Yasa değişimleri ile birlikte berhava edilmeye çalışılmaktadır.

Her gün yaşamda 11 yıldır örneklerini görüyor kahroluyoruz.

Önümüzdeki günlerde önemli seçimler var. Seçim ve sandık olayı demokrasi adına her şey değildir. Onu tamalayan yığınla demokratik öğe ile demokrasi, Cumhuriyet ve ilkeleri ancak bir bütünlük sağlar. Ayrılmadan, bölücü ve gericilerin, irtica odaklı mahkum olmuş siyasi parti ve başkanları ile siyasi hacı yatmazlarının ayak oyunlarını halka anlatmanın ve gerçek manada halka inmenin tam zamanıdır diyoruz.

Tevhit-i Tedrisat kanunu Atatürk devrimlerinin eğitimle ilgili çok önemli bölümlerinden biridir. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı çok az günler kala burada çok önemli bir Atatürk ilkesinin, adı milli olan bakanlığın içinde ve idaresinde olan ama kendileri milli olmayan zihniyet tarafından Tevhid-i Tedrisat içinde bulunan ifade, artık öğrenim ve öğretim hayatından çıkarılmış ve bir genelge ile kaldırılmıştır.

Nedir o dendiğinde:
Öğrenciler;
“Atatürk ilke ve inkılaplarını Benimsemiş, Temel Demokratik Değerler ile donanmış, Araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, Hayat boyu öğrenen, İnsan haklarına saygılı mutlu bireyler olarak yetiştirilir”.
HÜKMÜ KALDIRILDI!..


 
"Hangi inkilaplar hangi ilkeler doğrultusunda yapıldı...

Devletçilik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma için, yapılması gereken işlerin derhal yapılması demektir. Atatürk tarafından uygulamaya konulan bir ekonomi politikasıdır. Devlet özel sektörün gerçekleştirdiği başarılı atılımları desteklediği ve teşvik ettiği gibi, başarının yakalanması gereken alanlarla ilgili çalışmalarına daha fazla ağırlık vererek, kalkınmayı topyekün gerçekleştirmeyi amaçlar. Ekonomik kalkınma, yatırım, üretim, kalkınma planı, sermaye, gibi kavramlar devletçilik ilkesi ile ilgilidir. Devleçilik ilkesi kalkınmanın temel ilkelerinden birisidir.

* Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması * Etibankın kurulması
* Denizbankın kurulması
* Sümerbankın kurulması
* Milli Koruma Kanununun çıkarılması
* Özel girişimcilere ait kurumların millileştirilmesi

İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

İnkılap, kelime olarak yenilik demektir. İnkılapçılık, çağın gerektirdiği yeniliklerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır. Çağ dışı kalmış kurumların kaldırılarak yerine çağdaş kurumların getirilmesini ve modernleşmeyi esas alır.

*Şapka Kanununun çıkarılması *Kılık-Kıyafette yapılan değişiklikler
*Latin Alfabesinin kabulü *Latin Rakamlarının kabulü
*Takvim,saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
*Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması


Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürk ilkeleri arasında olan halkçılık ilkesi; Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkanlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir.

*Cumhuriyetin İlanı
*Kılık-Kıyafet Kanununun Kabulü
*Aşar Vergisinin kaldırılması *Medeni Kanunun kabulü *Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
*Yeni Türk Harflerinin Kabulü *İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
*Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin kurulması (Çocuk Esirgeme Kurumunun açılması, devlet hastanelerinin açılması, dispanserlerin açılması, Kızılayın güçlendirilmesi)
*Devlet Demir Yollarının kurulması

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulmasıdır. Atatürkün laiklik ilkesi, kişilerin din, ibadet ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasını ifade eder. Ayrıca devlet düzeninin ve hukuk kurallarının, dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır.

* Saltanatın kaldırılması
* Cumhuriyetin ilanı
* Halifeliğin kaldırılması
* Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması * Tevhid-i Tedrisat kanunu
* Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
* Medeni Kanunun kabulü * 1924 Anayasasından Devletin dini İslamdır maddesinin çıkarılması.
* 1924 Anayasasına laiklik ilkesinin girmesi
* Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü * Medreselerin kapatılması
* Kılık Kıyafet Kanununun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürk milliyetçiliği, Türk vatanını ve milletini sevmek ve sahip çıkmakla beraber, diğer dünya uluslarının da bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek demektir.

* Yeni Türk Devletinin kurulması
* Türk Tarih Kurumunun kurulması
* Türk Dil Kurumunun kurulması
* İzmir İktisat Kongresinin toplanması
* Kapitülasyonların kaldırılması
* Kabotaj Kanununun çıkarılması
* Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi * Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi
* Türk Parasını Koruma Kanununun çıkarılması


Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Cumhuriyetçilik; Cumhuriyetçilik demokrasi, milli egemenlik, halk iradesi gibi kavramları içinde barındıran bir olgu ve idari sistem, "GENEL TARİF VE ANLAYIŞI İTİBARI" cumhuriyet rejimini benimseme, koruma ve yüceltmeyi amaçlar. Cumhuriyetçilik İlkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar:

* TBMMnin açılması (23 Nisan 1920)
* Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
* Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
* Siyasal partilerin kurulması
* 1921 ve 1924 Anayasalarının hazırlanması
* Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)
* Ordunun siyasetten ayrılması" (Wikipedia)

08.09.2013
Mustafa AKTEN
 
__________________
Mustafa Akten isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Mustafa Akten'in Mesajına Teşekkür Etti.