Tekil Mesaj gösterimi
Eski 09.08.15, 06:52   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Öyle Bir Er-Doğdu Ki | Uğur DündarBe­nim­le ay­nı gün­de ama yıl­lar son­ra, 28 Ağus­tos 1972’de iki­si kız 4 kar­de­şin en kü­çü­ğü ola­rak Er­zin­ca­n’­da dün­ya­ya gel­di. Ai­le­si Er­zu­rum Şen­ka­ya­lıy­dı.
Ba­ba­sı Er­zin­can SSK Has­ta­ne­si­’n­de iş­çi ola­rak ça­lı­şı­yor­du. An­ne­si ise oku­ma yaz­ma bil­me­me­si­ne kar­şın, ço­cuk­la­rı­nın iyi eği­tim al­ma­la­rı için çır­pı­nan, fe­da­kar bir ev ka­dı­nı…

Ha­ya­tı­nın ilk unu­tul­maz ma­ce­ra­sı, ba­ba­sı­nın ye­ni gö­rev ye­ri için Er­zin­ca­n’­dan Er­zu­ru­m’­a eş­ya kam­yo­nu­nun ka­sa­sın­da gi­der­ler­ken yap­tı­ğı yol­cu­luk ol­du.
Er­zu­ru­m’­da ta­şın­dık­la­rı ev top­rak dam­lıy­dı. Yağ­mur yağ­dı­ğın­da her ta­ra­fı akı­yor­du. Böy­le du­rum­lar­da an­ne­siy­le bir­lik­te evin için­de ko­şu­şur­lar, ten­ce­re, ko­va ne bu­lur­lar­sa, akan yer­le­re ko­yar­lar­dı.
Ama gü­nün bi­rin­de öy­le­si­ne yo­ğun yağ­dı ki bun­lar yet­me­di. An­ne­si­nin tek eş­ya­la­rı olan ya­tak­la­rın ıs­lan­ma­sı­nı ön­le­mek için çır­pın­ma­sı yet­me­miş, hep­si sı­rıl­sık­lam ol­muş­tu. Ce­fa­kar ka­dın “Ben ak­şa­ma si­zi ne­re­de ya­tı­ra­ca­ğı­m” di­ye­rek hün­gür hün­gür ağ­la­mış­tı.

***
Er­zu­ru­m’­un Do­ğu sı­nı­rın­da­ki Şe­hit­ler Ma­hal­le­si­’n­de ça­tı­lı bir ev ki­ra­la­dık­la­rın­da ken­di­le­ri­ni sı­nıf at­la­mış, ade­ta zen­gin ol­muş gi­bi his­set­ti­ler. Zi­ra ar­tık yağ­mur yağ­dı­ğın­da ıs­lak ya­tak­lar­da uyu­mak zo­run­da kal­ma­ya­cak­lar­dı!..

İl­köğ­re­ni­mi­ne Şe­hit­ler İl­ko­ku­lu­’n­da baş­la­dı. Tüm ma­hal­le­li yok­sul ol­du­ğu için on­lar da yok­sul­luk­la­rı­nı fark et­mi­yor­lar­dı. Ör­ne­ğin öğ­ren­ci­le­rin hep­si oku­la las­tik ayak­ka­bı ile gi­di­yor­lar­dı. Er­zu­ru­m’­un so­ğu­ğu ün­lü­dür. Ka­ra­kı­şa “Ne­re­li­si­n” di­ye sor­muş­lar. O da “Er­zu­rum do­ğum­lu­yu­m” di­ye ce­vap ver­miş!
He­nüz 7-8 yaş­la­rın­day­ken, ısı­nın sı­fı­rın al­tın­da 30 de­re­ce­ler­de do­laş­tı­ğı böy­le­si­ne don­du­ru­cu bir gün­de, so­kak­ta ar­ka­daş­la­rıy­la oyu­na da­lın­ca, ayak­la­rı­nın ıs­la­nıp don­du­ğu­nu fark ede­me­miş­ti. Eve dön­me za­ma­nı ge­lip yü­rü­mek­te zor­la­nın­ca kö­tü du­rum­da ol­du­ğu­nu an­la­mış­tı. Zor be­la gel­di­ği ev­de an­ne­si he­men ayak­la­rı­nı su­yun al­tı­na sok­tu. Buz gi­bi su, san­ki kay­nar çay­dan­lık­tan dö­kü­lü­yor­muş gi­bi ca­nı­nı ya­kı­yor­du. Yav­ru­su­nun fer­yat­la­rı­na da­ya­na­ma­yan an­ne­si, he­men ayak­la­rı­nı göğ­sü­ne bas­tı. Ana-oğul, da­ki­ka­lar­ca böy­le kal­dı­lar. So­nun­da çi­le­keş an­ne­ci­ği, yav­ru­su­nun kü­çü­cük ayak­la­rı­nı kur­ta­rıp aç­ma­yı ba­şar­mış­tı.


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - - Sözcü - - - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.