Tekil Mesaj gösterimi
Eski 12.08.15, 07:25   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33015
Aldığı Teşekkür: 32077
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Ey Devlet Neredesin?!.. | Mehmet TürkerDev­le­tin “i­ti­ba­rı­” için 1 kat­ril­yon 370 tril­yon li­ra­ya 1150 oda­lı sa­ray yap­tı­lar, dev­le­ti kay­bet­ti­ler!..
Her­kes so­ru­yor:
“Ne­re­de bu dev­let?”
Dün Şır­na­k’­tan 1 şe­hit as­ker ha­be­ri da­ha gel­di…
Böl­ge böl­ge ça­tış­ma­lar de­vam edi­yor…
İn­gi­liz The Ti­mes Ga­ze­te­si, “Tür­ki­ye­’de du­rum kon­trol­den çı­kı­yo­r” baş­lı­ğı atı­yor!…
Tür­ki­ye bir ka­ran­lı­ğa doğ­ru iler­li­yor!..


* * *
Bom­ba­lı araç­lar, TNT ka­lıp­la­rı, uzak­tan ku­man­da­lı ma­yın­lar…
Ton­lar­ca pat­la­yı­cı Tür­ki­ye­’de de­po­lan­mış, dev­let ayak­ta uyu­muş!..
“Çö­züm sü­re­ci­” de­dik­le­ri te­rör kar­şı­sın­da çö­zül­me sü­re­cin­de Tür­ki­ye­’ye si­lah­lar is­tif edil­miş, şim­di or­ta­ya çı­kı­yor…
“A­man PKK kız­ma­sın, şu se­çi­mi de at­la­ta­lı­m”
“A­man Apo­’yu gü­cen­dir­me­ye­lim rant eko­no­mi­si de­vam et­si­n”
Dev­le­ti ida­re eden­le­rin çö­zül­me sü­re­cin­de­ki lay lay lom yıl­la­rı bu­gün ül­ke­yi kan ve göz­ya­şı­na boğ­du!..


* * *
As­ke­rin ope­ras­yon yap­ma yet­ki­si­ni va­li­le­re ver­di­ler…
Va­li ta­li­mat ver­me­den as­ker kış­la­dan bur­nu­nu çı­ka­ra­maz ha­le gel­di…
Va­li­le­rin ço­ğu “AK­P’­nin va­li­le­ri­” ol­du, as­ker bü­tün olay­la­ra se­yir­ci kal­dı!..
Son ola­rak jan­dar­ma da kay­ma­kam ve va­li­le­re bağ­la­na­rak et­ki­siz­leş­ti­ril­di…
Dev­let sü­reç için­de böy­le böy­le bu­dan­dı, te­rör ör­güt­le­ri­ne sı­nır­sız alan açıl­dı…
Ve PKK so­nun­da Tun­ce­li­’yi “Öz­gür Kür­dis­ta­n”, Şır­na­k’­ı “Ö­zerk Dev­le­t” ilan et­ti!..


* * *
Ey dev­let ne­re­de­sin?..
Ey dev­le­tin is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri han­gi alem­de­sin?..
Bu ka­dar pat­la­yı­cı, bu ka­dar si­lah na­sıl de­po­lan­dı?..
Hiç mi ha­be­ri­niz ol­ma­dı?..
49 kon­so­los­luk men­su­bu­nu IŞİ­D’­in elin­den kur­ta­ran (!) as­lan­lar ne­re­dey­di­niz?..
Gen­ce­cik fi­dan­lar top­ra­ğa dü­şü­yor, yü­re­ği­niz hiç mi sız­la­mı­yor?..


* * *
“Çö­zül­me sü­re­ci­ne­” kar­şı çı­kan­lar, ik­ti­da­ra ve yan­daş med­ya­ya gö­re va­tan hai­ni, ajan, sa­tıl­mış, ya­ban­cı ül­ke­le­rin ma­şa­la­rıy­dı!..
Şim­di ik­ti­dar çö­zül­me sü­re­ci­ni dur­dur­mak, pa­zar­lık ma­sa­sı­nı de­vir­mek zo­run­da ka­lın­ca ne ol­du?..
İk­ti­dar ya­la­ka­sı ya­zar­lar ken­di­le­ri­ni na­sıl his­se­di­yor?..
Va­tan ha­ni mi?..
Ajan mı?..
Sa­tıl­mış mı?..


* * *
Dev­le­ti bi­tir­di­ler!..
İn­san­la­rın can gü­ven­li­ği­ni yok et­ti­ler!..
Ül­ke­yi cep­ha­ne­lik ha­li­ne ge­tir­di­ler, kan gö­lü­ne çe­vir­di­ler!..
Her gün şe­hit­ler ge­li­yor ve hâ­lâ şe­hit­ler üze­rin­den si­ya­set ya­pı­yor­lar!..
Va­ta­na iha­net bun­dan baş­ka na­sıl ola­bi­lir?..
Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - - Sözcü - - - -__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.