Tekil Mesaj gösterimi
Eski 17.08.15, 06:22   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33015
Aldığı Teşekkür: 32077
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Toplumsal Yapı | Yekta Güngör ÖzdenSon yıl­lar­da ka­nı­la­rı­mız­da ve yar­gı­la­rı­mız­da, olum­suz­luk­la­ra ta­nık ol­mak­tan kay­nak­la­nan bu­ruk­luk­lar ya­şa­ma­mı­zı et­ki­le­mek­te, gö­rüş ve dü­şün­ce­le­ri­mi­ze yan­sı­ya­rak erin­ci­mi­zi (hu­zu­ru­mu­zu) göl­ge­le­mek­te­dir. Ço­ğu ta­nı­dı­ğı­mız ve ken­di­le­ri­ni ün­le­ri, san­la­rı, mev­ki-ma­kam ve sı­fat­la­rı­na ya­ra­şır san­dı­ğı­mız ki­mi­le­ri­nin düş ­kı­rık­lı­ğı ya­ra­tan tu­tum ve dav­ra­nış­la­rın­da­ki tu­tar­sız­lık­lar­la or­ta­ya çı­kan ki­şi­sel bo­zuk­luk­la­rı­dır. Özel­lik­le si­ya­sal ya­şam­da gü­ve­nil­mez, ina­nıl­maz, iliş­ki ku­ru­lup bir­lik­te bu­lun­mak ve gö­rün­mek­ten ka­çı­nı­la­cak kim­se­ler gi­de­rek art­mak­ta­dır.

Anım­sa­mak bi­le üzün­tü ve­ren ni­ce du­rum­lar ya­şa­nıp ni­ce­le­ri du­yu­lu­yor ya­zı­lı­yor. Kim­ler gel­di, geç­ti, hal­kı­mız ya­kın­dan ta­nı­ma­dı­ğı için ge­ti­ril­dik­le­ri kat­la­ra ba­ka­rak ço­ğu­nu bir şey san­dı. Ni­te­lik­le­ri­ne iliş­kin açık­la­ma yap­mak ya­kı­şık­sız ol­du­ğun­dan ay­rın­tı­la­ra in­mek­ten ka­çı­nı­lı­yor. Ka­rış­tı­rı­cı, kıs­kanç, kış­kır­tı­cı, çı­kar­cı, ben­cil, kor­kak, iki­yüz­lü, ki­bir­li, pa­ra­cı, gös­te­riş­çi, ya­lan­cı, nan­kör, say­gı­sız, bas­kı­cı (müs­te­bit), ka­ra­ça­lan (müf­te­ri), ki­şi­lik­siz ki­mi­le­ri ne­re­ler­de otur­du, ne­le­re kon­du, na­sıl kar­şı­lan­dı?

De­ğer­len­dir­me­ler, sığ dü­şün­ce­ler ve gün­lük gö­rüş­ler­le ya­pıl­dı­ğın­dan ya­nıl­gı­lar ağır ba­sı­yor. Top­lum­sal ya­şam olum­suz­luk­lar­la ka­ra­rı­yor. Gü­ve­ni­le­cek ve ko­şu­lup gö­rü­şü­le­cek ki­şi­le­rin gi­de­rek azal­dı­ğı ya­kın­ma­sı yu­kar­da özet­le de­ği­ni­len du­rum­la­ra bağ­la­na­bi­lir. Dü­rüst­lü­ğe ay­kı­rı tu­tum­lar, top­lum­sal ba­rı­şı da, da­ya­nış­ma­yı da sars­mak­ta­dır. Ver­di­ği sö­zü tut­mak, üze­ri­ne dü­şe­ni za­ma­nın­da ve do­yu­ru­cu bi­çim­de ye­ri­ne ge­tir­mek do­ğal bir du­rum ol­ma­sı­na kar­şın al­kış­lan­mak­ta­dır. Top­lum­sal ya­pı bun­lar­la çö­kü­yor.


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.