Tekil Mesaj gösterimi
Eski 19.08.15, 07:50   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33015
Aldığı Teşekkür: 32077
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Üç Açıklama Üç Rezalet | Murat Muratoğlu
İki­si Ba­kan bi­ri Cum­hur­baş­ka­nı Baş­da­nış­ma­nı… Ya dert­le­ri­ni an­la­ta­cak ka­dar do­na­nım­la­rı yok ya da iyi ni­yet­li de­ğil­ler… Sa­vun­ma­la­rı ay­nı; “Yan­lış an­la­şıl­dım!”
“Kıt­lı­k” biz­de mi aca­ba? Her­kes yan­lış an­lı­yor ama yan­lış an­la­tan on­lar de­ğil! İki la­fı doğ­ru dü­rüst bir ara­ya ge­ti­re­me­dik­le­ri şu “yan­lış an­la­şı­la­n” açık­la­ma­la­rı­na ya­kın­dan ba­ka­lım…


Üçün bi­ri

AK­P’­li Ça­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­li­k’­in “Gö­rüş­me olum­lu geç­ti, Baş­ba­ka­nımız bi­raz­dan çok gü­zel açık­la­ma­lar ya­pa­ca­k” de­me­siy­le bir­lik­te bor­sa, koa­lis­yon ku­ru­la­bi­le­ce­ği umu­duy­la bir an­da bin pu­an art­tı. Do­lar düş­tü…
Ka­ram­bol­de bi­ri­le­ri el­de­ki his­se­le­ri­ni sat­tı, bi­ri­le­ri ucuz­dan do­lar al­dı. Kos­ko­ca Ba­ka­n’­ın söz­le­ri­ne gü­ve­nen­ler ise pi­ya­sa­da mil­yon­lar­ca li­ra­lık po­zis­yon aç­tı.
So­nuç­ta gö­rüş­me­ler­den hiç­bir şey çık­ma­dı. Pe­ki, gö­rüş­me­de yer alan Ba­kan Fa­ruk Çe­li­k’­in bah­set­ti­ği, “Baş­ba­ka­nın ya­pa­ca­ğı gü­zel açık­la­ma­la­r” ile amaç pi­ya­sa ma­ni­pü­las­yo­nu muy­du?


Üçün iki­si

Eko­no­mi Ba­ka­nı Ni­hat Zey­bekci 2 Tem­muz gü­nü, cep te­le­fo­nu, bil­gi­sa­yar, tab­let gi­bi elek­tro­nik ürün­le­re ek ver­gi ge­ti­ri­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Bu ürün grup­la­rı­nın güm­rük ver­gi­le­rin­de önü­müz­de­ki 1-2 ay için­de önem­li ar­tış­lar ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Kos­ko­ca Eko­no­mi Ba­ka­nı­’na gü­ve­nen in­san­lar er­te­le­dik­le­ri ta­lep­le­ri­ni öne çek­ti­ler. Cep te­le­fo­nu ve tab­let sa­tış­la­rın­da pat­la­ma ya­şan­dı.
Bu haf­ta ba­şın­da Ba­kan çık­tı ve bü­yük bir piş­kin­lik­le; “Hü­kü­me­ti­mi­zin tab­let, cep te­le­fo­nun­da fi­yat ar­tı­rı­cı ek güm­rük ver­gi­si, te­la­fi edi­ci ver­gi gi­bi uy­gu­la­ma­sı as­la ol­ma­ya­ca­k“ de­mez mi? De­di!


Üçün üçü

Cum­hur­baş­ka­nı Baş­da­nış­ma­nı Ce­mil Er­tem, sos­yal med­ya­yı kul­la­na­rak; “TL 3 se­vi­ye­sin­de re­ka­bet­çi­di­r” me­sa­jı­nı yol­la­dı. Bu ne de­mek? Ben­ce, ken­di­si­nin kı­sa va­de­de bek­le­di­ği se­vi­ye 3 TL de­mek.
Me­ğer O da yan­lış an­la­şıl­ma­mış mı? De­mek is­te­miş ki; “Bu­gün do­lar şu olur­sa kriz olur de­mek yan­lış bir ez­ber­dir. İd­di­a edi­yo­rum, do­la­rın 3 li­ra ol­ma­sı ile ör­ne­ğin 2 li­ra, hat­ta Çin de­va­lü­as­yo­nun­dan son­ra 2.5 li­ra ol­ma­sı ara­sın­da Tür­ki­ye­’ye ve­re­ce­ği za­rar açı­sın­dan bir fark yok­tur.”Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.