Tekil Mesaj gösterimi
Eski 21.08.15, 06:48   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Sıra Üniter Devletin Parçalanmasına Mı Geldi?.. | Uğur Dündar
Mös­yö di­yor ki:
“Si­zin yan­lı­şı­nız, üni­ter dev­let ya­pı­sın­dan kay­nak­la­nı­yor. Ken­di­si­ni Kürt sa­yan in­san­la­ra azın­lık hak­kı ve­rin. Üni­ter dev­let ola­yın­dan vaz­ge­çin!..”
Kim bu mös­yö?
Dö­ne­min Fran­sa Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ala­in Jup­pe.
Ki­me, han­gi ta­rih­te söy­lü­yor bun­la­rı?
Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­re­l’­e, 1995 yı­lın­da, Çan­ka­ya Köş­kü­’n­de.
Pe­ki De­mi­rel bu söz­le­ri na­sıl yo­rum­lu­yor?
“Av­ru­pa, Tür­ki­ye­’nin ya­pa­ma­ya­ca­ğı şey­le­ri is­ti­yor. Üni­ter dev­let ya­pı­sın­dan vaz­geç­me­mi­zi öne­ri­yor­lar. Son­ra me­se­le fe­de­ras­yo­na ge­le­cek… Da­ha son­ra da par­ça­lan­ma­ya…”
De­vam edi­yor Cum­hur­baş­ka­nı:
“PK­K’­nın biz­den is­te­di­ği ne Kürt­çe te­le­viz­yon, ne okul, ne de dil­dir. Onun is­te­di­ği bir tek şey var­dır; bay­rak…”
Cum­hur­baş­ka­nı PKK ile Ba­tı­’nın ay­nı amaç­ta bir­leş­ti­ği­ni söy­lü­yor.

* * *
Ara­dan yıl­lar ge­çi­yor.
Tür­ki­ye, te­rör­le mü­ca­de­le­de bin­ler­ce ev­la­dı­nı şe­hit ve­ri­yor.
Ül­ke­yi yö­ne­ten­ler de­ğiş­se bi­le söy­lem­ler hiç de­ğiş­mi­yor.
Her te­rör sal­dı­rı­sın­dan son­ra “Bu son ola­cak, te­rö­rün kö­kü ka­zı­na­cak!” de­niliyor.
Ama kö­kün bu­lun­du­ğu ye­re, Kan­di­l’e, bir tür­lü gi­di­le­mi­yor.
Çün­kü “Ü­ni­ter dev­let ya­pı­sın­dan vaz­ge­çi­n” di­yen­ler, bu­na izin ver­mi­yor!
Der­ken Arap Ba­ha­rı ge­li­yor.
Böl­ge­de­ki yer al­tı zen­gin­lik­le­riy­le yer üs­tün­de­ki bay­rak­la­ra göz di­ken em­per­yal güç­ler, Arap Ba­ha­rı coğ­raf­ya­sın­da söz­de de­mok­ra­si rüz­gar­la­rı es­ti­ri­yor.
Sah­te ba­har­dan çok et­ki­len­di­ği an­la­şı­lan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, “Gü­zel şey­ler ola­cak!” di­yor.
Gü­zel şey­le­rin ol­ma­sı bek­le­nir­ken PKK’­lı te­rö­rist­ler, Ha­bu­r’­dan ül­ke­ye kah­ra­man­lar gi­bi gi­riş ya­pı­yor.
Olup bi­ten­le­ri yan­lış oku­yan Tür­ki­ye, böl­ge­de­ki ye­ni mik­ro dev­let­le­rin ha­ri­ta­la­rı­nı çok­tan ha­zır­la­mış olan­lar­la yol ar­ka­daş­lı­ğı ya­pı­yor.


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - - Sözcü - - - -

__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti