Tekil Mesaj gösterimi
Eski 25.08.15, 07:34   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Kim, Kim Katili Kim?! | Mehmet TürkerOs­ma­ni­ye­li Şe­hit Yüz­ba­şı Ali Al­kan, 8 kar­de­şin en kü­çü­ğüy­dü…
Ba­ba­sın­dan is­te­di­ği ku­ra­bi­ye­le­ri bek­ler­ken, kah­pe kur­şun­lar gel­di, kah­ra­man­ca çar­pı­şa­rak şe­hit düş­tü…
Ön­ce­ki gün ce­na­ze­si kal­dı­rı­lır­ken, “A­li­m” di­ye fer­yat ede­rek al bay­rak­lı ta­bu­tu­na ka­pa­nan abi­si Yar­bay Meh­met Al­kan is­ya­nı­nı hay­kı­rı­yor:
“Bu­ra­da­ki va­tan ev­la­dı da­ha 32 ya­şın­da… Va­ta­nı­na, sev­dik­le­ri­ne do­ya­ma­dı. Bu­nun ka­ti­li kim?.. Se­be­bi kim?.. Dü­ne ka­dar çö­züm di­yen­ler ne ol­du da so­nu­na ka­dar sa­vaş di­yor­lar?”


* * *
Yar­bay Meh­met Al­ka­n’­ın fer­ya­dı as­lın­da bü­tün Tür­ki­ye­’nin fer­ya­dı!..
Şe­hit ce­na­ze­le­ri­ne ka­tı­lan AK­P’­li ve­kil­ler, sert pro­tes­to­lar atın­da ezi­li­yor­lar…
Şe­hit ce­na­ze­le­ri kal­dı­rı­lır­ken hiç sı­kıl­ma­dan en ön saf­ta “p­ro­to­kol sı­ra­sı­” oluş­tu­ran­lar tep­ki­ler üze­ri­ne ca­mi av­lu­sun­dan kaç­mak zo­run­da ka­lı­yor­lar…
Ve Yar­bay Meh­met Al­kan hay­kı­ra­rak so­ru­yor:
“Bu­nun ka­ti­li kim?.. Bu­nun se­be­bi kim?”
Ka­til bel­li…
31 yıl­dır öl­dür­me­ye, kan akıt­ma­ya do­ya­ma­yan ve ik­ti­da­rın pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­ğu ırk­çı, fa­şist PKK ca­na­va­rı!..
Pe­ki son 2.5 ay­dır te­rö­rün az­gın­laş­ma­sı­nın, sı­ra sı­ra şe­hit ta­but­la­rı­nın gel­me­si­nin, ka­nın oluk oluk ak­ma­sı­nın se­be­bi kim?..


* * *
Kü­çük kar­de­şi­ni kal­leş sal­dı­rı­da kay­be­den Yar­bay Meh­met Al­kan, ik­ti­dar ya­la­ka­la­rı, ik­ti­dar trol­le­ri ta­ra­fın­dan he­men al­çak­ça suç­lan­ma­ya baş­lan­dı…
Yar­ba­y’­ın fer­ya­dı yan­daş med­ya­da san­sür­len­di…
Yar­bay pa­ra­lel­ci ve PKK ağ­zıy­la ko­nu­şu­yor­muş!..
Ya­zık­lar ol­sun, yuh ol­sun!..
Suç­lu­la­rın te­la­şı için­de kıv­ra­nı­yor­lar!..
İk­ti­da­rın şu az­gın tip­le­ri­ne ba­kın, ya­kın­da “Ço­cuk­la­rı şe­hit ol­du, da­ha ne is­ti­yor­la­r” di­ye ka­fa tut­ma­ya baş­la­ya­cak­lar!..
Saa­det Par­ti­si li­de­ri Mus­ta­fa Ka­ma­la­k’­ın sö­zü­ne ay­nen ka­tı­lı­yo­rum:
Yar­bay Meh­met Al­ka­n’­ı ha­in ilan eden­ler VA­TAN HA­İNİ­DİR!..
Ona sal­dı­ran­lar as­lın­da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ne, Türk Ulu­su­’na sal­dır­mak­ta­dır­lar!..Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.