Tekil Mesaj gösterimi
Eski 03.09.15, 08:58   #1
Redwine
İzindeyiz ATAM

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3697
Mesajlar: 17,974
Ettiği Teşekkür: 73129
Aldığı Teşekkür: 67386
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart CHP'ye Ne Lazım? | Soner Yalçın

Di­yor­lar ki…
AKP ve iti­ba­rıy­la Er­do­ğa­n’­ın er­ken se­çi­me git­me­si­nin se­be­bi, 1 mil­yon seç­men!
7 Ha­zi­ran se­çi­min­de, 1 mil­yon 344 bin 224 seç­men ge­çer­siz oy kul­lan­dı.
Ge­çer­siz oy­la­rın yüz­de­si 2.8 idi.
100 oy­dan 3’ü ge­çer­siz sa­yıl­dı.
Ge­çer­siz oy­lar 5. par­ti!
İs­tan­bul re­kor kır­mış­tı; ge­çer­siz oy 537 bin 37 idi; yüz­de 6.0!
AK­P’­nin ça­lış­tı­ğı ka­mu­oyu uz­man­la­rı bu­nun en önem­li ne­de­ni ola­rak şu­nu gös­te­ri­yor:
Ön­ce­ki se­çim­ler­de si­ya­si par­ti­ler­den son­ra yan ta­raf­ta yer alan ba­ğım­sız aday­lar, bu se­çim­de si­ya­si par­ti­le­rin he­men al­tı­na ko­nul­du. Bu ka­fa ka­rı­şık­lı­ğı ne­de­niy­le çok sa­yı­da seç­men müh­rü yan­lış ye­re bas­tı.
AKP ve iti­ba­rıy­la Er­do­ğan ge­çer­siz oy kul­la­nan­lar ara­sın­da 1 mil­yon ki­şi­nin ken­di seç­me­ni ol­du­ğu­nu id­di­a edi­yor.
7 Ha­zi­ran se­çi­min­de kay­bet­ti­ği 1 mil­yon seç­me­ni­ni 1 Ka­sım er­ken se­çi­min­de ka­za­na­ca­ğı­nı he­sap­lı­yor!
Pe­ki…
Bu he­sap ön­gö­rü­sü doğ­ru ola­bi­lir mi?
San­mam!
Çün­kü:
3 Ka­sım 2002: Ge­çer­siz oy kul­la­nan seç­men sa­yı­sı 1 mil­yon 239 bin 378 idi/yüz­de 3.7! ge­çer­siz sa­yıl­dı.
22 Tem­muz 2007: Ge­çer­siz oy kul­la­nan seç­men sa­yı­sı 1 mil­yon 6 bin 602 idi/yüz­de 2.7!
12 Ha­zi­ran 2011: Ge­çer­siz oy kul­la­nan seç­men sa­yı­sı 973 bin 185 idi/ yüz­de 2.2!
De­mek ki…
AK­P’­nin ka­zan­dı­ğı dört ge­nel se­çim­de ge­çer­siz oy ora­nı bir­bi­ri­ne ya­kın. (Ke­za; 1999 se­çi­min­de 1 mil­yon 536 bin 828 ve 1995 se­çi­min­de 1 mil­yon 62 bin 153 oy ge­çer­siz sa­yıl­dı. Seç­me­nin ha­ta­lı oy kul­lan­dı­ğı­na iliş­kin ne­den hiç ça­lış­ma ya­pıl­ma­mak­ta­dır?)
Bu tab­lo kar­şı­mı­za bir baş­ka ger­çe­ği çı­ka­rı­yor…
Asıl 3. par­ti
Bu­gün…
Mev­cut par­la­men­to­da MHP’­nin mi yok­sa HDP’­nin mi üçün­cü par­ti ol­du­ğu tar­tı­şı­lı­yor.
As­lın­da… İki­si de de­ğil!
Üçün­cü par­ti; san­dı­ğa git­me­yen­ler!
Şöy­le:
56 mil­yon 608 bin 817 seç­men var.
47 mil­yon 507 bin 467 seç­men sa­ndık ba­şı­na git­ti.
Ya­ni, 9 mil­yon 101 bin 350 ki­şi san­dı­ğa git­me­di!
San­dı­ğa git­me­yen­ler açık ara üçün­cü par­ti.
MHP’­nin oyu; 7 mil­yon 757 bin 126.
HDP’­nin oyu; 6 mil­yon 58 bin 489.
Kim bu san­dı­ğa git­me­yen­ler?
Üze­rin­de hiç dur­mu­yo­ruz; bu­gü­ne ka­dar tek araş­tır­ma­ya rast­la­ma­dım.
Bu du­rum… AK­P’­nin se­çim ka­zan­dı­ğı dört se­çim­de de fark­lı de­ğil:
3 Ka­sım 2002’de; 8 mil­yon 638 bin 866 kişi (yüz­de 20) oy kul­lan­ma­dı.
22 Tem­muz 2007’te; 6 mil­yon 143 bin 10 ki­şi ( yüz­de 14) oy kul­lan­ma­dı.
12 Ha­zi­ran 2011’te; 8 mil­yon 891 bin 374 ki­şi (yüz­de 16) oy kul­lan­ma­dı.
Ya­ni…
San­dı­ğa git­me­mek salt 2015 ge­nel se­çi­mi­ne öz­gü de­ğil.
Evet… Bu ka­dar bü­yük oran­da seç­men ne­den san­dı­ğa git­mi­yor?
Bir kar­şı­laş­tır­ma so­ru­mu­za ya­nıt olur mu:
30 Mart 2014 ye­rel se­çi­min­de 5.5 mil­yon seç­men san­dı­ğa git­me­di!
4 ay son­ra…
10 Ağus­tos 2014 cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de 14.5 mil­yon seç­men san­dı­ğa git­me­di!
Yak­la­şık 10 mil­yon seç­me­nin Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’nun aday­lı­ğı­na kar­şı çık­tı­ğı için san­dı­ğa git­me­di­ği­ni dü­şün­mek ya­nıl­tı­cı olur. An­cak….
Önem­li oran­da seç­me­nin, aday hoş­nut­suz­lu­ğu se­be­biy­le san­dı­ğa git­me­di­ği­ni bi­li­yo­ruz.
Asıl ko­nu­mu­za ge­li­yo­ruz…Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.Sözcü

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.