Tekil Mesaj gösterimi
Eski 12.09.15, 07:27   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post 101 Yaşındaki Atatürk ve Cumhuriyet Sevdalısından Tarihi Birleşin Çağrısı…İlk çağ­rı­yı, SÖZ­CÜ­’nün baş­ya­za­rı, med­ya du­aye­ni ağa­be­yi­miz Rah­mi Tu­ran yap­tı. Ar­dın­dan so­ruş­tur­ma­cı ga­ze­te­ci, de­ğer­li kar­de­şim So­ner Yal­çın da kö­şe­sin­de ben­zer bir öne­ri­de bu­lun­du.
Dün de dün­ya­ca say­gın Sü­me­ro­log Mu­az­zez İl­mi­ye Çığ, CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile Va­tan Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çe­k’­e bi­rer mek­tup gön­de­rerek se­çim it­ti­fa­kı­na ça­ğır­dı.
101 ya­şın­da ol­ma­sı­na kar­şın pı­rıl­tı­lı bir ha­fı­za­ya sa­hip bu­lu­nan ve ge­ce gün­düz “Tür­ki­ye ne­re­ye gi­di­yo­r” so­ru­su­na ce­vap ara­yan ger­çek Ata­türk­çü Çı­ğ’­ın mek­tu­bu­nu ay­nen ya­yın­lı­yo­rum:

* * *
“Pek Sa­yın Baş­kan­lar,
101 ya­şı­ma gel­di­ğim şu gün­ler­de, ül­ke­min el­den git­me­si­ni gö­re­rek içim ya­nar, kan ağ­lar­ken, siz­le­rin bir ara­ya gel­di­ği­ni­zi gör­mek be­ni bir an ol­sun fe­rah­lat­tı. Akıl ve man­tık bu­nun ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ri­yor ama mem­le­ket­te akıl ve man­tık kal­ma­dı ki! Kim­se man­tık­lı eleş­ti­ri­ye bi­le da­ya­na­mı­yor! Ya­pan ya hap­se gi­ri­yor ya da işin­den olu­yor!
Böy­le­si­ne kri­tik bir or­tam­da siz­le­rin bir ara­ya gel­me­si gö­nül­le­ri­mi­ze su serp­ti.
Ama ‘Sen bu­nu ala­cak­sın, ben bu­nu is­ti­yo­ru­m’ da­laş­ma­sı ile bu fır­sa­tın he­ba ol­ma­ma­sı ge­rek. Ar­tık sen ben da­va­sı­nı bı­rak­ma­nı­zı, ça­buk an­la­şıp bir­leş­me­ni­zi, ay­rı­ca di­ğer par­ti­le­ri de ara­nı­za çek­me­ni­zi, eğer bir se­çim olur­sa bu doy­maz, hırs­lı, va­ta­nı yok et­me­ye ça­lı­şan po­li­ti­ka­cı­ya ve onun şak­şak­çı­la­rı­na sa­de­ce iyi bir ders ver­me­ni­zi de­ğil, va­ta­nı­mı­zın bun­lar­dan kur­tar­ma­nı­zı is­ti­yo­ruz…
Zor­lu­yo­ruz si­zi… Ba­şa­rı­lar di­le­ği ile
Mu­az­zez İl­mi­ye Çığ

Not: Bir iç sa­va­şın eşi­ğin­de­yiz. Maa­zal­lah öy­le bir şey olur­sa is­tek­le­ri­niz, ego­la­rı­nız bir işe ya­ra­maz. Bi­lin ki la­ne­te­nir­si­niz!.. İn­sa­nı­mı­za, bu gü­zel va­ta­nı­mı­za çok ya­zık olur. in­san­la­rı­mız gi­de­cek yer, yi­ye­cek bir şey bu­la­maz, Sü­mer­le­r’in du­ru­mu­na dü­şer­ler… O ne­den­le bu ya­şım­da çok çok üzün­tü­lü­yüm.”


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

- - - - - - Sözcü - - - -

__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.