Tekil Mesaj gösterimi
Eski 15.09.15, 07:27   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Fabrika Ayarları Ve Bitiş Süreci!..| Mehmet TürkerAKP kon­gre­sin­de “fab­ri­ka ayar­la­rı­na dön­me­” ka­ra­rı alın­dı!..
De­mek, 13 yıl­da öy­le­si­ne bir yoz­laş­ma ol­muş ki AK­P’­nin aya­rı kaç­mış!..
Bu bir iti­raf gi­bi ge­le­bi­lir…
“Tür­ki­ye­’yi aya­rı bo­zuk bir par­ti yö­net­mi­ş” de­ni­le­bi­lir…
Ama za­ten ken­di ayar­la­rı buy­du, yo­la öy­le çık­mış­lar ve hiç şaş­ma­mış­lar­dı!..


* * *
De­mok­ra­si­nin ana il­ke ola­rak tram­va­ya ben­ze­me­si…
Du­ra­ğa ge­lin­ce tram­vay­dan, ya­ni de­mok­ra­si­den inil­me­si­nin fab­ri­ka aya­rı ol­du­ğu bir par­ti­den za­ten ne bek­le­ne­bi­lir­di?..
Fab­ri­ka aya­la­rı­na dö­nün­ce ne ola­cak?..
Halk, AB’­ye gir­me nu­ma­ra­sıy­la yi­ne mi uyu­tu­la­cak?..
Fet­hul­lah­çı­lar­la kol ko­la gi­rip dev­let ida­re­si ve yar­gı mı bö­lü­şü­le­cek?..
Ye­ni zen­gin­ler ya­ra­tı­la­rak, ya­lan-ta­lan-bal­lı iha­le­ler vi­tes mi bü­yü­te­cek?..
Ki­bir­li ve mez­hep­çi dış po­li­ti­ka de­vam ede­cek, kav­ga­lı ol­ma­dı­ğı­mız kom­şu mu kal­ma­ya­cak?..
Te­rör kar­şı­sın­da tes­lim bay­ra­ğı­nı çe­kip pa­zar­lık ma­sa­sı­na tek­rar mı otu­ru­la­cak?..
Fab­ri­ka ayar­la­rı as­lın­da böy­ley­di ve hiç de­ğiş­me­di!..


* * *
Asıl iti­raf Da­vu­toğ­lu Ah­me­t’­in yap­tı­ğı ko­nuş­ma­day­dı:
De­mok­ra­si­miz ke­sin su­ret­te te­mel özel­lik­le­riy­le ha­kim kı­lı­na­cak.
Ah­la­ki res­to­ras­yo­nu ha­ya­ta ge­çi­rip si­ya­set­te, eko­no­mi­de, sos­yal ha­yat­ta ah­la­kı ege­men kı­la­ca­ğız.
Yar­gı re­for­muy­la yar­gı­yı sağ­lam te­mel­ler­de ve tam ob­jek­tif, ba­ğım­sız bir çer­çe­ve­de ye­ni­den in­şa ede­ce­ğiz.


* * *
Bun­la­rın ter­cü­me­si şu­dur:
De­mok­ra­si bü­tün te­mel özel­lik­le­riy­le çök­müş­tür.
Si­ya­set­te, eko­no­mi­de ah­lak­sız­lık­lar mev­cut­tur res­to­ras­yo­na ih­ti­yaç var­dır.
Yar­gı çü­rük te­mel­ler üze­rin­de­dir, ba­ğım­sız­lı­ğı­nı kay­bet­miş­tir. Yar­gı re­for­muy­la ye­ni­den in­şa et­mek ge­rek­mek­te­dir.
Da­vu­toğ­lu Ah­met bir tek “En­kaz dev­ral­dı­k” de­me­miş!..Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.