Tekil Mesaj gösterimi
Eski 18.09.15, 07:05   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33015
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Terör Örgütü Propagandasını Kimler Yaptı?! | Mehmet Türker
PKK te­rör ör­gü­tü­nün bü­tün şı­ma­rık­lık­la­rı­nı si­ne­ye çe­ken­ler…
Te­rör ör­gü­tü­nün ku­ru­luş yıl­dö­nüm­le­rin­de, Apo’­nun do­ğum gün­le­rin­de eli Ka­la­şni­kof­lu te­rö­rist­le­rin ko­ru­ma­sın­da­ki “şen­lik­le­ri­ni­” sey­re­den­ler…
Te­rör ör­gü­tü­nün “şe­hit­lik-­le­r” aç­ma­sı­na göz yu­man­lar…
Te­rör ör­gü­tü­nün bay­rak de­ni­len pa­çav­ra­la­rı­nı dal­ga­lan­dır­ma­sı­na ses çı­kar­ma­yan kim­ler­se…
Te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­nı ya­pan­lar da on­lar­dır!..
Da­ha ha­fif ifa­dey­le PKK te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­na on­la­rın yol ver­di­ği açık­tır!..


* * *
Ha­bur re­za­le­ti­ni unut­ma­dık!..
“Dağ­dan ini­yor­la­r” di­ye­rek, bu­nu bir ba­şa­rı ola­rak gös­te­ren­ler te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da ara­cı ha­li­ne gel­miş­ler­di…
Ha­bu­r’­da ku­ru­lan sey­yar mah­ke­me­le­ri de unut­ma­dık!..
Dağ­dan ge­len te­rö­rist ör­gü­te bi­le­rek is­te­ye­rek ka­tıl­dı­ğı­nı söy­ler­ken “Piş­man­sı­nız­dır, piş­man­sı­nız­dı­r” di­ye­rek sa­lı­ve­ril­me­si de ta­ri­he dü­şen not­lar ara­sın­da­dır!..
Ve da­ha son­ra o te­rö­rist­le­rin dağ kı­ya­fet­le­riy­le oto­büs üze­rin­de il il, il­çe il­çe sirk may­mu­nu gi­bi do­laş­tı­rı­la­rak za­fer na­ra­la­rı at­ma­la­rı­na im­kan ta­nı­mak da te­rör ör­gü­tü pro­pa­gan­da­sı­dır!..


* * *
Ku­la­ğı­nı Kan­di­l’­e ver­mek, İm­ra­lı­’da­ki ca­ni­nin ağ­zı­nın içi­ne bak­mak da te­rör ör­gü­tü pro­pa­gan­da­sı­dır!..
Be­bek ka­ti­li Apo’­nun is­te­di­ği mah­kum­la­rı İm­ra­lı­’ya gön­der­mek…
İm­ra­lı­’da bir sek­re­ter­ya ku­rul­ma­sı­na mü­sa­ma­ha et­mek…
Dev­le­tin tek­ne­le­riy­le HDP he­yet­le­ri­ni İm­ra­lı­’ya gön­der­mek de do­lay­lı ola­rak te­rör ör­gü­tü pro­pa­gan­da­sı yap­mak­tır!..


* * *
“Hü­kü­met gö­rüş­mez, ama dev­let gö­rü­şü­r” kı­lı­fı için­de pa­zar­lık­lar sür­dü­rü­lür­ken…
Te­rör ör­gü­tü yol ke­sip kim­lik kon­tro­lü ya­par­ken…
Söz­de mah­ke­me­ler ku­rar­ken…
Ver­gi top­lar­ken…
Araç­la­rı, ma­ki­ne­le­ri ya­kar­ken…
As­ke­rin ope­ras­yon yet­ki­si va­li­le­re ve­ri­lir­ken…
As­ker kış­la­sı­na, po­lis ka­ra­kol­la­rı­na ka­pa­tı­lır­ken…
Ve böl­ge bir si­lah-pat­la­yı­cı de­po­su ha­li­ne ge­ti­ri­lir­ken…
Ayak­ta uyu­yan­lar, te­rör ör­gü­tü­ne ha­re­ket ala­nı açıl­ma­sı­na se­bep olan­lar suç­lu­dur­lar!..Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - Sözcü - - - -

__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla