Tekil Mesaj gösterimi
Eski 19.09.15, 07:00   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post AKP, Rus Ruleti Oynuyor!.. | Uğur Dündar“Bu si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­nun bir ima­jı var. Bu­nun için üye ol­dum ve gu­rur du­yu­yo­rum. Ama ar­tık kork­ma­ya­lım. De­mok­ra­si­ye ve öz­gür­lü­ğü­mü­ze sa­hip çı­ka­lım. Ar­tık idam ce­za­sı da ve­ril­mi­yor!”

Bu ko­nuş­ma­yı, ül­ke­mi­zin en bü­yük si­vil top­lum ör­güt­le­rin­den TÜ­Sİ­AD’­ın Yük­sek İs­ti­şa­re Ku­ru­lu (YİK) top­lan­tı­sı­nın ba­sı­na ka­pa­lı bö­lü­mün­de, İz­mir­li bir üye söy­le­miş. (Ja­le Öz­gen­türk-Hür­ri­yet)


Baş­kan Can­sen Ba­şa­ran Symes de, sağ­lık­lı de­mok­ra­si­ler­de hal­kın ira­de­si­ni sa­de­ce san­dık ara­cı­lı­ğıy­la gös­ter­me­si­nin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­miş. Symes ay­rı­ca “Kon­trol-den­ge me­ka­niz­ma­la­rı, ifa­de öz­gür­lü­ğü, ba­ğım­sız bir yar­gı, güç­lü bir si­vil top­lum, öz­gür bir ba­sın ve ör­güt­len­me öz­gür­lü­ğü de de­mok­ra­si­nin as­la vaz­ge­çil­mez un­sur­la­rı­dı­r” de­miş.

YİK Baş­ka­nı Tun­cay Özil­han ise AK­P’­nin uy­gu­la­ma­la­rı­nı eleş­ti­re­rek 15 yıl­lık ka­za­nım­la­rın teh­dit al­tın­da ol­du­ğu gö­rü­şü­nü di­le ge­tir­miş.

* * *

Sa­lon­da­ki­le­rin bü­yük al­kı­şı­nı al­sa bi­le bun­lar çok ge­cik­miş tep­ki­ler sev­gi­li okur­la­rım.

Eğer bü­yük ser­ma­ye, Do­ğan Gru­bu­’na mil­yar­lar­ca li­ra­lık hak­sız ver­gi ce­za­sı (sal­ma) çı­ka­rıl­dı­ğı gün ka­rar­lı bi­çim­de Ay­dın Do­ğa­n’­ın ya­nı ba­şın­da du­ra­bil­miş ol­say­dı, Tür­ki­ye de­mok­ra­si­si bu­gün­le­ri ya­şa­maz­dı.

Oy­sa on­lar, o gün­ler­de hak­sız­lı­ğa kar­şı çık­mak, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü, ba­sın öz­gür­lü­ğü­nü ve ev­ren­sel de­mok­ra­si­yi sa­vun­mak ye­ri­ne, üç may­mu­nu oy­na­ma­yı ve mer­hum Sa­kıp Sa­ban­cı­’nın de­yi­miy­le “cep­çi­li­ği­” ter­cih et­ti­ler.

Mem­duh Boy­dak ör­ne­ğin­de ol­du­ğu gi­bi, sı­ra­nın gü­nün bi­rin­de her­ke­se ge­le­bi­le­ce­ği­ni gör­dük­ten son­ra, şim­di ya­pı­lan­la­rın yan­lış­lı­ğı­nı hay­kı­rı­yor­lar.

* * *
Hay­kı­ran­lar sa­de­ce bü­yük iş adam­la­rı de­ğil, pi­ya­sa da fer­yat edi­yor.
Ekşi Sözlük’ten realsanto adlı kullanıcının yazdığı durumun kötülüğüne bakar mısınız?Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

- - - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla