Tekil Mesaj gösterimi
Eski 24.09.15, 07:01   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Türkiye Yangın Yeri!.. | Mehmet Türker
İk­ti­dar ve bes­le­me­le­ri dı­şın­da, tam bir çö­küş ha­li ya­şa­dı­ğı­mı­zı in­kar ede­bi­len var mıdır?..
Da­vu­toğ­lu Ah­met sa­bah ak­şam “ka­mu gü­ven­li­ği­” di­ye ağ­zı­nı açı­yor, “ka­mu dü­ze­ni­” di­ye de­vam edi­yor…
Ama ül­ke­nin Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’sun­da ka­mu gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­mı­yor…
Ve ka­mu dü­ze­ni sağ­la­na­ma­dı­ğı için Ciz­re­’de ta­şı­ma­lı se­çim ka­ra­rı alı­nı­yor…
Ül­ke tam bir kar­ma­şa ha­lin­de zor­la bir se­çi­me gö­tü­rü­lü­yor!..


* * *
AKP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ah­met Ay­dın, “se­çim­de ül­ke­nin her san­ti­met­re­ka­re­sin­de (Dik­kat bu­yu­run her san­ti­met­re­ka­re­sin­de) gü­ven­li­ğin sağ­la­na­ca­ğı­nı­” if­ti­har­la açık­lı­yor…
Ama böl­ge­de mal ve can gü­ven­li­ği yok!..
Ni­te­kim dün Sil­va­n’­dan bir şe­hit ha­be­ri da­ha gel­di..
Jan­dar­ma Uz­man Ça­vuş Meh­met Ali Sa­rak, PKK’­lı te­rö­rist­le­rin kah­pe sal­dı­rı­sı so­nu­cu şe­hit düş­tü!..


* * *
Her san­ti­met­re­ka­rey­miş!..
Ciz­re­’de 3 ma­hal­le, 23 köy, 1 mez­ra­da ka­mu gü­ven­li­ği sağ­la­nama­ya­ca­ğı için da­ha 38 gün ön­ce­sin­den san­dık­la­rın baş­ka ma­hal­le­le­re ta­şın­ma­sı ve­ya bir­leş­ti­ril­me­si ka­ra­rı alın­dı…
Bu ka­ra­rı il­çe se­çim ku­ru­lu baş­ka­nı, ku­ru­la da­nış­ma­dan tek ba­şı­na alı­yor!..
Se­bep bom­ba atı­la­bi­lir­miş, sal­dı­rı ola­bi­lir­miş!..
Böy­le bir ih­ti­mal var­sa, Da­vu­toğ­lu Ah­met ora­da he­men ka­mu gü­ven­li­ği sağ­lar, ni­ye en­di­şe edi­yor­su­nuz?..


* * *
Hem son­ra 1 Ka­sı­m’­a ka­dar ik­ti­dar Tür­ki­ye­’yi bel­ki gül­lük gü­lis­tan­lık ha­le ge­ti­re­cek…
PKK pes edip bel­ki tes­lim ola­cak…
AKP Grup Baş­kan­ve­ki­li her san­ti­met­re­ka­re­de gü­ven­li­ğin sağ­la­na­ca­ğı­nı ga­ran­ti et­me­di mi?..
Se­çi­me ar­tık va­li­ler, kay­ma­kam­lar da mü­da­ha­le et­me­ye, san­dık­la­rın ta­şın­ma­sı­nı ta­lep et­me­ye baş­la­dı­lar…
Bu ko­nu­nun fi­kir ba­ba­sı Tay­yip Bey ol­du­ğu için mi?..Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

- - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla