Tekil Mesaj gösterimi
Eski 26.09.15, 07:33   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Kanlı Seçim!.. | Mehmet Türker
Tür­ki­ye zo­ra­ki bir se­çi­me gi­di­yor, di­ğer ta­raf­tan oluk oluk kan akı­yor!..
Ön­ce­ki ge­ce ve dün sa­ba­ha kar­şı Şır­na­k’­ın Bey­tüş­şe­bap İl­çe­si’n­de PKK’­nın jan­dar­ma ve po­lis ka­ra­kol­la­rı­na yap­tı­ğı kal­leş sal­dı­rı so­nu­cu 2 as­ker şe­hit ol­du, 8 as­ker, 6 po­lis, 1 köy ko­ru­cu­su ya­ra­lan­dı…
Sal­dı­rı­yı ger­çek­leş­ti­ren PKK’­lı­lar­dan 34 ha­in ise ölü ola­rak ele ge­çi­ril­di…
İk­ti­dar bes­me­le­li se­çim şar­kı­sıy­la di­ni si­ya­se­te alet et­mek is­ter­ken, Tür­ki­ye kan gö­lü­ne dön­dü!..
Ama ne gam, se­çim he­sap­la­rı ya­pıl­ma­ya de­vam edi­li­yor, “HDP ba­raj al­tın­da ka­lır­sa risk ya­rat­ma­z” de­ni­le­rek, HDP’­nin ba­raj al­tın­da ka­la­bi­le­ce­ği al­gı­sı ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor!..


* * *
Tür­ki­ye kan­lı bir se­çi­me doğ­ru gi­di­yor!..
İk­ti­dar böl­ge­de ka­mu dü­ze­ni­ni sağ­la­ya­mı­yor, mal ve can gü­ven­li­ği yok!..
Bu ne­den­le de Ciz­re­’de san­dık­la­rın ta­şın­ma­sı, bir­leş­ti­ril­me­siy­le var­ta­yı at­lat­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar…
İk­ti­dar, te­rö­rü ön­le­ye­ce­ği­ne, san­dı­ğı te­rör­den ka­çır­mak zo­run­da ka­lı­yor…
La­fa ge­lin­ce kah­ra­man­lık­ta, yi­ğit­lik­te üzer­le­ri­ne yok…
Ama iş fi­ili­ya­ta ge­lin­ce, (gü­ya yö­net­tik­le­ri) kos­ko­ca dev­let bir il­çe­nin üç ma­hal­le­sin­de bi­le gü­ven­li­ği sağ­la­ya­mı­yor, san­dı­ğı ka­çır­mak­tan baş­ka ça­re bu­la­mı­yor­lar!..


* * *
Şu ül­ke­nin ta­lih­siz­li­ği­ne ba­kı­nız!..
Te­rö­rü ez­mek, yok et­mek, ül­ke­de asa­yi­şi sağ­la­mak­la yü­küm­lü olan­lar, Ye­ni­ka­pı­’da te­rö­rü pro­tes­to et­ti…
PKK da “p­ro­tes­to­” edi­lin­ce çok mah­cup ol­muş­tur!..
Kar­de­şim, sen te­rör­le mü­ca­de­le et­mek zo­run­da­sın, pro­tes­to et­mek­le bir ye­re va­ra­maz­sın!..
Halk kit­le­le­ri pro­tes­to ede­bi­lir, ama sen te­rö­rist­le­rin ka­fa­sı­nı ez­mek­le yü­küm­lü­sün!..
Ma­ri­fet mi­ting ala­nın­da nu­tuk at­mak de­ğil, dev­le­tin gü­cü­nü gös­te­re­bil­mek­tir!..


* * *
Tam 3 yı­la ya­kın sü­re uyu­du­lar ve uyut­tu­lar!..
“Çö­züm sü­re­ci­” di­ye te­rö­rist­ler­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­lar, te­rö­rün kar­şı­sın­da dev­le­te tam bir çö­zül­me ya­şat­tı­lar!..
“Çöz­dük, çö­zü­yo­ruz; ba­rış ve kar­deş­lik pro­je­si­” der­ken te­rö­rist­le­rin bü­tün fa­ali­yet­le­ri­ne göz yu­mup, ül­ke­nin te­rö­rist cep­ha­ne­li­ği ha­li­ne gel­me­si­ne se­bep ol­du­lar…Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

- - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti