Tekil Mesaj gösterimi
Eski 27.09.15, 06:47   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post İlkelliğin Getirdiği Facia!.. | Mehmet Türker
“Ka­de­r” de­yip ge­çiş­ti­ri­le­mez!..
Suu­di Ara­bis­ta­n’­da Mek­ke ken­ti­nin 5 ki­lo­met­re dı­şın­da­ki Mi­na­’da “Şey­tan taş­la­ma­” sı­ra­sın­da ya­şa­nan iz­di­ham so­nu­cu 753 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si, 887 ki­şi­nin de ya­ra­lan­ma­sı bir il­kel­li­ğin so­nu­cu­dur!..
Bi­rin­ci­si, Suu­di Ara­bis­ta­n’­ın il­kel­li­ği…
İkin­ci­si, ge­nel­lik­le Af­ri­ka ül­ke­le­ri ve Hin­dis­ta­n’­dan gi­den­le­rin il­kel­li­ği…
Bu­nun kı­sa yol­dan iza­hı bu­dur!..

***
Ne ya­zık ki İs­lam dün­ya­sı­nın bü­yük bir ke­si­mi hâ­lâ ça­ğa ayak uy­du­ra­ma­dı…
Bu ül­ke­ler­de ya­şa­yan­la­rın ge­nel­lik­le eği­tim­siz, top­lum­sal ya­şa­mın ge­rek­le­rin­den ha­ber­siz ol­ma­la­rı, ken­di ül­ke­le­rin­de de sık sık bu­na ben­zer fa­ci­alar ya­şa­ma­la­rı­na ne­den olu­yor…
Pet­rol zen­gi­ni Suu­di Ara­bis­tan ise, Hac zi­ya­re­ti­ni, Ka­be­’yi pa­ra bas­ma ma­ki­ne­si ha­li­ne ge­tir­miş du­rum­da…
Mil­yon­lar­ca in­san kut­sal top­rak­la­ra akın edi­yor, Suu­di Ara­bis­tan mil­yar­lar­ca do­lar ka­za­nı­yor, ama fa­ci­ala­rı ön­le­ye­mi­yor, ge­rek­li dü­ze­ni yıl­lar­dır sağ­la­ya­mı­yor!..

***
Da­ha en baş­ta Ka­be­’yi çev­re­le­yen in­şa­at­lar­da­ki ku­le vinç­ler­den bi­ri­nin dev­ril­me­si so­nu­cu in­san­lar ha­ya­tı­nı kay­bet­ti…
Yet­me­di, or­ga­ni­zas­yon bo­zuk­lu­ğu, Ha­cı­la­rın ku­ral­la­ra ge­re­ken öze­ni gös­ter­me­me­si ve id­di­aya gö­re ba­zı yol­la­rın VIP uy­gu­la­ma ne­de­niy­le ka­pa­tıl­ma­sı so­nu­cu 753 ki­şi ezi­le­rek, ha­va­sız­lık­tan bo­ğu­la­rak can ver­di…
Bu­na “ka­de­r” di­ye­mez­si­niz!..
Bu fa­ci­adan Türk ha­cı­la­rın kur­tul­muş ol­ma­sı uy­gar ol­ma­nın so­nu­cu­dur…
İl­kel­lik­le uy­gar­lık ara­sın­da­ki fark 753 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­dir!..
Türk ha­cı­lar, fa­ci­adan kur­tul­ma­la­rı­nı Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’nın sağ­la­dı­ğı dü­ze­ne ve bu dü­ze­ne uy­ma­la­rı­na borç­lu­dur­lar…


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

- - - - - Sözcü - - - -
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti