Tekil Mesaj gösterimi
Eski 30.09.15, 07:02   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Mars’ta Ölü Yıkanır Mı? | Murat MuratoğluCum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, eği­tim sis­te­min­den ve ye­ni ne­sil­den bek­len­ti­si­ni or­ta­ya ko­yar­ken, Müs­lü­man­la­rın ken­di ölü­sü­nü ken­di­si yı­ka­ya­bi­le­cek ka­bi­li­ye­te eriş­me­si ge­rek­ti­ği­ni, işin as­lı­nın bu ol­du­ğu­nu yok­sa ölü­le­rin or­ta­da ka­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Viz­yo­nu­nu or­ta­ya koy­du.

Ay­nı sa­at­ler­de Ame­ri­ka­lı bi­lim adam­la­rı tüm dün­ya­nın me­rak­la bek­le­di­ği açık­la­ma­sın­da Mars yü­ze­yin­de su bu­lun­du­ğu­nu ve bu su­yun za­man za­man sı­vı hal­de ol­du­ğu­nu du­yu­ru­yor­du. Önem­li çün­kü su­yun içe­ri­sin­de­ki hid­ro­jen ve ok­si­je­ni ay­rış­tı­ra­rak, ro­ket ya­kı­tın­dan, Mars yü­ze­yin­de­ki in­san­lar için kri­tik olan su­ya ka­dar çok sa­yı­da ih­ti­ya­cın kar­şı­la­na­bi­le­cek. Adam­la­rın viz­yo­nu da bu! İyi ha­ber ölü­le­ri­miz Mar­s’­ta da­hi yı­ka­na­bi­le­cek.

ÖY­LE DOĞ­DU, BÖY­LE BAT­TI

Ro­ma­lı bil­gin olan Gai­us Pli­ni­us Se­cun­dus (M.S. 23-79), Na­tu­ra­lis His­to­ri­a ad­lı eser­de; “De­ni­ze bir bo­ru­dan akar gi­bi ka­rı­şan tat­lı su­yun özel­lik­le­ri da­ha da il­ginç ve ha­ri­ka­dır. Çün­kü su­da hay­ret edi­le­cek özel­lik­ler var­dır. Ken­di­si da­ha ağır olan de­niz su­yu, ken­di­sin­den da­ha ha­fif olan tat­lı su­yu üze­rin­de ta­şır. Do­la­yı­sıy­la tat­lı su, de­niz su­yun­dan ha­fif ol­du­ğu için de­niz su­yu­na ka­rış­maz ve de­ni­zin üze­rin­de yü­ze­r” di­ye­rek bi­li­min gö­rü­şü­nü açık­la­mış­tı.
Ro­ma İm­pa­ra­tor­lu­ğu bu bi­li­min ışı­ğın­da dün­ya­nın en bü­yük gü­cü ol­muş­tu. “Me­lek­ler er­kek mi­dir, di­şi mi­dir?” so­ru­su­na ce­vap arar­ken ise yı­kıl­mış­lar­dı.


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla