Tekil Mesaj gösterimi
Eski 30.09.15, 07:16   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32076
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Anaların İsyanı!.. | Mehmet Türker
Va­tan sağ ol­sun da…
O va­ta­nı ida­re eden­le­rin der­di baş­ka!..
Ken­di­le­ri şe­hit ce­na­ze­le­rin­de, akıl­la­rı se­çim an­ket­le­rin­de!..
Ne­den şu son üç-dört ay­lık dö­nem için­de, ev­la­dı­nı şe­hit ve­ren ana­lar “Va­tan sağ ol­sun… Bir ev­la­dım da­ha ol­sa onu da as­ke­re yol­la­rı­m” de­mi­yor?..
Ne­den her şe­hit ce­na­ze­sin­de ik­ti­da­ra yö­ne­lik tep­ki­ler çığ gi­bi bü­yü­yor?..
Çün­kü işin için­de baş­ka iş­ler var…
Şe­hit­ler top­ra­ğa ve­ri­lir­ken, ik­ti­dar se­çim he­sap­la­rı ya­pı­yor!..


* * *
As­lan gi­bi ev­la­dı­nı şe­hit ver­miş her an­ne o bü­yük acıy­la ağ­zı­na ge­len her şe­yi söy­ler…
O an, ne va­tan var­dır ak­lın­da, ne mil­let!..
Acı, her şe­yi söy­le­tir o ana­ya!…
Şe­hit Yüz­ba­şı Ali Al­ka­n’­ın ağa­be­yi Yar­bay Meh­met Al­kan kar­de­şi­nin ta­bu­tu­na ka­pa­nıp, “Ne­den?.. Ne ol­du da so­nu­na ka­dar sa­vaş ol­du­” di­ye hay­kır­dı­ğın­da…
Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin şe­ref­li Yar­ba­yı­nı ça­kal­la­rın önü­ne at­mak is­te­di­ler!..


* * *
Şe­hit Bin­ba­şı Ya­vuz So­nat Gü­ze­l’­in an­ne­si ki­me he­sap so­ra­cak­tı?..
PKK’­ya mı?..
Ha­yır, onun mu­ha­ta­bı PKK de­ğil, bu dev­le­ti yö­net­ti­ği­ni zan­ne­den si­ya­set­çi­ler­di…
El­bet­te he­sa­bı on­lar ve­re­cek­ti!..
O se­bep­le de ai­le, Cum­hur­baş­ka­nı­’n­dan, Baş­ba­ka­n’­dan, Mec­lis Baş­ka­nı­’n­dan ge­len çe­lenk­le­rin şe­hit­li­ğe gir­me­si­ne izin ver­me­di…
İs­te­me­di­ler on­la­rı!..
Şim­di o an­ne sa­bah ak­şam ki­me bed­du­a ede­cek?..
El­bet­te se­çim san­dı­ğı­nı bi­le ko­ru­ya­ma­ya­cak du­ru­ma dü­şen…
Ül­ke­nin bir bö­lü­mü­nü te­rö­re terk eden aciz­le­re bed­du­a ede­cek!..


* * *
Dün Ada­na­’da şe­hit edi­len 2 po­li­si­mi­zin ce­na­ze­si kal­dı­rıl­dı…
Ai­le­ler öf­ke­liy­di!..
“Va­tan sağ ol­su­n” di­yen çık­ma­dı…
Onun ye­ri­ne “Tay­yip ne­re­de?”, “Buz­do­la­bın­da­ki­ler ne ol­du? Buz­do­la­bın­dan ne za­man çı­ka­ca­k”, “Doğ­ru­yu ko­nuş­tu­ğu­muz için ya­rın bi­zi de yar­gı­lar­sı­nı­z” ses­le­ri yük­sel­di…


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla