Tekil Mesaj gösterimi
Eski 01.10.15, 07:11   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post CHP, Gaziler Ve Şehit Aileleri!.. | Mehmet TürkerCHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun dün açık­la­dı­ğı se­çim bil­dir­ge­si, ge­nel ola­rak genç­le­ri, öğ­ret­men­le­ri, öğ­ren­ci­le­ri, me­mur­la­rı, emek­li­le­ri, iş­siz­le­ri, çift­çi­le­ri, top­lu­mun bü­tün ke­sim­le­ri­ni ku­cak­la­yan bir “re­fah va­adi­” ha­lin­dey­di…
Ama en önem­li­si ga­zi­le­ri­mi­ze ve şe­hit ai­le­le­ri­ne bu ül­ke­nin ve­fa bor­cu­nu ye­ri­ne ge­tir­me sö­züy­dü…


* * *
Kı­lıç­da­roğ­lu, ga­zi­le­ri­miz ve şe­hit­le­ri­mi­zin ai­le­le­ri için şim­di­ye ka­dar hiç dü­şü­nül­me­miş bir ge­rek­li­li­ği se­çim bil­dir­ge­si­ne koy­du…
Ga­zi­le­ri­miz ve şe­hit ai­le­le­ri sağ­lık hiz­met­le­rin­den ay­nen mil­let­ve­kil­le­ri gi­bi ya­rar­la­na­cak…
Yur­ti­çi ve yurt­dı­şı bü­tün sağ­lık hiz­met­le­ri­ni mil­let­ve­kil­le­ri gi­bi ala­cak­lar…
Ar­tık ga­zi­le­ri­miz ve şe­hit ai­le­le­ri ka­pı ka­pı do­laş­ma­ya­cak…
Bu­nun ger­çek­leş­me­si için de Baş­ba­kan­lı­ğa bağ­lı “Şe­hit­ler ve Ga­zi­ler Yük­sek Ku­ru­lu­” ku­ru­la­cak…


* * *
Bu va­at be­ni duy­gu­lan­dır­dı…
Ül­ke­nin ha­li­ni gö­rü­yor­su­nuz…
Ön­ce­ki gün 2 po­li­si­mi­zin ce­na­ze­si kal­dı­rı­lır­ken, 2 as­ker ile 1 po­li­sin da­ha şe­hit düş­tü­ğü ha­be­ri gel­di…
Ev­le­re ateş dü­şü­yor, ana­lar, ba­ba­lar, eş­ler, ev­lat­lar kan ağ­lı­yor!..
Bu ül­ke için as­lan gi­bi ev­lat­la­rı­nı, eş­le­ri­ni, ba­ba­la­rı­nı şe­hit ve­ren­le­rin hak­kı öde­ne­bi­lir mi?..
Ya ga­zi­ler?..
Ha­ber­ler ge­li­yor, iki şe­hit se­kiz ya­ra­lı, 1 şe­hit 10 ya­ra­lı…
O ya­ra­lı­la­rın son­ra­ki du­ru­mu­nu bi­len var mı?..
Ki­mi­nin ba­ca­ğı, ki­min ko­lu kop­muş, ki­mi gö­zü­nü kay­bet­miş, ki­mi­nin yü­zü­nün ya­rı­sı yok ol­muş…
Bu­nun dün­ya yü­zün­de be­de­li var mı?..Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti