Tekil Mesaj gösterimi
Eski 24.10.15, 11:55   #1
Redwine
"Her Şey Güzel Oldu"

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3756
Mesajlar: 14,430
Ettiği Teşekkür: 62775
Aldığı Teşekkür: 58176
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart AKP İktidarı, Ters Yumruk Almış Boksörü Andırıyor! | Uğur Dündar

Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­’na ba­kar mı­sı­nız?
He­men her gün “Bir bi­lim in­sa­nı bu söz­le­ri na­sıl söy­le­r” de­dir­ten skan­dal laf­lar ediyor.
Bir yer­de “Can­lı bom­ba­la­rı ey­lem yap­ma­dan ya­ka­la­ya­mı­yo­ru­z” di­yor, bir baş­ka se­çim ko­nuş­ma­sın­da “An­ka­ra kat­li­amı­nın oy­la­rı­nı art­ır­dı­ğı­nı­” söy­lü­yor, bir baş­ka se­çim mey­da­nın­da ise “İk­ti­dar­dan git­tik­le­rin­de be­yaz To­ro­s’­la­rın ge­le­ce­ği­” teh­di­din­de bu­lu­nu­yor.

* * *
Sa­de­ce o mu?
Ön­ce­ki gün Hü­kü­met Söz­cü­sü Ömer Çe­li­k’­in se­bep ol­du­ğu skan­dal “Pes doğ­ru­su­” de­dir­te­cek tür­den­di.
Zi­ra Ba­kan Çe­lik, CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun bir ge­ce ön­ce yap­tı­ğı “AK­P’­nin PKK’­ya ver­di­ği söz­le­rin bel­ge­si­ni oku­du­m” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sın­dan son­ra ka­me­ra­la­rın önü­ne ge­çip, Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu bu bel­ge­le­ri açık­la­ma­ya, yap­ma­dı­ğı tak­dir­de de is­ti­fa­ya da­vet edi­yor­du.
Son­ra ne ol­du?
CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Par­ti Söz­cü­sü Ha­luk Koç bir saa­te bi­le kal­ma­dan “AKP ile PKK ara­sın­da im­za­la­nan ve 9 mad­de­den olu­şan mu­ta­ba­kat met­ni­ni­” açık­la­yı­ver­di.
Çün­kü bun­lar giz­li sak­lı bel­ge­ler de­ğil­di.
Yıl­lar­dır in­ter­net si­te­le­rin­de çar­şaf çar­şaf yer alı­yor­du.* * *

De­dim ya, AK­P’­nin iç gü­ven­lik­ten dış po­li­ti­ka­ya, mil­li eği­tim­den eko­no­mi­ye, tüm po­li­ti­ka­la­rı if­las et­miş ve ül­ke­yi yö­net­me ira­de­si pa­ra­li­ze ol­muş du­rum­da.
Bu tab­lo­ya bak­tık­ça coğ­raf­ya­mı­zın en güç­lü dev­le­ti­nin, AK­P’­nin ye­ter­siz kad­ro­la­rı­nın elin­de ne hal­le­re düş­tü­ğü­nü gö­rüp üzü­lü­yo­ruz.
Ak­lı­mı­za is­ter is­te­mez da­yak yi­yen bok­sör fık­ra­sı ge­li­yor.* * *


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.- - - - - - Sözcü - - - - - -

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla