Tekil Mesaj gösterimi
Eski 25.10.15, 09:26   #1
Redwine
İzindeyiz ATAM

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3697
Mesajlar: 17,964
Ettiği Teşekkür: 73104
Aldığı Teşekkür: 67357
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Tüyler Ürperten Canlı Bomba Aymazlığı!.. | Uğur Dündar

Po­lis her yer­de on­la­rı arı­yor.
Ga­ze­te­ler, te­le­viz­yon­lar ve in­ter­net­te­ki ha­ber si­te­le­ri, Su­ri­ye­’den sah­te kim­lik­ler­le gi­riş yap­tı­ğı be­lir­le­nen bi­ri ka­dın, 4 can­lı bom­ba­nın fo­toğ­raf­la­rı­nı ya­yın­lı­yor.
IŞİD te­rör ör­gü­tü­nün bu ki­şi­le­re Su­ruç ve An­ka­ra­’da­ki­ne ben­zer kor­kunç bir kat­li­am yap­tı­ra­ca­ğı öne sü­rü­lü­yor.
Va­tan­daş­lar­dan te­rö­rist­le­ri gör­dük­le­ri yer­de po­li­se bil­dir­me­le­ri is­te­ni­yor.
Ya­ni gü­ven­lik güç­le­ri bu kez -Baş­ba­kan Da­vu­tog­lu­’nu ya­lan­lar­ca­sı­na- can­lı bom­ba­la­rı ey­lem yap­ma­dan ön­ce (!) ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şı­yor.


* * *


As­lın­da bu ha­ber­ler, AK­P’­nin tüy­ler ür­per­ten ay­maz­lı­ğı­nı da göz­ler önü­ne se­ri­yor.
Çün­kü baş­ta MİT ol­mak üze­re gü­ven­lik bi­rim­le­rin­de Adı­ya­man­lı te­rö­rist­le­rin
IŞİ­D’­e ne za­man ve na­sıl ka­tıl­dık­la­rı, be­yin­le­ri­nin kim­ler ta­ra­fın­dan yı­ka­nıp dev­şi­ril­dik­le­ri, Su­ri­ye­’ye kaç kez gi­dip gel­dik­le­riy­le il­gi­li ay­rın­tı­lı bil­gi­ler bu­lu­nu­yor.
Üs­te­lik bun­lar te­yi­de muh­taç du­yum­lar da de­ğil, bel­ge­li!..
Zi­ra Di­yar­ba­kır, Su­ruç ve An­ka­ra kat­li­amı­nı ya­pan can­lı bom­ba­la­rın ai­le­le­ri­nin ço­cuk­la­rı­nı po­li­se ih­bar ede­rek ya­ka­lan­ma­la­rı­nı is­te­dik­le­ri ve gü­ven­lik güç­le­ri­ne her tür­lü bil­gi­yi ver­dik­le­ri de bi­li­ni­yor.
Ama ne ya­zık ki ge­rek po­lis, ge­rek­se yar­gı bu ka­yıt­la­rı ar­şiv­le­mek­ten öte bir iş­lem yap­mı­yor.
Hat­ta ba­zı an­ne­le­rin ço­cuk­la­rı­nı IŞİ­D’­in pen­çe­sin­den kur­ta­ra­bil­mek için Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ile gö­rü­şüp yal­var­ma­la­rı bi­le du­ru­mu de­ğiş­tir­mi­yor.
Bu ina­nıl­maz çe­liş­ki, ih­mal ve so­rum­suz­luk zin­ci­ri in­sa­nın ka­nı­nı don­du­ru­yor.* * *


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.
- - - - - - Sözcü - - - - - -

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla