Tekil Mesaj gösterimi
Eski 28.10.15, 08:26   #1
Redwine
4 Yıldızlı Aslan

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3238
Mesajlar: 15,886
Ettiği Teşekkür: 66388
Aldığı Teşekkür: 58762
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne Izdırap!... | Uğur Dündar

5 bin po­lis gö­rev ya­pı­yor­du.
Ton­lar­ca bi­ber ga­zı, pan­zer­ler ve TO­MA­’lar kul­la­nıl­ma­yı bek­li­yor­du.
2 he­li­kop­ter teh­li­ke­li ha­re­ket­len­me­le­ri ha­va­dan kon­trol edi­yor­du.
Zi­ra be­ye­fen­di­den ge­len emir çok net ve ke­sin­di:
Ken­tin mey­dan­la­rı ve ana cad­de­le­rin­de yü­rü­yü­şe izin ve­ril­me­ye­cek, ıs­rar eden­ler bi­ber ga­zı ve bo­ya­lı su sı­kı­la­rak da­ğı­tı­la­cak­tı. Gö­zal­tı­na alı­nan­la­ra ise “Er­ge­ne­kon te­rör ör­gü­tüy­le bir­lik­te ha­re­ket edip hü­kü­me­ti gö­rev ya­pa­maz ha­le ge­tir­mek ama­cıy­la ey­lem­de bu­lun­mak­ta­n” ya­sal iş­lem uy­gu­la­na­cak­tı.
Çün­kü bu­ra­sı de­mok­ra­tik hu­kuk (!) dev­le­tiy­di.
Er­ge­ne­kon­cu ha­in­le­re (!) ge­re­ken ce­za ve­ril­me­liy­di!..


* * *


Tüm yıl­dır­ma ça­ba­la­rı­na kar­şın Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği, Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği ve Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ile çe­şit­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı, de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­la­na­rak “Halk Bu­luş­ma­sı­” nı ger­çek­leş­tir­me­ye ka­rar­lıy­dı. Çe­şit­li kent­ler­den bu bü­yük bu­luş­ma­ya ge­len­le­ri ta­şı­yan oto­büs­le­rin yo­la çık­ma­la­rı­na izin ve­ril­me­me­si­ne kar­şın, sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­den iti­ba­ren on bin­ler mey­da­na akın
edi­yor­du.* * *


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.- - - - - - Sözcü - - - - - -

__________________
Redwine Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla