Tekil Mesaj gösterimi
Eski 03.11.15, 08:48   #1
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Türkiye Layığını Buldu!.. | Mehmet Türker

AKP, 7 Ha­zi­ra­n’­da kay­bet­ti­ği­ni, 1 Ka­sı­m’­da bul­du…
Hal­kı­mı­zın yüz­de 49.5’i son 4 yıl­da ve son 5 ay­da ya­şa­nan­la­ra tep­ki ver­mek ye­ri­ne iktida­ra oy ver­di!..
Böy­le bir yö­ne­ti­me ve bun­dan son­ra da ay­nı şe­kil­de yö­ne­til­me­ye la­yık ol­du­ğu­nu gös­ter­di…
De­mek sı­ra sı­ra ge­len şe­hit ce­na­ze­le­ri ve ana­la­rın fer­ya­dı…
De­mek Su­ruç kat­li­amı…
De­mek An­ka­ra kat­li­amı…
De­mek yok­sul­luk…
De­mek do­la­rın 3 li­ra­ya da­ya­nıp Türk Li­ra­sı­’nın pul ol­ma­sı…
AK­P’­nin oy­la­rı­nı 7 Ha­zi­ra­n’­a gö­re 8.7 pu­an ar­tır­dı!..
Oy ve­ren­le­re ha­yır­lı ol­sun!..


* * *
Oy­lar AK­P’­ye git­ti­ği­ne gö­re…
Gü­rül gü­rül akan de­re­le­rin, üze­ri­ne HE­S’­ler ya­pı­la­rak ku­ru­tul­ma­sı­na ar­tık kar­şı çık­ma­ya­cak­sı­nız…
De­re­le­ri ses­siz­ce terk edip gi­de­cek­si­niz…
Bin­ler­ce zey­tin ağa­cı­nı ke­se­rek ma­den sa­ha­sı aça­cak ma­den­ci kep­çe­si­nin önü­ne ar­tık yat­ma­ya­cak­sı­nız…
Ka­ra­de­ni­z’­in gü­ze­lim yay­la­rın­da ağaç­la­rın ke­si­le­rek yol açıl­ma­sı­nı ar­tık des­tek­le­ye­cek­si­niz…
Ni­ne­ler, de­de­ler göz­yaş­la­rı için­de jan­dar­ma­nın kar­şı­sı­na çık­ma­ya­cak!..
Zi­ra bu­na siz onay ver­di­niz, siz bi­lir­si­niz!..


* * *
Ma­dem oy­lar AK­P’­ye…
So­ma­’da ma­den­ci­yi tek­me­le­yen da­nış­man ak­lan­mış­tır!..
So­ma ve Er­me­nek fa­ci­ala­rı unu­tul­muş­tur!..
Üret­ti­ği­niz ma­lı sa­ta­ma­mak­tan…
İt­hal ot ve sa­man­la ida­re et­mek­ten…
Ül­ke­ye An­gus it­hal edil­me­sin­den şi­ka­yet­çi ol­ma­ya­cak­sı­nız!…


* * *
Ma­dem oy­lar AK­P’­ye…
17-25 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk id­di­ala­rı pa­ket­le­nip, bir da­ha hiç in­di­ril­me­mek üze­re ra­fa kal­dı­rıl­mış­tır…
Ak Sa­ray ka­çak ol­mak­tan kur­tul­muş­tur!..
1150 oda­lı Sa­ray, ya­pa­na da için­de otu­ra­na da ana­sı­nın ak sü­tü gi­bi he­lal­dir!..
3. ha­va li­ma­nı, 3. köp­rü iha­le­le­ri­nin yan­daş­la­ra ve­ril­me­si­ne…
Bun­lar için or­man­la­rın ke­si­lip yol­lar açıl­ma­sı­na al­dır­ma­ya­cak­sı­nız…


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.