Tekil Mesaj gösterimi
Eski 27.11.15, 15:45   #1
Redwine
İzindeyiz ATAM

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3697
Mesajlar: 17,974
Ettiği Teşekkür: 73129
Aldığı Teşekkür: 67386
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Yalan Yüzgarı | Uğur Dündar

Bun­dan son­ra ne ola­cak?
Rus sa­vaş uça­ğı­nın dü­şü­rül­me­sin­den son­ra şim­di her­kes bir­bi­ri­ne bu so­ru­yu
yö­nel­ti­yor?
So­ru­ya sağ­lık­lı ce­vap ve­re­bil­mek için, ek­ran­lar­da fal­cı­lar­la ya­rış eden ke­ra­me­ti ken­din­den men­kul uz­man­la­rın (!) söy­le­dik­le­ri­ni bir ya­na bı­ra­kıp, 2011’den, ya­ni Su­ri­ye­’de­ki ça­tış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı ta­rih­ten bu ya­na ya­şa­nan­la­ra şöy­le bir göz at­ma­mız ge­re­ki­yor.
Zi­ra ya­şa­dık­la­rı­mız, bun­dan son­ra ne­ler ya­şa­ya­ca­ğı­mı­zı da ha­ber ve­ri­yor!* * *

2011’e ka­dar Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı­’nın adı Be­şar Esad, da­ha doğ­ru­su “Kar­de­şim Esa­d” idi.
Dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan ve ai­le­si, “Kar­de­şim Esa­d” ve ai­le­siy­le sık sık bu­lu­şu­yor, hat­ta ta­til­le­ri­ni bi­le bir­lik­te ge­çi­ri­yor­lar­dı.
Li­der­ler ara­sın­da­ki güç­lü dost­luk bağ­la­rı ne­de­niy­le her iki ül­ke yurt­taş­la­rı için vi­ze zo­run­lu­lu­ğu bi­le kal­dı­rıl­mış­tı.
Olum­lu iliş­ki­ler Gü­ney­do­ğu kent­le­ri­mi­zin eko­no­mi­si­ne ade­ta to­nik et­ki­si yap­mış, böl­ge­nin ih­ra­ca­tın­da pat­la­ma ol­muş ve bir­çok Türk işa­da­mı, ya­tı­rım­la­rı­nı Su­ri­ye­’ye ta­şı­mış­tı.
Su­ri­ye ba­zı­la­rı için ne­re­dey­se ikin­ci ad­res ha­li­ne gel­miş­ti.
Çün­kü Türk ve Su­ri­ye as­ker­le­ri­nin nö­bet tut­tu­ğu sı­nır hat­tı, dost­lu­ğun gü­ven­ce­sin­dey­di.* * *


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınızSözcü

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.