Tekil Mesaj gösterimi
Eski 25.12.15, 12:59   #1
Redwine
İzindeyiz ATAM

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3697
Mesajlar: 17,963
Ettiği Teşekkür: 73103
Aldığı Teşekkür: 67352
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Her Yol Başkanlığa Çıkar! | Uğur Dündar

İs­ra­il’­le iliş­ki­ler­de ge­li­nen son nok­ta bir kez da­ha gös­ter­di ki; bu ik­ti­da­rın dış po­li­ti­ka­da bir stra­te­ji­si yok. Sa­de­ce sü­rek­li söy­le­nen ya­lan­lar ve sü­rek­li ya­pı­lan yan­lış­lar var!
Pe­ki ya iç po­li­ti­ka? Gü­ven­lik ve te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da ya­pı­lan­lar?..
Bu ko­nu­da ben su­sa­yım, ar­şiv­ler ko­nuş­sun.
Ör­ne­ğin ef­sa­ne gü­ven­lik­çi, es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı ve Yurt Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Sa­det­tin Tan­ta­n’­ın, bu kö­şe­de yap­tı­ğı uya­rı­la­ra şöy­le bir göz ata­lım:


* * *

Ta­rih; 8 Ey­lül 2012…
“Tür­ki­ye ken­di kur­du­ğu tu­za­ğa düş­müş­tür. Yan­lış po­li­ti­ka­lar, te­rö­rün ya­nı sı­ra or­ga­ni­ze bir suç ör­gü­tü olan PKK’­nın ma­li, si­ya­si ve eko­no­mik an­lam­da bü­yü­me­si­ni sağ­la­mış­tır. PKK san­ki bir ül­key­miş gi­bi ta­raf ko­nu­mu­na gel­di.
Son dö­nem­de bü­yük yan­lış­lar ya­pıl­dı. Ör­ne­ğin as­ke­ri üni­for­ma giy­miş PKK’­lı­la­rı Ha­bu­r’­da kar­şı­la­mak, Os­lo­’da te­rör ör­gü­tü li­der­le­ri­ni ta­raf ola­rak ka­bul et­mek çok yan­lış­tı. BDP-PKK ku­cak­laş­ma­sı­na ba­kın! Oy­sa ulus­la­ra­ra­sı sa­vaş hu­ku­ku­na gö­re te­rö­rist­ler, bu­lun­duk­la­rı yer­ler­de im­ha edi­le­bi­lir. Bir­leş­miş Mil­let­ler, Ulus­la­ra­ra­sı Hu­kuk ve Ce­nev­re Söz­leş­me­si kap­sa­mın­da ül­ke­yi böl­mek is­te­yen güç­le­re kar­şı yap­ma­mız ge­re­ken­ler çok net: Te­rör ör­gü­tüy­le mü­za­ke­re de­ğil, im­ha!.. Si­zi böl­mek, par­ça­la­mak is­te­yen­le­re kar­şı baş­ka ne ya­pa­bi­lir­si­niz ki?..”* * *


Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız


Sözcü

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.