Tekil Mesaj gösterimi
Eski 02.01.16, 12:24   #1
Canan
Çiçekci kız

Canan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2011
Konular: 5994
Mesajlar: 25,838
Ettiği Teşekkür: 100723
Aldığı Teşekkür: 141592
Rep Derecesi : Canan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Vahim Durumlar, Vicdan Yoksunu Davranışlar!.. | Uğur DündarBil­mem “Va­hi­m”­in ba­şı­na ge­len­ler­den ha­be­ri­niz var mı?
Yok­sa he­men an­la­ta­yım:
Efen­dim Va­him, jan­dar­ma­nın uyuş­tu­ru­cu ta­cir­le­ri ve ka­çak­çı­la­ra yö­ne­lik ope­ras­yon­la­rın­da kul­la­nıl­mak üze­re özel ola­rak eği­til­miş çok ye­te­nek­li bir kö­pek… Ar­ka­da­şı Vic­dan da öy­le…

Va­him ve Vic­dan iki­li­si, bir­çok ba­şa­rı­lı işe im­za at­mış­lar. Öy­le ki, Ada­na­’da jan­dar­ma­nın on­la­rın kat­kı­sıy­la ele ge­çir­di­ği uyuş­tu­ru­cu do­lu çu­val­la­rın önün­de poz bi­le ver­miş­ler.
Va­him si­lah ka­çak­çı­la­rı­nın da kor­ku­lu rü­ya­sı ol­muş. Ni­te­kim sa­de­ce 2012 yı­lın­da -bu kez Va­ka ad­lı ar­ka­da­şıy­la- top­lam 239 olay­da 1 Ka­laş­ni­kof, 8 ta­ban­ca, 12 av tü­fe­ği, 322 fi­şek, 27 adet de mo­lo­tof kok­tey­li­nin ele ge­çi­ril­me­si­ni sağ­la­mış.

Va­him, Vic­dan ve Va­ka, öv­gü­ye de­ğer özel­lik­le­riy­le sık sık ye­rel med­ya­ya ha­ber ko­nu­su ol­muş­lar.

* * *
Cum­hu­ri­ye­t’­ten Fı­rat Ko­zo­k’­un ha­be­ri­ne gö­re; Va­hi­m’­in pı­rıl­tı­lı si­ci­li, jan­dar­ma­nın MİT TI­R’­la­rı­na yö­ne­lik ope­ras­yo­nun­dan son­ra bo­zul­muş.
İd­di­aya gö­re ope­ras­yo­na ka­tı­lan ve TI­R’­lar­da­ki si­lah­la­rın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sın­da pay sa­hi­bi olan Va­him sür­gün edil­miş!..
Ha­be­ri Cum­hu­ri­ye­t’­e, MİT TI­R’­la­rı ope­ras­yo­nun­dan son­ra tu­tuk­la­nan as­ker­le­ri Ha­dım­köy As­ke­ri Ce­za­evi­’n­de zi­ya­ret eden CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ve­li Ağ­ba­ba ile Grup Baş­kan­ve­ki­li Öz­gür Özel baş­kan­lı­ğın­da­ki he­yet ver­miş.
Zi­ra he­ye­tin ko­nuş­tu­ğu as­ker­ler­den Bin­ba­şı Be­kir Ka­ra­taş soh­bet sı­ra­sın­da “Pa­ra­lel­ci di­ye Va­hi­m’­i ve onu eği­ten gö­rev­li­yi de sür­dü­ler! Va­hi­m’­in ne­re­de ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­ru­z” de­miş!..

Va­hi­m’­in Ma­lat­ya­’ya sür­gün edil­di­ği öne sü­rü­lü­yor­muş!

* * *Not: Yazının devamını okumak için tıklayınız


--- Sözcü ---

__________________


Canan Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.