Tekil Mesaj gösterimi
Eski 16.01.16, 11:51   #1
Canan
Çiçekci kız

Canan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2011
Konular: 5985
Mesajlar: 25,806
Ettiği Teşekkür: 100651
Aldığı Teşekkür: 141503
Rep Derecesi : Canan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Korku, Panik Cinnet Hali!.. | Mehmet Türker


Tür­ki­ye mut­suz in­san­lar ül­ke­si ol­du!..
Her gün şe­hit ce­na­ze­si kal­dı­rı­lır­ken, Sul­ta­nah­me­t’­te IŞİ­D’­in can­lı bom­ba­sı pat­lı­yor, tu­riz­min kal­bin­de 10 Al­man tu­rist par­ça­la­na­rak can ve­ri­yor…
Da­ha onun acı­sı ya­şa­nır­ken, Di­yar­ba­kı­r’­ın Çı­nar İl­çe­si­’n­de Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve loj­man­la­rı­na PKK’­nın yap­tı­ğı bom­ba­lı araç ve ro­ket sal­dı­rı­sı so­nu­cu bi­ri 5 ay­lık be­bek, iki­si ço­cuk 5 ki­şi can ve­ri­yor, bir po­lis me­mu­ru şe­hit olu­yor…
Gün öy­le ka­pa­nı­yor, dün sa­bah Si­ir­t’­ten bir po­li­si­mi­zin da­ha şe­hit düş­tü­ğü ha­be­ri ge­li­yor…
Ül­ke­yi kor­ku bu­lut­la­rı sa­rı­yor, top­lu­ma pa­nik ha­va­sı ha­kim olu­yor…
Bir cin­net ha­li ya­şı­yo­ruz!..

* * *

Çı­nar İl­çe­si­’n­de PKK’­lı te­rö­rist­le­rin kah­pe sal­dı­rı­sı so­nu­cu şe­hit dü­şen po­lis Meh­met Şe­nol Çift­çi ile ay­nı sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den 4 ya­şın­da­ki kı­zı İre­m’­in yan ya­na ko­nul­muş ta­but­la­rı­nı gör­dü­nüz mü?..
İki­si de Türk Bay­ra­ğı­’na sa­rıl­mış, bi­ri bü­yük bi­ri kü­çük ba­ba-kız ta­but­la­rı…
Tür­ki­ye böy­le acı man­za­ra­la­ra la­yık mı?..
Bu gü­zel, hu­zur­lu ül­ke bir cin­net ha­li ya­şa­ma­ya mec­bur mu?..
Bu­na is­tik­rar için oy is­te­yen ve is­tik­rar­sız­lık için­de dar­ma­da­ğın edil­miş ül­ke­de­ki ik­ti­dar ce­vap ver­sin!..
Ta­bi­i ve­re­bi­le­cek ce­va­bı var­sa!..

* * *__________________


Canan Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
Canan'in Mesajına Teşekkür Etti