Tekil Mesaj gösterimi
Eski 03.03.16, 11:56   #1
Redwine
İzindeyiz ATAM

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3697
Mesajlar: 17,960
Ettiği Teşekkür: 73083
Aldığı Teşekkür: 67337
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Bu Enkaz 90 Yılda Kalkmaz! | Uğur Dündar

“De­ğiş­ti­m” di­yor­du!
Her fır­sat­ta “ge­li­şe­rek de­ğiş­ti­ği­ni­” söy­lü­yor­du.
Çok id­di­alıy­dı.
İk­ti­da­rın­da kim­se öte­ki­leş­ti­ril­me­ye­cek, din, mez­hep ve et­nik te­mel­de si­ya­set ya­pıl­ma­ya­cak­tı.

* * *


Ya­sak­lar kal­ka­cak, öz­gür­lük ka­pı­la­rı so­nu­na ka­dar açı­la­cak, Tür­ki­ye­’nin inanç ve dü­şün­ce öz­gür­lü­ğün­de gel­di­ği yer par­mak­la gös­te­ri­le­cek­ti.
Tüm dün­ya­da çağ­daş de­mok­ra­si­ler­den ör­nek­ler ve­ril­di­ğin­de, he­men Tür­ki­ye işa­ret edi­le­cek­ti.

* * *


AB kri­ter­le­ri ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne da­ya­lı ev­ren­sel yar­gı an­la­yı­şı ege­men kı­lı­na­cak ve yar­gı­nın üze­rin­de­ki si­ya­si ve­sa­yet kal­ka­cak­tı.


* * *


Tür­ki­ye çev­re­sin­de­ki ül­ke­le­rin tü­müy­le dost ola­cak­tı. Mev­cut so­run­lar hız­la çö­zü­le­cek, kom­şu­lar­la sı­fır so­run po­li­ti­ka­sı be­nim­se­ne­cek­ti.


* * *


Yol­suz­luk ka­der ol­mak­tan çı­ka­rı­la­cak, üre­tim artı­rı­la­cak, ih­ra­cat­ta pat­la­ma ya­şa­na­cak, mil­li ge­lir hak­ça pay­la­şı­la­cak, böy­le­ce yok­sul yurt­taş kal­ma­ya­cak­tı.


* * *


Gü­ney­do­ğu­’nun kal­kın­ma so­ru­nu hız­la çö­zü­le­cek, ora­da­ki kent­le­ri­mi­zin Ba­tı­’da­ki­ler­den hiç­bir far­kı kal­ma­ya­cak, te­rör son­la­na­cak ve böy­le­ce ba­rış ve hu­zu­run bir da­ha hiç bo­zul­ma­mak üze­re ge­ri gel­me­si sağ­la­na­cak­tı.
Ve­sa­yet­ten, ya­sak­lar­dan, yol­suz­luk­lar­dan ve yok­sul­luk­tan kur­tu­lan Tür­ki­ye, ya­ka­la­dı­ğı müt­hiş iv­mey­le fü­ze gi­bi fır­la­ya­cak ve dün­ya­nın en ge­liş­miş 10 ül­ke­sin­den bi­ri ola­cak­tı!

* * *Not: Yazının devamını okumak için tıklayınız----Sözcü----

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.