Tekil Mesaj gösterimi
Eski 07.04.16, 11:15   #1
Canan
Çiçekci kız

Canan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2011
Konular: 6015
Mesajlar: 25,877
Ettiği Teşekkür: 100820
Aldığı Teşekkür: 141721
Rep Derecesi : Canan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Son 14 Yılın Kısa Öyküsü! | Rahmi Turan


Batı kültürü bize benzemiyor!
Ne de olsa Ortadoğu ruhu benliğimize işlemiş…
İnsanlarımızın yarısı Batılı gibi düşünse de, diğer yarısı hâlâ şark ilkelliği içinde…
Türkiye gemisi Avrupa’ya değil, kan-revan içindeki Ortadoğu’ya dümen kırmış durumda…
Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ve soygunu mübah gören bir zihniyete sahip oldukça ve ülkemizde ahlâksızlık tavan yaptıkça biz asla Batı’nın uygarlığına ulaşamayız.
Dini siyasete âlet etmek bizde, rüşvet bizde, yolsuzluk bizde, çocuklara tecavüz bizde, kız kaçırmak bizde, kadına şiddet bizde…
Bu halimizle hâl⠓Bizi Avrupa Birliği’ne neden almıyorlar?” diye soruyoruz.

* * *

Şu tabloya bakın:
- 2002 yılında cezaevlerinde 49 bin 512 olan hükümlü ve tutuklu sayısı, 14 yılda patlama yaparak 156 bin 195’e çıktı, yeni inşa edilen bir sürü cezaevinde bile yer kalmadı!
- Kumarda ve çocuk *****sunda 180 ülke arasında dünya üçüncüsü olduk!
- Basın özgürlüğünde sonlarda yer alıyoruz. Dünya 159’uncusuyuz.
- Hukukun üstünlüğü sıralamasında yine sonlardayız. 102 ülke arasında 80’inci olduk.
- Son on dört yılda fuhuş ve uyuşturucu 17 misli (yüzde 1700) , boşanmalar 28 misli (yüzde 2800) arttı.
- En çok işlenen suçlar: Rüşvet, yolsuzluk, kamu malı yağması, kadın cinayetleri, kaçakçılık, terör, hırsızlık, gasp, kadınlara-kızlara ve çocuklara tecavüz oldu.
- Ülkede can ve mal güvenliği kalmadı. Hukuk ve demokrasi topal ördeğe döndü. Fikir, ifade ve inanç özgürlükleri yok oldu.

* * *

Sevgili okurlar işlenen suçlar saymakla bitmez….
Tüm bu yaşananlar, 2002 yılından sonra, AKP iktidarı döneminde meydana geldi.
Haa… Haksızlık etmeyelim… Cep telefonu konusunda büyük rekorlar kırdık!
“Hiç iyi şey yok mu?” diye soranlar oluyor.
Kim bilir, vardır belki… Fakat iyi şey yapmak, bir iktidarın zaten vazifesi…
İyi mi, değil mi tartışılır ama AKP döneminde cep telefonunda rekor kırdık. Yurtdışından 166 milyon adet telefon ithal edildi, 23,4 milyar dolar döviz ödendi… Sonra ne oldu?
Ülke cep telefonu mezarlığına döndü!
Akıllı telefonlar çıkınca, daha önce ithal edilen milyonlarca telefon çöplüğe atıldı!
İşte son 14 yılın kısa öyküsü!
Panama Belgeleri ve Türkler!

Dün­ya­da hiç­bir şey giz­li kal­mı­yor, enin­de so­nun­da pis­lik­ler bir bir or­ta­ya dö­kü­lü­yor!
Pa­na­ma Bel­ge­le­ri­’nin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı ka­yıt­la­ra tep­ki­ler hız­la bü­yü­yor.
Bel­ge­ler­de adı ge­çen ve ha­ya­li şir­ket­ler­le pa­ra alış­ve­ri­şi yap­tı­ğı be­lir­ti­len İz­lan­da Baş­ba­ka­nı Sig­mun­dur Gunn­la­ugs­son is­ti­fa et­ti.
Pe­ki bu ada­mın ak­lı mı yok­tu da is­ti­fa et­ti?
Tür­ki­ye si­ya­se­tin­den hiç ders al­ma­dı mı?
Ma­lûm biz­de böy­le bir şey ol­sa, he­men Mec­li­s’­te ken­di oy­la­rıy­la ak­la­nır­lar, olur bi­ter.
Bi­zim va­tan­daş­la­rı­mız da yol­suz­luk ya­pan­la­rı al­kış­lar!
Ba­tı ül­ke­le­rin­de böy­le ol­mu­yor. Top­lu­mun ağır bas­kı­sı, kim olur­sa ol­sun sa­nı­ğı gö­re­vin­den uçu­ru­yor.

** *

Pa­na­ma Bel­ge­le­ri­’n­de, İz­lan­da Baş­ba­ka­nı­’nın yol­suz­lu­ğu or­ta­ya çı­kın­ca bü­tün İz­lan­da hal­kı so­kak­la­ra dö­kül­dü, bü­yük tep­ki­ler üze­ri­ne Baş­ba­kan Sig­mun­dur Gunn­la­ugs­son is­ti­fa et­mek zo­run­da kal­dı.
Biz­de de ben­ze­ri id­di­alar or­ta­ya çık­tı ama biz tep­ki­siz bir top­lu­muz. Hiç kim­se so­ka­ğa dö­kül­me­di!

* * *

Ne­dir bu Pa­na­ma Bel­ge­le­ri?
Pa­na­ma­’da ka­yıt­lı Mos­sack Fon­se­ca ad­lı bir hu­kuk fir­ma­sı­nın 40 yıl­dır tut­tu­ğu 11 mil­yon ka­yıt ve bel­ge!
Bun­la­rın if­şa edil­me­siy­le dün­ya­da ta­nın­mış bir çok po­li­ti­ka­cı, işa­da­mı ve spor­cu zor du­rum­da kal­dı.
Suç­la­nan­la­rın ba­şın­da Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Pu­tin ge­li­yor. Krem­lin, bu­nun Ame­ri­ka­’nın bir tu­za­ğı ol­du­ğu­nu ve iki yıl son­ra baş­kan­lık se­çi­mi için ya­rı­şa­cak olan Pu­ti­n’­i yıp­rat­mak is­te­di­ği­ni id­di­a et­ti.
İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Da­vid Ca­me­ron da Pa­na­ma Bel­ge­le­ri ne­de­niy­le zor du­ru­ma düş­tü. Bel­ge­ler­de onun de­ğil ama ba­ba­sı­nın adı ge­çi­yor!

* * *

Pe­ki bu yol­suz­luk dos­ya­la­rın­da hiç Türk yok mu? Var!
On ka­dar Türk si­ya­set­çi ve işa­da­mı­nın da Pa­na­ma Bel­ge­le­ri­’n­de yer al­dı­ğı be­lir­ti­li­yor ama bun­la­rın adı he­nüz açık­lan­ma­dı!
Za­ten, açık­lan­sa da ne fark eder ki? Na­sıl ol­sa hiç bi­ri­ne bir şey ol­maz! Bu­ra­sı Tür­ki­ye!

Gü­nün Sö­zü

Tilki kümesi çok iyi tanıyor diye oraya bekçi yapılır mı?


__________________


Canan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Canan'in Mesajına Teşekkür Etti