Tekil Mesaj gösterimi
Eski 02.06.16, 14:58   #1
Gülümsün
Moderator

Gülümsün - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Oct 2014
Konular: 1402
Mesajlar: 8,141
Ettiği Teşekkür: 49506
Aldığı Teşekkür: 30493
Rep Derecesi : Gülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Melek Gibi
Standart Nerede Alman Varsa Orada Zulüm Var!| Rahmi Turan

Nerede Alman varsa orada zulüm var!


Al­man Fe­de­ral Mec­li­si (Bun­des­tag) bu­gün ka­rar ve­re­cek.
“Türk­ler 1915'te bir mil­yon Er­me­ni'yi öl­dü­rüp soy­kı­rım yap­tı mı, yap­ma­dı mı?”
Ey Al­man par­la­men­ter­ler! Tür­ki­ye hak­kın­da ka­rar ver­mek si­zin ne had­di­ni­ze? Ne işi­niz var Er­me­ni me­se­le­siy­le? Kim kuy­ru­ğu­nu­za bas­tı si­zin?
Siz ki, mil­yon­lar­ca Ya­hu­di'ye soy­kı­rım uy­gu­la­mak su­çun­dan hü­küm giy­miş Hit­ler ka­fa­lı sa­bı­ka­lı in­san­lar­sı­nız! Ken­di­ni­ze “vah­şet­te or­ta­k” mı arı­yor­su­nuz?

* * *

Evet sev­gi­li okur­lar… Bun­lar o ka­dar çı­kar­cı in­san­lar ki, po­po­la­rı sı­kı­şın­ca “Dost mas­ke­si­” ta­kar­lar, fa­kat si­zi za­yıf bu­lun­ca da ah­lâk­sız­lık­la­rın en bü­yü­ğü­nü ya­par­lar.
Komp­leks sa­hi­bi bi­çim­siz in­san­lar…
Bun­la­rın yü­rek­le­ri­nin de­rin­lik­le­rin­de “Türk düş­man­lı­ğı­” var!
Şim­di, 101 yıl ön­ce­ki olay­lar ne­de­niy­le, akıl­la­rı sı­ra Türk­le­ri yar­gı­la­ma­ya kal­kı­yor ve hak­lı nef­re­ti­mi­zi ka­za­nı­yor­lar!

* * *

He­le Al­man Ye­şil­ler Par­ti­si'nin eş­baş­ka­nı Cem Öz­de­mir di­ye bir adam var. Ai­le­si 1960'lı yıl­lar­da To­ka­t'­tan Al­man­ya'ya göç et­miş…
1965 do­ğum­lu Cem Öz­de­mi­r'­e “Tür­k” di­yor­lar ama bu ya­ra­tık, fa­na­tik Er­me­ni­ler­den be­ter! Yıl­lar­dır Türk düş­man­lı­ğı ya­pan bir za­val­lı… Er­me­nis­ta­n'­ın baş­ken­ti Eri­va­n'­a gi­dip söz­de Er­me­ni Soy­kı­rı­mı Anı­tı'na çe­lenk ko­yan, hı­ya­net için­de bir adam… Al­man­la­rın bu­gün oy­la­na­cak “Er­me­ni Soy­kı­rı­mı Ta­sa­rı­sı­”n­da onun da bü­yük ro­lü var!

* * *

Şu­nu da be­lir­te­yim:
Soy­kı­rım ol­du­ğu id­di­a edi­len yıl­lar­da Os­man­lı Or­du­su, Al­man ge­ne­ral­ler ta­ra­fın­dan ida­re edi­li­yor­du.
Teh­cir böl­ge­sin­de yük­sek rüt­be­de 80 Al­man ko­mu­tan var­dı.
Al­man­lar şim­di “Türk­ler Er­me­ni­le­re soy­kı­rım yap­tı­” di­yor. Eğer soy­kı­rım ya­pıl­dıy­sa, so­rum­lu­la­rı yi­ne Al­man­lar­dır ey ah­mak­lar!
Ne­re­de Al­man var­sa, ora­da zu­lüm var!


Berlin kahramanları

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan Türkler, sözde “Ermeni Soykırımı Tasarısı”nı onaylamaya hazırlanan Alman Federal Meclisi'ni şiddetle protesto ederken, Alman halkına da dostluk mesajları yolluyor.
Önceki gün Berlin caddelerinde Türk bayrakları dalgalandı.
Almanya'daki yurttaşlarımız ve Türkiye'den Berlin'e giden yurtsever Türkler, Alman halkına dostluk mesajları ulaştırmaya çalıştı.
Çok büyük bir kalabalık Berlin'in Postdamer meydanında toplandı. Protesto yürüyüşüne buradan başlayan insanların ellerinde Türk, Azeri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları dalgalanıyordu.
Gurur verici bir onur tablosuydu bu…

* * *

“Dağ başını duman almış” marşıyla yürüyen insan seli, Alman Meclisi'ne “İnsan olun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına saygı gösterin” diye seslendi.
Büyük yürüyüşte Türk siyaset dünyasından kimler vardı?
Sadece iki kişi dikkati çekti:
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve eski bakanlardan Yaşar Okuyan.
Bu iki siyaset adamı en önde yürüyor ve Doğu Perinçek bir yandan da Alman televizyonuna haklılığımızı anlatan Almanca demeç veriyordu.
Yürüyüşte Türk hükümetinden bir tek bakan yoktu!
AKP, CHP ve MHP'den hiçbir milletvekili yoktu!
Yazık!
Bu ülkenin kaymağını yiyenler Berlin mitinginde ortalıkta görünmezken, orada sadece kalpleri yurt sevgisiyle çarpan kahramanlar vardı.


Vize serbestisi ne oldu?

Ah Davutoğlu ah! Neredesin?
Keşke hâlâ Başbakan olsaydın da sana vize meselesini hatırlatıp “Hesap ver Başbakan” diyebilseydik!
Nasıl öyle atıp tuttun, “Haziran'da Türklere vize serbestisi geliyor” diye nasıl öyle yeri göğü inlettin?
İşte haziran ayı geldi…
Hani Türklere vize kalkacaktı, ne oldu?
Sen vizenin kalkacağını söylerken biz “Başbakan hayal görüyor. Hem kendisini, hem Türk halkını aldatıyor” diye yazıyorduk.
İşte, bugün haziranın ikisi… Vize serbestliği konusunda en ufak bir umut ışığı bile görünmüyor.
Yeni Başbakan Binali Bey de başka âlemde… Vizeyle filan uğraştığı yok.
Onun bütün hedefi, vatandaşı mutlu etmek değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şirin görünmek!
İzmir'de bu isteğini ve niyetini bir kez daha net olarak ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelirken toplanan İzmirli AKP'lilere:
“Dünya liderini karşılamaya hazır mıyız?” diye seslendi.
Bir Başbakan'a böyle aşırı cafcaflı hitap tarzı yakışıyor mu, ya da, ne kadar yakışıyor, bilemiyorum!


Gü­nün Sö­zü

Allah insanı özgür ve onurlu yaratır, başkasına kul olma!


__________________
Gülümsün isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Gülümsün'in Mesajına Teşekkür Etti