Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk > Atatürk Kimdir?

Atatürk Kimdir? Ulu önderimizin hayatı, ilkeleri, devrimleri ve hakkında söylenilenler


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 10.03.11, 22:21   #1
Tam Üye

Bahar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2010
Konular: 64
Mesajlar: 263
Ettiği Teşekkür: 39
Aldığı Teşekkür: 987
Rep Derecesi : Bahar isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Ruh Halim: Keyifli
Standart Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

Atatürk Milliyetçiliği


Atatürk Ankara'da iken (1922)

Milliyetçilik, Atatürk ilkelerinin ve Türk İnkılâbının temel ilkelerinden biri olduğu kadar,Türk Milleti’nin kaderini tayin eden bir yüce ülkü ve milleti huzur ve refaha yönelten güçlü bir bağdır.Milliyetçilik genel olarak herkesin mensup olduğu milleti sevmesi ve onu yüceltmeye çalışmasıdır. Milliyetçilik, millet gerçeğinden hareket eden bir fikir akımıdır.

a) Millet ve Milliyetçilik Kavramları

Fransızca “Nation” kelimesinin karşılığı olarak aynı kökten,aynı soydan gelme anlamında kullanılan millet; her şeyden önce ortak bağları olan insan topluluğudur. İnsanların tarihin en eski çağlarından beri toplu halde yaşamalarına rağmen,bu toplulukların millet karakterini alması Yakınçağın ürünüdür. Yani toplumlar sosyal gelişim basamakları içinde aşiret teşkilatından, milli teşkilatlanma seviyesine ulaşarak millet haline gelmişlerdir.

Milleti tanımlamak ve onu diğer insan topluluklarından ayırmak için ortaya atılmış görüşleri iki grupta toplamak mümkündür. Bu görüşlerden ilki Objektif millet anlayışıdır. Bu görüşe göre millet; aynı ırktan gelen, aynı dili konuşan ve aynı dine inanan insanların oluşturduğu bir topluluktur. Objektif unsurlar tarihi bakımdan birçok milletin meydana gelmesinde çok önemli rol oynamışlardır. Fakat millet olgusunu sadece bu faktörlere indirgemek, her milleti sadece objektif benzerliklerle açıklamak artık yetersiz kalmaktadır. Bu bakımdan milletin oluşmasında Subjektif veya kültürel unsurlar ağır basmaktadır. Gerçekten bir milletin oluşabilmesi için onun her şeyden önce bir his olarak kalplerde yaşaması lazımdır. İşte bu gerçek bir çok düşünürü millet kriterini subjektif veya manevi unsurlarda aramaya yöneltmiştir. Subjektif millet anlayışını ilk defa en güçlü şekilde ortaya koyan ünlü Fransız düşünürü Ernest Renan’dır.Ernest Renan 1882’de milletin, fertleri arasındaki birlikte yaşama duygusuna,bir ortak kültüre, bir ruh birliğine dayandığını belirtmiştir. Gerçekten millet olabilmek için en gerekli olan şey, toplumun fertleri arasında sevgi ve saygı hislerini canlı tutan , en gerekli anlarda karşılık beklemeksizin dayanışmayı sağlayan duygu ortaklığının mevcudiyeti olmalıdır.Bu ortak duygu ancak, ortak bir kültür hayatı yaşayan toplumlarda ortaya çıkabilir. O halde milli kültür, millet olmanın sosyal dokusunu meydana getirmektedir. Bir toplulukta fertler aynı kültür, aynı terbiye ve aynı duygularla birleşiyorsa, orada millet gerçeği vardır denilebilir.

Şüphe yok ki, millet bir gönül birliği, bir ruh anlaşması ve bunun hukuki ifadesi olan birlikte yaşama arzu ve iradesidir. Bu birlik ve anlaşmanın doğması için elverişli bir zemin lazımdır. Bu zemin yukarıda belirtilen objektif faktörlerdir. Ancak subjektif veya kültürel faktörler bu zemin üstünde yükselebilir.Demek ki, bir milletin var olabilmesi için objektif ve subjektif faktörlerin birbirini tamamlaması lazımdır. Ayrıca bir insan grubunun bir gönül birliği halini alarak bir millet meydana getirmesinde siyasi kuvvet ve teşkilatın da önemli rolü vardır.

Bütün bu bilgilerin ışığı altında millet; ne yalnız ırk ve yurt birliğinin, ne yalnız dil, tarih ve ülkü birliğinin, ne de siyasi, hukuki ve iktisadi birliğin ürünü olmayıp yukarıda sayılan objektif ve subjektif unsurların bir araya gelmesiyle oluşan tarihi ve sosyal bir gerçektir. Bizde bu anlamda milleti ilk tarif eden Ziya Gökalp’dir. Gökalp’e göre, milleti meydana getiren temel faktör ırk, kavim ya da coğrafya değildir. Millet; Dilce, Dince, Ahlakça ve Güzellik Duygusu bakımından müşterek olan , yani aynı terbiyeyi almış fertlerden meydana gelmiş bir topluluktur.

b) Milliyetçilik

Çağımızda milliyetçilik insanı bir gruba ve bir topluma bağlayan en kuvvetli bağdır. Her milletin milliyetçilik anlayışı değişik ve farklıdır. Çünkü milliyetçilik gelişmesini her ülkenin özelliğine , her milletin kendine has karakterine göre şekillendirir. Bu sebeple dünyada ne kadar milliyetçilik akımı varsa, o kadar da milliyetçilik anlayışı vardır. Bu yüzden bütün milliyetçilik akımlarını içine alan açık ve belirli bir tanım yapmak güçtür. Bununla birlikte milliyetçiliği, kendilerini aynı milletin üyesi sayan kişilerin duydukları; bir arada, aynı sınırlar içinde bağımsız yaşama ve meydana getirdikleri toplumu yüceltme isteği olarak tanımlayabilmek mümkündür.

c) Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi

Türk Milliyetçiliği;İslâm ümmetçiliğinden çok milletli Osmanlıcılığa, oradan İslamcılığa ve nihayet Türk milliyetçiliği ve vatanperverliğine dönüşecek şeklinde bir gelişme göstermiştir. Bu hareket Osmanlı Devleti’nin çeşitli din ve milliyetlerden meydana gelen kozmopolit yapısı içinde bir tepki ve kendini bulma akımı olarak doğmuş ve daha ziyade Türkçülük olarak adlandırılmıştır.

Fransız İhtilali ile birlikte modern milliyetçilik anlayışının yayılması, çok milletli Osmanlı Devletini de etkilemiştir. Milliyetçilik anlayışı Osmanlı Devleti’nde önce gayr-ı müslimlerde, daha sonra da Türklerin dışındaki müslüman unsurlar arasında yayılmıştır. Türklerde milliyetçilik, gayr-ı müslümlerin bağımsızlıklarını kazanarak, Osmanlı Devleti’nden ayrılmalarına karşı bir tepki olarak doğmuştur. Balkan Savaşları Osmanlıcılık anlayışının dayandığı temelleri yıkmış, Türk milliyetçiliğinin hızla yükselmesini sağlamıştır.

Türk milliyetçiliğinin uyanışındaki bu gecikmenin milletimize ne kadar pahalıya mal olduğunu Atatürk şu sözlerle ifade etmektedir:
"Biz milliyet fikirlerini uygulamakta çok gecikmiş ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz... Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çok çeşitli toplumlar hep milli inançlara sarılarak, milliyetçilik idealinin kuvvetiyle kendilerini kurtardılar. Biz ne olduğumuzu, onlardan ayrı ve onlara yabancı bir millet olduğumuzu sopa ile içlerinden kovulunca anladık... Anladık ki, suçumuz kendimizi unutmuş olduğumuzmuş.”
Milli Mücadele başlarında Türk milliyetçiliğini ve milli egemenlik ilkesini kendisine rehber edinen Atatürk, tüm insanları milli mücadele hareketi etrafında örgütleyerek, bağımsızlık mücadelesini başarıya ulaştırmıştır. Dolayısıyla bugünkü sınırlarımız içinde yaşayan milletimiz, bu kaynaşma temeline dayanmaktadır. Böylece milli mücadele hareketi, toplumumuzun ümmet halinden, millet haline geçişi sürecinde önemli bir rol oynamıştır.


Atatürk Kocaeli'nde iken (18 Haziran 1922)

d) Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı

Atatürk’ün millet anlayışı bugün bilimselliği kabul edilmiş olan subjektif veya kültürel millet görüşüne uygundur. Atatürk’e göre millet;
"Zengin bir geçmişe sahip olan, birlikte yaşamayı arzulayan, sahip oldukları değerlerin korunması konusunda ortak irade gösteren insanların birleşmesinden oluşmuş bir cemiyet" tir.
Atatürk her millete uyabilecek bu genel tanımın yanı sıra, Türk Milleti’nin oluşumunda etkin olan faktörleri de şöyle sıralamıştır:

1- Siyasi varlıkta birlik

2- Dil birliği

3- Yurt birliği

4- Irk ve menşe birliği

5- Tarihi karabet (Yakınlık - akrabalık)

6- Ahlak birliği

Atatürk temelde, millet hayatında ve tanımında milli kültürü esas almıştır. Nitekim Atatürk yaptığı tanımlardan birinde milleti; Dil, kültür ve mefkure birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasi ve sosyal heyet olarak tanımladığı görülmektedir.. Türk milletinin oluşumunda kültürün önemine büyük yer veren Atatürk, Türk kültürünün araştırılması ve zenginleştirilmesi işine önem vermiş, bu amaçla Dil ve Tarih Kurumlarının yanı sıra fakülte ve yüksek okulların açılmasına öncülük etmiştir.

Bu millet görüşünün ışığı altında Atatürk, milliyet prensibini şöyle tanımlamaktadır: Bir milletin diğer milletlere oranla tabii veya sonradan kazanılmış özel karakter sahibi olması diğer milletlerden farklı bir varlık teşkil etmesi, çoğu zaman onlardan ayrı olarak onlara paralel gelişmeye çalışmasına milliyet prensibi denir.

e) Atatürk Milliyetçiliğinin Özellikleri

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında millet esastır. Atatürk milliyetçiliğinde özellikle Türk Milleti’nin geçmişine olan sevgi ile birlik ve beraberliğine yer ve değer verilmektedir. Atatürk’ün;
“Bize milliyetçi derler, fakat biz öyle bir milliyetçiyiz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere hürmet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil bir milliyetçilik değildir."
sözleriyle de ifade ettiği gibi, Atatürk milliyetçiliği herhangi bir millet düşmanlığına dayanmamaktadır. Yurtta ve dünyada barışı öngörür. Bu sebeple her türlü emperyalizme ve sömürgeciliğe karşıdır. Bağımsızlığı savunur. Başka devletlerin de bağımsızlığına saygılıdır ve yayılmacı değildir.

Atatürk milliyetçiliği hürriyete ve insan şahsiyetine değer verir ve eşitlik fikrine dayanır. Bölücülüğü ve ayrımcılığı reddederek, birleştirici, bütünleştirici bir nitelik taşır. Ayrıca milliyetçiliği reddeden akımlara ve sınıf mücadelesine karşı olup, laik, insancıl, barışçı olmak gibi özelliklere sahiptir.

Atatürk milliyetçiliği ilericidir. Çağın gerçeklerine uygun olarak, akıl ve bilimin doğrularına dayanır. Bu çerçevede Türk Milleti’nin dünya medeniyetine bilimsel açıdan hizmetini öngörür.

Bütün bunların yanında Atatürk milliyetçiliği; akılcı, yapıcı, yaratıcı ve idealist bir yapı içerisinde, insan hak ve hürriyetlerine dayalı bir biçimde, kültürel değerlere sahip çıkan bir sistem olarak Türk Milletini sevmeyi ve onun menfaatleri için çalışmayı öngörür.
Bahar isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
11 Üyemiz Bahar'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 10.03.11, 23:18   #2
Tam Üye

Bahar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2010
Konular: 64
Mesajlar: 263
Ettiği Teşekkür: 39
Aldığı Teşekkür: 987
Rep Derecesi : Bahar isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Ruh Halim: Keyifli
Standart Cevap: Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

Konu düzenlemesini kim yaptıysa çok teşekkür ederim.Bu konu benim siyasi görüşümü anlattığı için oldukça önemsediğim bir konuydu.
Bahar isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
6 Üyemiz Bahar'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 11.03.11, 15:32   #3
Gerçek Üye

tufan2006 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Feb 2011
Konular: 7
Mesajlar: 559
Ettiği Teşekkür: 2026
Aldığı Teşekkür: 2087
Rep Derecesi : tufan2006 Karimasını arttırmak için doğru yerdetufan2006 Karimasını arttırmak için doğru yerdetufan2006 Karimasını arttırmak için doğru yerdetufan2006 Karimasını arttırmak için doğru yerdetufan2006 Karimasını arttırmak için doğru yerdetufan2006 Karimasını arttırmak için doğru yerdetufan2006 Karimasını arttırmak için doğru yerdetufan2006 Karimasını arttırmak için doğru yerdetufan2006 Karimasını arttırmak için doğru yerdetufan2006 Karimasını arttırmak için doğru yerdetufan2006 Karimasını arttırmak için doğru yerde
Ruh Halim: none
tufan2006 - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Cevap: Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

güzel bir konu seçmişsin bahar,

paylaşım için teşekkürler.
__________________
Şeytanın çalışma odası, cahillerin boş kafasıdır.

Eflatun
tufan2006 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz tufan2006'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 03.03.15, 04:36   #4
Deniz Sevengillerden

ReaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2009
Konular: 2663
Mesajlar: 31,274
Ettiği Teşekkür: 172170
Aldığı Teşekkür: 185910
Rep Derecesi : ReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Arastirmaci
Standart Cevap: Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

Her zaman derim, Atatürk Milliyetçiliğinin üzerine milleyetçilik tanımam..

Ne güzel de özetlenmiş.
Atatürk’ün;
“Bize milliyetçi derler, fakat biz öyle bir milliyetçiyiz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere hürmet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil bir milliyetçilik değildir."
sözleriyle de ifade ettiği gibi, Atatürk milliyetçiliği herhangi bir millet düşmanlığına dayanmamaktadır. Yurtta ve dünyada barışı öngörür. Bu sebeple her türlü emperyalizme ve sömürgeciliğe karşıdır. Bağımsızlığı savunur. Başka devletlerin de bağımsızlığına saygılıdır ve yayılmacı değildir.

Atatürk milliyetçiliği hürriyete ve insan şahsiyetine değer verir ve eşitlik fikrine dayanır. Bölücülüğü ve ayrımcılığı reddederek, birleştirici, bütünleştirici bir nitelik taşır. Ayrıca milliyetçiliği reddeden akımlara ve sınıf mücadelesine karşı olup, laik, insancıl, barışçı olmak gibi özelliklere sahiptir.
__________________Tüm katılımcı arkadaşların okumasını rica ediyorum... Lütfen Tıklayınız..
* * *
ReaL Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz ReaL'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 03.03.15, 04:54   #5
Müdavim

Aristo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Feb 2013
Konular: 1512
Mesajlar: 14,532
Ettiği Teşekkür: 60359
Aldığı Teşekkür: 51557
Rep Derecesi : Aristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Standart Cevap: Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

Atatürk zaten öyle bazılarının lanse ettiği gibi ırka dayalı bir millyetçiliği savunmaz.

O' nun asıl derdi, Osmanlı' dan önce ulusal devlet olan Avrupa ülkelerini görmesi ve Osmanlı' nın tam da ulusal devlet olamadığından dolayı batmakta olduğunu anlamasıdır.

O yüzden ümmet devleti olan Osmanlı' yı, bir ulus devletine dönüştürmeyi amaçlamıştır.

Mevcut bu yapı ile ulusal bir devlet olmak, yekpare bir yürek olabilmek mümkün değil artık.

O nedenle Türkiye küçülmeli ve homojen bir ulusal devlet olmalıdır.
__________________
zafere kadar devrim
Aristo isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Aristo'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 03.03.15, 12:50   #6
Cehennem Yolcusu

SerseriGezgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Oct 2011
Yaş: 35
Konular: 1604
Mesajlar: 8,070
Ettiği Teşekkür: 29744
Aldığı Teşekkür: 35316
Rep Derecesi : SerseriGezgin şöhret ötesinde bir itibarı vardırSerseriGezgin şöhret ötesinde bir itibarı vardırSerseriGezgin şöhret ötesinde bir itibarı vardırSerseriGezgin şöhret ötesinde bir itibarı vardırSerseriGezgin şöhret ötesinde bir itibarı vardırSerseriGezgin şöhret ötesinde bir itibarı vardırSerseriGezgin şöhret ötesinde bir itibarı vardırSerseriGezgin şöhret ötesinde bir itibarı vardırSerseriGezgin şöhret ötesinde bir itibarı vardırSerseriGezgin şöhret ötesinde bir itibarı vardırSerseriGezgin şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart Cevap: Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

Atatürk milliyetçisi değilim daha doğrusu milliyetçi değilim ama lakin en hassas ve şeffaf milliyetçilik görüşüdür.

Bugün Atatürk'ün milliyetçilik kavramından başka hastalıklı milliyetçi zihniyetini savunanlar maalesef derin bir karanlığa doğru sürüklenmekteler. Atatürk'ün ömrü olmuş olsaydı dinci sahtekarlardan sonra birde aşırı milliyetçi unsurlarla savaşmak için bazı politikalar geliştirirdi. Çünkü cumhuriyet tarihi, bir dinciler iki aşırı milliyetçilerden dolayı çok ağır faturalar ödemek zorunda kalmıştır.
__________________Geçen zamanın cevapları, bugünün sorularına ışık vermiyor, geleceği de belirsiz kılıyor.

SerseriGezgin Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz SerseriGezgin'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 03.03.15, 13:44   #7
Müdavim

Insanlikarayan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jun 2012
Konular: 687
Mesajlar: 14,036
Ettiği Teşekkür: 144466
Aldığı Teşekkür: 49116
Rep Derecesi : Insanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardırInsanlikarayan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi SerseriGezgin Mesajı göster
Atatürk milliyetçisi değilim daha doğrusu milliyetçi değilim ama lakin en hassas ve şeffaf milliyetçilik görüşüdür.

Bugün Atatürk'ün milliyetçilik kavramından başka hastalıklı milliyetçi zihniyetini savunanlar maalesef derin bir karanlığa doğru sürüklenmekteler. Atatürk'ün ömrü olmuş olsaydı dinci sahtekarlardan sonra birde aşırı milliyetçi unsurlarla savaşmak için bazı politikalar geliştirirdi. Çünkü cumhuriyet tarihi, bir dinciler iki aşırı milliyetçilerden dolayı çok ağır faturalar ödemek zorunda kalmıştır.
Laikligi getiripte, bu yönde ilk adimi atmis bulunmus degilmidir?.

Anlasilan bu Millet halen Laikligi anlamis durumda degil, herkes kendi Corbasini yapip, Büfeyi bozmakta!.

Osmanli zamaninda bile Laiklige dayanan tarihimizle, el ele verip, Bizans zamaninin Kalesini, Konstantinobele, Gemileri Daglardan tasiyarak almis durumda.

Maalesef bu Birlik ve Beraberlik, 1496 senesinde, Karacigerine yerlestirilen Zehirle öldürülmüs, Anilari unutturulmaya baslanmis, Koca Ulus, *****lara Alet edilmis duruma geldi!.

Bu Cumhuriyetin Faaliyetlerinden faydalanmis Insanlar bile, Birlik ve Beraberligi yalanladikca, Birligi ve Beraberligi savunanlarin Sirtina Cok Hancer Saplanir!.
__________________

-Gurbet Ellerde Aldatılamadı-

Türkiyede
yasamasa bile!.
Ne Mutlu Türk'üm Diyebilene!.
Insanlikarayan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Insanlikarayan'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 03.07.16, 00:44   #8
Müdavim

Rosebud - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2015
Konular: 882
Mesajlar: 7,327
Ettiği Teşekkür: 21928
Aldığı Teşekkür: 25094
Rep Derecesi : Rosebud şöhret ötesinde bir itibarı vardırRosebud şöhret ötesinde bir itibarı vardırRosebud şöhret ötesinde bir itibarı vardırRosebud şöhret ötesinde bir itibarı vardırRosebud şöhret ötesinde bir itibarı vardırRosebud şöhret ötesinde bir itibarı vardırRosebud şöhret ötesinde bir itibarı vardırRosebud şöhret ötesinde bir itibarı vardırRosebud şöhret ötesinde bir itibarı vardırRosebud şöhret ötesinde bir itibarı vardırRosebud şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

O faşist şarlatanlar Atatürk'e başbuğ diyorlar...
Hiç anlamamışlar...
__________________
The '80's were the best time EVER - so glad I lived the life at the time.
Rosebud Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Rosebud'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 03.07.16, 03:54   #9
Uzman Üye

nurideniz34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2016
Konular: 707
Mesajlar: 3,696
Ettiği Teşekkür: 58110
Aldığı Teşekkür: 8875
Rep Derecesi : nurideniz34 isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Ruh Halim: Suspus
Thumbs up Cevap: Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Aristo Mesajı göster
Atatürk zaten öyle bazılarının lanse ettiği gibi ırka dayalı bir millyetçiliği savunmaz.

O' nun asıl derdi, Osmanlı' dan önce ulusal devlet olan Avrupa ülkelerini görmesi ve Osmanlı' nın tam da ulusal devlet olamadığından dolayı batmakta olduğunu anlamasıdır.

O yüzden ümmet devleti olan Osmanlı' yı, bir ulus devletine dönüştürmeyi amaçlamıştır.

Mevcut bu yapı ile ulusal bir devlet olmak, yekpare bir yürek olabilmek mümkün değil artık.

O nedenle Türkiye küçülmeli ve homojen bir ulusal devlet olmalıdır.
..............................................


Küçülelim de , Bakiye kalanını sizlere mi verelim diyorsunuz By . Aristo..
Bir insanın fikri neyse zikri de odur zaten...
Allah, bu fikirde olanlardan bizleri tez vakitte kurtarmayı nasip etsin İnşallah...
__________________
....................................
nurideniz34 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz nurideniz34'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
atatürk, milliyetçiliği, nedir


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


İlgili Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Atatürk ve Spor - Atatürk'ün İlgilendiği Spor Dalları Kartal Atatürk Kimdir? 14 09.11.18 19:18
Dünya Ülkelerinde Atatürk | Atatürk Heykelleri Smyrna Atatürk Kimdir? 33 13.08.17 03:13
Evler, Gazi Mustafa Kemal'i Anlatıyor ReaL Atatürk'e Ait Fotoğraf, Resim ve Özel Eşyalar 13 04.04.16 17:04
Atatürk Hakkında Dünya Basınının Yazdıkları Kartal Atatürk Kimdir? 4 29.01.15 16:12
İzmir Atatürk Evi ve Müzesi Mathematician Atatürk'e Ait Fotoğraf, Resim ve Özel Eşyalar 8 20.07.14 01:14


WEZ Format +3. Şuan Saat: 02:17.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.