Forum Gerçek

Forum Gerçek (http://www.forumgercek.com/)
-   Diğer Köşe Yazıları (http://www.forumgercek.com/diger-kose-yazilari/)
-   -   Kan Ve Gözyaşı Var, Sorumlu Yok!.. | Mehmet Türker (http://www.forumgercek.com/diger-kose-yazilari/120510-kan-ve-gozyasi-var-sorumlu-yok-mehmet-turker.html)

Çengelli İğne 11.09.15 06:44

Kan Ve Gözyaşı Var, Sorumlu Yok!.. | Mehmet Türker
 


Ül­ke­nin Cum­hur­baş­ka­nı so­ru­yor:
“Böl­ge­de­ki il­çe­ler­de, ma­hal­le­ler­de hen­dek­ler, ka­nal­lar ka­zıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ben mi ver­dim?..
Bu dö­şe­nen ma­yın­lar kim­ler ta­ra­fın­dan ki­min ta­li­ma­tıy­la aca­ba dö­şe­ni­yor? Bun­la­rın ta­li­ma­tı­nı ben mi ve­ri­yo­rum?
Bun­lar ca­mi­le­ri­mi­zi ya­ka­cak ka­dar ile­ri gi­di­yor­lar… Bun­lar okul­la­rı­mı­zı ya­ka­cak ka­dar ile­ri git­miş­ler­dir… Bun­lar am­bu­lans­la­rı­mı­zı kur­şun­la­ya­cak ka­dar ile­ri git­miş­ler­dir… Bun­la­rın ta­li­ma­tı­nı Tay­yip Er­do­ğan mı ve­ri­yor?”


* * *
Bu­gü­ne ka­dar bü­tün bun­la­rın ta­li­ma­tı­nı Tay­yip Be­y’­in ver­di­ği­ne da­ir bir id­di­a duy­ma­dık…
Ne­den üze­ri­ne alı­nı­yor?..
El­bet­te o ta­li­mat­la­rı Tay­yip Bey ver­me­di…
An­cak…
Biz bu­nun he­sa­bı­nı kim­den, kim­ler­den so­ra­lım?..
Kan­di­l’­e gi­dip te­rör yu­va­sı­nı mı ba­sa­lım?..
İm­ra­lı­’ya gi­dip be­bek ka­ti­li Apo’­nun ya­ka­sı­na mı ya­pı­şa­lım?..
Bu­gün ül­ke kan gö­lü­ne dön­müş­se, ana­lar kan ağ­lı­yor­sa, so­rum­lu­su kim­dir, kim­ler­dir?..
So­rum­lu bu ül­ke­yi yö­ne­ten­ler­dir!..
İk­ti­dar­dır!..


* * *
Tay­yip Bey ken­di söy­lü­yor:
“Bu­gün fii­li gü­cü olan bir Cum­hur­baş­ka­nı va­r”
Bu fii­li güç­ten, ül­ke­de oluk oluk kan ak­ma­sı­nı ön­le­me­si­ni, ana­la­rın göz­ya­şı­nı din­dir­me­si­ni bek­le­mek her­ke­sin en do­ğal hak­kı­dır!..


Kim­se so­rum­lu­luk­tan ka­ça­maz!..

13 yıl­dır ül­ke­yi tek ba­şı­na ik­ti­dar yö­net­ti!..
“Çö­züm sü­re­ci­” de­dik­le­ri “çö­zül­me­” sü­re­cin­de kim­ler ton­lar­ca pat­la­yı­cı­nın de­po­lan­ma­sı­na göz yum­muş­sa…
Yol­la­ra ma­yın­lar dö­şe­nir­ken re­ha­vet için­de kim­ler uyu­muş­sa…
El­bet­te on­lar­dan he­sap so­ru­la­cak­tır!..Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.


- - - - - Sözcü - - - -
http://img844.imageshack.us/img844/9383/m2ts.png


WEZ Format +3. Şuan Saat: 10:11.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker