Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Diğer Köşe Yazıları

Diğer Köşe Yazıları Ülkemiz Yazarlarının Ulusal Basında Yazdıkları Köşe Yazıları ve Bizlerin Yorumları


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 15.09.15, 07:31   #1
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 8,914
Ettiği Teşekkür: 30581
Aldığı Teşekkür: 30527
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Yüzleşelim… | Soner YalçınTeş­hi­si doğ­ru ko­ya­lım:
Tür­ki­ye­’de ak­lı tü­müy­le yok et­me­ye yö­ne­lik bir iç sa­vaş var.
Bu sa­va­şın bir cep­he­sin­de PKK var.
Pe­ki…
PKK ne­den ço­cuk­la­rı­mı­zı öl­dü­rü­yor; bu­na ya­nı­tı olan var mı?
Öy­le ya…
Kürt­çe mi ya­sak?
Kürt­çe öğ­re­ten özel okul, ens­ti­tü aç­mak mı ya­sak? x, w, q harf­le­ri­ni kul­lan­mak mı yasak?
Kürt­çe ga­ze­te, der­gi, ki­tap çı­kar­mak mı ya­sak?
Kürt­çe tv, rad­yo mu ya­sak?
Kür­t’­ün par­ti kur­ma­sı mı ya­sak? Kürt­çe pro­pa­gan­da yap­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün be­le­di­ye baş­ka­nı, mil­let­ve­ki­li, ba­kan, baş­ba­kan, cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün kay­ma­kam, va­li ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün as­ker, su­bay ol­ma­sı mı ya­sak? Kür­t’­ün Meh­met­çik ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün me­mur ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün şar­kı­cı-ar­tist-fut­bol­cu ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün ye­rel kı­ya­fe­ti­ni giy­me­si mi ya­sak?
Kürt­çe tür­kü mü ya­sak?
Kürt­çe film mi, ti­yat­ro mu ya­sak? Şi­ir mi ya­sak?
Kür­t’­e şir­ket kur­mak, hol­ding sa­hi­bi ol­mak mı ya­sak? Tür­ki­ye­’nin en zen­gin 100 ki­şi­si ara­sı­na gir­me­si mi ya­sak?
Kür­t’­e ül­ke­nin bel­li bö­lü­mün­de ya­şa­mak mı ya­sak?
Kür­t’­e se­ya­hat öz­gür­lü­ğü mü ya­sak? 5 yıl­dız­lı otel­ler mi ya­sak?
Kür­t’­e Ka­be­’ye git­mek mi ya­sak?
Kür­t’­e ana­ya­sa halk­lar mı ya­sak?
Tür­ki­ye­’de Tür­k’­e ne ser­best de Kür­t’­e ya­sak!
Bu ka­dar kan, ana dil­de eği­tim için mi akı­yor?
Ço­cuk ol­ma­yı­nız…
Bu ta­şe­ron te­rö­rün tek ama­cı var:
Tür­ki­ye­’yi böl­mek!..
Baş­ka açık­la­ma­sı var mı?

Bi­ri­nin tek is­te­ği var

BİRİ…
400 mil­let­ve­ki­li is­ti­yor.
Bu­nu ne yap­mak için ta­lep edi­yor?
13 yıl­da ne ya­pa­ma­dı ki, 400 mil­let­ve­ki­li alın­ca ya­pa­cak?
Öy­le ya…
TBMM’­yi de­kor ha­li­ne ge­tir­di.
Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nu emir eri yap­tı.
Çı­kart­tır­dı­ğı tor­ba ya­sa­lar­la is­te­di­ği­ni yap­tı!
Si­ya­sal Par­ti­ler Ya­sa­sı­’nı de­ğiş­tir­di.
Te­rör ya­sa­la­rı­nı de­ğiş­tir­di.
Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’nı 13 yıl­da 164 kez de­ğiş­tir­di! İs­te­di­ği iha­le­yi is­te­di­ği “ha­vuz­cu­su­na­” ver­di.
Ada­le­te olan inan­cı yok et­ti. Ana­ya­sa­’yı kaç kez ih­lal et­ti.
Mil­li Eği­tim sis­te­mi­ni 14 kez de­ğiş­tir­di!
Ba­şör­tü­sünü il­ko­kul­la­ra, dev­let da­ire­le­ri­ne, du­ruş­ma oda­la­rı­na sok­tu.
Su­ri­ye, Irak, Mı­sır, İs­ra­il gi­bi ül­ke­ler­le iliş­ki­le­ri bi­tir­di.
Kon­so­lo­su­mu­zu, bü­yü­kel­çi­mi­zi ge­ri çek­me­di­ği ül­ke kal­ma­dı.
İs­te­di­ği açı­lı­mı yap­tı.
Et­ki­siz­le­şen PKK’­yı di­rilt­ti. Yet­mez­miş gi­bi ba­şı­mı­za IŞİD be­la­sı sar­dı.
Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu­’nu pa­si­fi­ze et­ti.
Kum­pas or­tak­lı­ğıy­la TSK’­yı çö­kert­ti.
Mer­kez Ban­ka­sı­’n­dan Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­’na; TRT’­den RTÜ­K’­e tüm özerk ku­rum­la­rı felç et­ti.
Mil­li bay­ram­la­rı­mı­zı, an­dı­mı­zı ve dev­let ku­rum­la­rı adın­da­ki Tür­k’­ü kal­dır­dı.
Dev­le­tin va­li­si­ni, em­ni­yet mü­dü­rü­nü par­ti­li yap­tı.
Ha­vuz med­ya­sı kur­du; “A­lo Fa­ti­h” dö­ne­mi­ni baş­lat­tı.
Kı­zı­nı ken­di­ne da­nış­man yap­tı.
Köy­lü­ye “a­na­nı da al gi­t” de­di.
301 ma­den­ci­nin kat­le­dil­me­si­ni “bu işin fıt­ra­tın­da va­r” di­ye de­ğer­len­dir­di.
Ge­zi­’de gen­ce­cik ço­cuk­la­rın ölü­mü­ne se­be­bi­yet ver­di.
Ber­ki­n’­in an­ne­si­ni yu­ha­lat­tı.
Ağaç­lar kes­tir­di. Hey­kel­ler yık­tır­dı.
Ma­aş­la­rı, üc­ret­le­ri kü­çült­tü. Ta­rı­mı, üre­ti­mi yok et­ti; ül­ke­yi ne­oli­be­ral “ku­mar­ha­ne eko­no­mi­si­ne­” tes­lim et­ti.
Dış ve iç borç­lan­ma­da re­kor­lar kır­dı.
Dev­le­tin ör­tü­lü öde­ne­ği­ni ken­di pa­ra­sı gi­bi kul­lan­dı.
De­niz Fe­ne­ri, 17/25 Ara­lık gi­bi yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ni ka­pat­tır­dı.
İs­te­di­ği dev­let ma­lı­nı sat­tı.
Sa­ray­lar yap­tır­dı. Özel uçak­lar al­dı. Ken­di ma­lı gi­bi zırh­lı Mer­ce­des­ler he­di­ye et­ti.
Uzat­ma­ya­yım…
Bi­ri…
400 mil­let­ve­ki­li­ni ne­den is­ti­yor?
Evet…
13 yıl­da ne yap­mak is­te­di ya­pa­ma­dı da şim­di 400 mil­let­ve­ki­liy­le onu ya­pa­cak?
Tek bir is­te­ği var:
Re­ji­mi de­ğiş­tir­mek!
Ata­tür­k’­ün Cum­hu­ri­ye­ti­’ni yok et­mek! Baş­ka açık­la­ma­sı var mı?Not: Yazının devamını okumak için, aşağıdaki linki tıklayınız.

Sözcü
Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 15.09.15, 09:37   #2
Abdülmelik Hankendi

Mustafa Akten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2013
Yaş: 76
Konular: 573
Mesajlar: 2,549
Ettiği Teşekkür: 19050
Aldığı Teşekkür: 11043
Rep Derecesi : Mustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardırMustafa Akten şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Yalniz
Standart Cevap: Yüzleşelim… | Soner Yalçın

Bence de yüzleşelim ne verdik ne aldık? Bize bir şey verilmedi diyenler Soner Yalçın çetelesini iyi izlesinler sonra bir vicdan muhasebesi yapsınlar. Ben sadece bir şey ekleyeceğim milli bütçeden doğu Anadolu bölgesine sosyal, ekonomik açıdan yapılan devlet desteği, toplanan vergiler ile orantılı değildir 100 TL alınmış 238 TL harcanmıştır. Basite indirgeyerek ve teferruata girmeden yazdım. Bu demektir ki, diğer bölge insanlarının hakkının bize bir şey verilmedi diyenlere aktarılmasıdır.
__________________
Mustafa Akten isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Mustafa Akten'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
soner, yalçın, yüzleşelim…


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 00:48.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.