Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Diğer Köşe Yazıları

Diğer Köşe Yazıları Ülkemiz Yazarlarının Ulusal Basında Yazdıkları Köşe Yazıları ve Bizlerin Yorumları


Cevapla
 
Seçenekler
Eski 14.05.16, 12:34   #1
Canan
Çiçekci kız

Canan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2011
Konular: 11679
Mesajlar: 35,602
Ettiği Teşekkür: 109219
Aldığı Teşekkür: 170746
Rep Derecesi : Canan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Şehitler Kimin Umurunda!.. | Mehmet Türker

Şehitler kimin umurunda!..


Dün gö­zü­mü­zü aç­tık 8 şe­hit!..
Te­rö­rist­ler­le ça­tış­ma­da 6 şe­hit ver­dik, dü­şen Kob­ra he­li­kop­te­ri­nin 2 pi­lo­tu da şe­hit düş­tü…
Kı­sa bir sü­re son­ra GA­TA'dan ha­ber gel­di, te­da­vi gö­ren ya­ra­lı as­ke­ri­miz­den bi­ri şe­hit ol­muş­tu…
13 Ma­yıs Cu­ma sa­ba­hın­da 9 in­sa­nın ha­ya­tı yi­tip git­ti…
Ve o ha­yat­la­rın et­ra­fın­da­ki in­san­la­rın acı­sı, fer­ya­dı!.
Ama ki­min umu­run­da?..
Var­sa da yok­sa da baş­kan­lık…
Tür­ki­ye'nin tek der­di ve 365 gü­nün tek gün­de­mi yi­ne baş­kan­lık!..

* * *

“Ken­di gö­be­ği­mi­zi ken­di­mi­zin kes­me­sin­de­n” söz edi­yo­ruz; bi­zim gö­be­ği­mi­zi baş­ka­la­rı is­te­dik­le­ri gi­bi ken­di­le­ri­ne uy­gun ola­rak ke­si­yor far­kın­da de­ği­liz!..
De­ği­şen hiç­bir şey yok…
Sa­de­ce 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den bu ya­na ge­çen sü­re için­de 500'e ya­kın şe­hit ver­dik…
Su­bay, ast­su­bay, uz­man, söz­leş­me­li­ler ve va­ta­ni gö­re­vi­ni ya­pan ço­cuk­lar…
Gö­be­ği­mi­zi böy­le kes­ti­ler!..
Ba­şı­mı­za ge­len bu fe­la­ke­te sa­de­ce “te­rör be­la­sı­” de­yip geç­me­ye­lim ve şe­hit Yüz­ba­şı Ali Al­ka­n'­ın ağa­be­yi Yar­bay Meh­met Al­ka­n'­ın ce­na­ze tö­re­nin­de­ki o sö­zü­nü tek­rar­la­ya­lım:
“Ne ol­du da ba­rış di­yen­ler şim­di so­nu­na ka­dar sa­vaş di­ye ba­ğı­rı­yor­lar?”

* * *

Ön­ce­ki gün Os­ma­ni­ye'de kar­de­şi­nin me­za­rı­nı zi­ya­ret eden Yar­bay Meh­met Al­kan, “Dağ­da­ki te­rö­rü şeh­re in­di­ren­ler akan ka­nın so­rum­lu­su­du­r” di­yor…
Kim­dir bu so­rum­lu­lar?..
Sa­rı çiz­me­li Meh­met ağa de­ğil, bu ül­ke­yi yö­ne­ten­ler!..
Her gün 5-10 şe­hit ve­rir­ken, baş­ba­kan ola­bil­mek için bı­yık bı­ra­kan­lar…
Se­çim­le­rin üze­rin­den he­nüz 6 ay geç­miş­ken kon­gre­ye gi­den ik­ti­dar par­ti­sin­den par­sa kap­ma­ya ça­lı­şan­lar…
Se­çim­ler­de halk­tan ve­ka­let alıp Tür­ki­ye'nin kan gö­lü­ne dön­me­si­ni sey­re­den­ler…

* * *

Yar­bay Meh­met Al­kan so­ru­yor:
“As­ker­sin kar­de­şim öle­cek­sin, ey­val­lah… Bu ka­dar şe­hi­di­miz var… Bun­lar ka­nı­nı, ca­nı­nı ver­di, 32 yıl­dır böy­le… Ül­ke­yi yö­ne­ten­ler ne yap­tı?
Biz ca­nı­mız­la ka­nı­mız­la be­del öde­dik, ül­ke­yi yö­ne­ten­ler han­gi be­de­li öde­di?”
Yar­ba­yım, ben sa­na söy­le­ye­yim…
Bu­gü­ne ka­dar as­ker, po­lis, ko­ru­cu 10 bi­ne ya­kın gü­ven­lik gö­rev­li­si va­ta­nın bö­lün­mez­li­ği uğ­ru­na be­del öde­di…
Asıl be­del öde­me­si ge­re­ken si­ya­set­çi­ler ise, bu­gün­le­re sı­fır be­del­le gel­di­ler…
Sı­fır… Ko­ca­man bir sı­fır!..

* * *

Bı­ra­kın be­del öde­me­yi son dö­nem­de te­rör ör­gü­tüy­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­ran­lar, şe­hir­le­ri il­çe­le­ri te­rör ör­gü­tü­ne tes­lim ede­rek bu­gün as­lan gi­bi va­tan ev­lat­la­rı­nın şe­hit düş­me­si­ne se­bep ol­du­lar…
Şim­di ne ya­pı­yor­lar?..
Şe­hit ce­na­ze­le­rin­de boy gös­ter, iki sa­tır­lık ha­ma­set yap, top­ra­ğı at, me­za­rı ka­pat, ha­di Al­lah rah­met ey­le­sin…
Son­ra, dö­ne­lim baş­kan­lı­ğa!..

* * *

Sev­gi­li okur­lar,
Si­ze de olu­yor mu bil­mem, ama ar­tık son za­man­lar­da şu “Baş­kan­lı­k” la­fı­nı işit­tim mi kar­nı­ma kramp gi­ri­yor, mi­den bu­la­nı­yor…
Dok­to­ra sor­dum, “P­si­ko­lo­jik, Tür­ki­ye de­mok­ra­si­ye ge­çer­se dü­ze­lir, şim­di­lik bir sü­re TV ka­nal­la­rın­da ha­ber­le­ri iz­le­me­” de­di…
Has­ta ol­mak is­te­mi­yor­sa­nız siz de öy­le ya­pın!..
So­ma

Dün So­ma fa­ci­ası­nın ikin­ci yı­lıy­dı…
301 genç ada­mın ih­mal so­nu­cu di­ri di­ri top­ra­ğa gö­mül­me­si­nin, top­lu ci­na­ye­tin yıl­dö­nü­mü…
De­ği­şen ne var?..
Hiç­bir şey!..
Akıl­da ka­lan ne var?..
Baş­ba­kan da­nış­ma­nı­nın, Özel Ha­re­kat­çı po­lis­ler ta­ra­fın­dan ye­re ya­tı­rıl­mış sa­vun­ma­sız iş­çi­nin ka­fa­sı­na şut çek­me­si, iş­çi­yi kin ve nef­ret­le tek­me­le­me­si…
Tür­ki­ye “U­nu­tur­sak kal­bi­miz ku­ru­su­n” de­di, mo­ral için elin­den ge­le­ni yap­tı, ik­ti­dar­da­ki­le­rin ise kalp­le­ri­nin za­ten ku­ru ol­du­ğu an­la­şıl­dı…
Tür­ki­ye kal­bi ku­ru bu si­ya­set­çi­ler­le if­lah ol­maz!..__________________
Canan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Eski 14.05.16, 12:45   #2
Heliosaga
Cehennem Yolcusu

Heliosaga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Oct 2011
Yaş: 37
Konular: 1738
Mesajlar: 7,998
Ettiği Teşekkür: 26524
Aldığı Teşekkür: 34749
Rep Derecesi : Heliosaga şöhret ötesinde bir itibarı vardırHeliosaga şöhret ötesinde bir itibarı vardırHeliosaga şöhret ötesinde bir itibarı vardırHeliosaga şöhret ötesinde bir itibarı vardırHeliosaga şöhret ötesinde bir itibarı vardırHeliosaga şöhret ötesinde bir itibarı vardırHeliosaga şöhret ötesinde bir itibarı vardırHeliosaga şöhret ötesinde bir itibarı vardırHeliosaga şöhret ötesinde bir itibarı vardırHeliosaga şöhret ötesinde bir itibarı vardırHeliosaga şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Şehitler Kimin Umurunda!.. | Mehmet Türker

Hatırlatılsa ne olacak?

Vatan için canım feda diyenlere şu yazıyı okutmak lazım, her biriniz vatan için değil tayyip için canınız feda olur olsa olsa..

Adam sizin ölümünüzü takmaz, merkez bankası yürütme kurulu gibi düğününe bakar, oğlum feda olsun vatan sağolsun diyen sizler ve sizlerin aileleri ise tabutların arkasından gözyaşı akıttığınızla kalırsınız, 3 gün sonrası ise yanınızda şov yapmak için gelen kravatlı kodamanlar ve onların yardakçılarıda bulunmaz çekip gitmişler sizi yapayalnız bırakmışlardır çünkü..

Acılarınızla cebelleşirsiniz. Bunun sonunda ya uyanırsınız yada kendinizi dahada acındıracak bir duruma düşürerek cellatınıza taparsınız.

Ödenen bedel veya can boşuna gitmiştir.
__________________
We have grown, but there is still much to be done. Many live in the darkness that must be shown the way. For it is the dawning of a new day.
Heliosaga isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Heliosaga'in Mesajına Teşekkür Etti
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
kimin, mehmet, türker, umurunda, Şehitler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hızlı Erişim


WEZ Format +3. Şuan Saat: 05:36.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2021 www.forumgercek.com
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.