PHP User Warning: Invalid argument supplied for foreach() in ..../includes/functions_post_thanks.php on line 222
Al Sana Diploma! | Soner Yalçın - Forum Gerçek

Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Diğer Köşe Yazıları

Diğer Köşe Yazıları Ülkemiz Yazarlarının Ulusal Basında Yazdıkları Köşe Yazıları ve Bizlerin Yorumları


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 14.06.16, 13:15   #1
"Her Şey Güzel Oldu"

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3756
Mesajlar: 17,082
Ettiği Teşekkür: 69161
Aldığı Teşekkür: 66448
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart Al Sana Diploma! | Soner Yalçın

Nereye gitsem aynı soru:
– “Erdoğan üniversite mezunu mu?”
– “Erdoğan'ın diploması var mı?”
Umutları şu:
“Diplomasız olduğunu ispat edersek Erdoğan'dan kurtulacağız!”
Hacivat'ın dediği gibi, “Vah benim köse sakalım…”
14 yıldır yaşanan “kural-yasa tanımazlıktan” hiç mi ders çıkarmadık?
Demek diploması olmadığı ortaya çıkınca Erdoğan'dan kurtulacağız öyle mi?
Bakın sizlere ne anlatacağım:
AKP, 14 Ağustos 2001'de kuruldu.
Kurucu üye Erdoğan genel başkan seçildi. Ancak…
Erdoğan 6 Temmuz 1997'de suç işlediğinden TCK'nın 312/2 ve 59. maddelerine göre 10 aya mahkum olmuş ve hapse girmişti. Bu hükümlülük kendisinin kurucu üye olmasına engeldi. (Hürriyet gazetesi bu nedenle, “Muhtar bile olamaz” manşeti atmıştı.)
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hukuka aykırı bu eylemi 21 Ağustos 2001'de Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.
Anayasa Mahkemesi 4.5 ay sesini çıkarmadı. Erdoğan'ın kurucu üyelikten çıkartılması için 9 Ocak 2002'de, AKP'ye 6 ay süre verdi. Fakat…
Sekiz sayfa tutan kararın metnini yazmak da 3 ay 10 gün sürdü!
Yani, toplam 8 ay 20 gün geçmişti!
Sonunda Anayasa Mahkemesi kararını 19 Nisan 2002'de AKP'ye bildirdi.
Bu tarih itibarıyla 6 ay içinde Erdoğan'ın kurucu üyelikten ayrılması yasal zorunluluktu.
AKP kurnazlığa başvurdu; Erdoğan'ın kurucu üyeliğini düşürdü. Ama…
Hukuksuz olduğunu bile bile genel başkanlığına dokunmadı!
Peki…
AKP, kapatılmasına sebep olacak bu kurnazlığa neden başvurdu?
İşte tam o günlerde…
Türkiye'nin gündemine Başbakan Ecevit'in hastalığı getirildi.
Ecevit hastaneye yatırılınca; Devlet Bakanı Kemal Derviş'in oyununa gelen Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli 10 Mayıs 2002'de yaptığı basın toplantısıyla erken seçim istedi. Meclis, 3 Kasım 2002'de seçim yapılmasına karar verdi!
Yani… AKP, erken seçime Erdoğan'ın liderliğinde girmek istiyordu; ve bu nedenle zaman kazanmak için kurnazlığa başvuruyordu…
Bitmedi…
Erdoğan nasıl seçildi

AK­P'­nin bu hu­kuk ta­nı­maz kur­naz­lı­ğı­nı Yar­gı­tay Baş­sav­cı­lı­ğı yut­ma­dı; ve 23 Ekim 2002'de AK­P'­nin ka­pa­tıl­ma­sı için Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ne baş­vur­du.
Pe­ki…
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ne ka­pat­ma baş­vu­ru var­ken…
Ya­sa­lar Er­do­ğa­n'­ın ge­nel baş­kan­lı­ğı­na en­gel­ken…
Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu (YSK) ne yap­tı? Oy pu­su­la­sı­nın ge­nel baş­kan­lık bö­lü­mün­de Er­do­ğa­n'­ın adı­nın ol­ma­sı­na ses çı­kar­ma­dı!
Bu ara­da…
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, -par­ti ka­pat­ma id­di­ası ne­de­niy­le- 1 Ka­sım 2002'de AK­P'­ye sa­vun­ma yap­ma­sı için 15 gün sü­re ver­di. (O gün­ler­de, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin Tür­ki­ye Ko­mü­nist Par­ti­si'nin ka­pa­tıl­ma­sıy­la il­gi­li pro­se­dür­de bu­na uy­ma­ma­sı­nı na­sıl de­ğer­len­dir­mek ge­re­ki­yor?)
Son­ra ne ol­du­ğu­nu bi­li­yor­su­nuz:
3 Ka­sı­m'­da se­çim­ler ol­du.
AKP hü­kü­met ol­du.
Er­do­ğan mil­let­ve­ki­li ola­ma­dı­ğı için baş­ba­kan ola­ma­dı. Çok geç­me­di….
AKP, Er­do­ğa­n'­ın se­çi­le­me­me­si­ne ne­den olan ya­sa­nın de­ği­şik­li­ği­ni –De­niz Bay­ka­l'­ın des­te­ğiy­le– yap­tı.
Sı­ra­da Er­do­ğa­n'­ın mil­let­ve­ki­li ol­ma­sı­nı sağ­la­mak var­dı.
Si­ir­t'­in Per­va­ri il­çe­si Do­ğan Kö­yü'n­de –se­çim so­nuç­la­rı­na et­ki et­me­ye­cek– üç san­dık so­nu­cu “doğ­ru sa­yıl­ma­dı­ğı­” için YSK, Si­irt se­çi­mi­ni ip­tal et­ti!
Er­do­ğan Si­ir­t'­ten aday gös­te­ril­di.
Ola­cak şey de­ğil­di!
Da­nış­tay Baş­ka­nı Nu­ri Alan, “ip­tal ne­de­ni oy­la­ma­ya iliş­kin ya­pıl­mış­sa, ar­tık aday­la­ra do­ku­na­maz­sı­nı­z” açık­la­ma­sı yap­tı. Oy pu­su­la­sın­da par­ti sı­ra­sı gi­bi aday sı­ra­sı da de­ğiş­ti­ri­le­mez­di.
Yi­ne… Ya­sa­ya gö­re, ölüm ve is­ti­fa gi­bi ne­den­ler­le bo­şa­lan se­çim lis­te­si­ne ye­ni aday ko­nu­la­maz­dı; an­cak alt­ta­ki isim yu­ka­rı çı­ka­rı­lır­dı.
Bu ne­den­le­dir ki, 3 Ka­sım 2002 se­çi­mi­ne ka­tı­lan ba­ğım­sız aday dı­şın­da ye­ni ba­ğım­sız aday baş­vu­ru­su da müm­kün de­ğil­di.
Evet. Ya­sa­ya gö­re Er­do­ğan, ne AK­P'­den, ne de ba­ğım­sız lis­te­sin­den aday ola­bi­lir­di!
So­nuç­ta ne ol­du?..
Göz gö­re gö­re hu­kuk ih­lal edil­di. Er­do­ğan aday ol­du; ve 9 Mart 2003 Si­irt se­çi­mi so­nu­cu mil­let­ve­ki­li ve ar­dın­dan baş­ba­kan ol­du!
YSK tüm bu olan­la­rı sey­re­di­yor­du?
İşte CHP

Bugün…
Bana soruyorlar:
– “Erdoğan'ın üniversite diploması var mı?”
– “Diploması yoksa Cumhurbaşkanlığı düşer!”
Hadi yaa! Çocuk musunuz siz?
Erdoğan'ın “yasa tanımazlığını” daha kaç kez yaşayıp göreceksiniz?
Demek…
Diploması olmadığı ortaya çıkacak ve Erdoğan Sarayı'ndan ayrılacak öyle mi?
Saf mısınız? Bir suni gündemin peşine takılıp gidiyorsunuz?
İşin özünde:
Çağdaş bir hukuk devletinde Erdoğan'ın siyaset yapması mümkün değildir. Hürriyet'in manşeti gibi Erdoğan “muhtar bile olamazdı.”
Ancak. Meselenin özü şudur:
Erdoğan uluslararası güç sahipleri tarafından “seçilmişti”; ve bu nedenle 2001 ve 2002 yılında yolunun önündeki tüm yasal engeller tek tek kaldırıldı.
Erken seçim havası oluşturuldu. Vs. Sonra arkası geldi.
Şimdi.
Bana hâlâ sürekli “diploması var mı, yok mu” diye sormayınız.
Hukuk yoluyla Erdoğan'ı iktidardan düşürmek hikayedir. 17-25 Aralık sürecini yaşamadınız mı?
Erdoğan güçle yenilir.
Erdoğan mücadeleyle yenilir.
Bu da klavyede üç beş cümle yazarak olmaz.
İşte…
CHP nihayet sokağa çıkıyor.
“Diploması var mı yok mu” diye gücünüzü harcayacağınıza, bu büyük direnişe destek verin! Gerisi kolay…


Sözcü
__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 14.06.16, 13:30   #2
Uzman Üye

Ahmet Arif Hoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Apr 2014
Konular: 12
Mesajlar: 1,407
Ettiği Teşekkür: 4154
Aldığı Teşekkür: 5940
Rep Derecesi : Ahmet Arif Hoca parlak bir geleceği varAhmet Arif Hoca parlak bir geleceği varAhmet Arif Hoca parlak bir geleceği varAhmet Arif Hoca parlak bir geleceği varAhmet Arif Hoca parlak bir geleceği varAhmet Arif Hoca parlak bir geleceği varAhmet Arif Hoca parlak bir geleceği varAhmet Arif Hoca parlak bir geleceği varAhmet Arif Hoca parlak bir geleceği varAhmet Arif Hoca parlak bir geleceği varAhmet Arif Hoca parlak bir geleceği var
Ruh Halim: Depresyonda
Standart Cevap: Al Sana Diploma! | Soner Yalçın

Alıntı:
Hukuk yoluyla Erdoğan'ı iktidardan düşürmek hikayedir. 17-25 Aralık sürecini yaşamadınız mı?
Erdoğan güçle yenilir.
Erdoğan mücadeleyle yenilir.
Bu da klavyede üç beş cümle yazarak olmaz.
İşte…
CHP nihayet sokağa çıkıyor.
“Diploması var mı yok mu” diye gücünüzü harcayacağınıza, bu büyük direnişe destek verin! Gerisi kolay…
Büyük ihtimalle yazar hakkında halkı galeyan getirmek sokağa çağırmaktan dolayı soruşturma açılacaktır.
__________________
Ahmet Arif Hoca isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Ahmet Arif Hoca'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 14.06.16, 13:45   #3
Deniz Sevengillerden

ReaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2009
Konular: 2670
Mesajlar: 30,884
Ettiği Teşekkür: 165362
Aldığı Teşekkür: 185339
Rep Derecesi : ReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Arastirmaci
Standart Cevap: Al Sana Diploma! | Soner Yalçın

Adeta roman gibi. Ama bunları yaşadık...
__________________Tüm katılımcı arkadaşların okumasını rica ediyorum... Lütfen Tıklayınız..
* * *
ReaL isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz ReaL'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 14.06.16, 14:18   #4
Uzman Üye

nurideniz34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2016
Konular: 707
Mesajlar: 3,513
Ettiği Teşekkür: 54786
Aldığı Teşekkür: 8455
Rep Derecesi : nurideniz34 isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Ruh Halim: Suspus
Standart Cevap: Al Sana Diploma! | Soner Yalçın

İşte…
CHP nihayet sokağa çıkıyor.
“Diploması var mı yok mu” diye gücünüzü harcayacağınıza, bu büyük direnişe destek verin! Gerisi kolay
..........................................
CHP...bitmiş tükenmiş...
İfadeler Çakallar..Kurtlar..Kunduzlar oldu...
Bunlardan sonra sokağa değil Karadeniz'e çıksa ne yazar...hiçbir kalem yazmaz...
Bu güne kadar ne yaptılar ki bunca yasaları tanımayana karşı, şimdi ne yapacaklar merak ediyorum....
__________________
....................................
nurideniz34 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
nurideniz34'in Mesajına Teşekkür Etti
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
diploma, sana, soner, yalçın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 00:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.