Forum Gerçek

Forum Gerçek (http://www.forumgercek.com/)
-   Diğer Köşe Yazıları (http://www.forumgercek.com/diger-kose-yazilari/)
-   -   Tayyip'in Akıllıları Dertli (http://www.forumgercek.com/diger-kose-yazilari/97481-tayyipin-akillilari-dertli.html)

Basakca 26.04.13 16:23

Tayyip'in Akıllıları Dertli
 
Yur­du ge­zen Tay­yip Be­y’­in akıl­lı in­san­la­rı dert­li ve en­di­şe­li gö­rü­nü­yor. Çün­kü git­tik­le­ri bir­çok yer­de hal­kın tep­ki­si ile kar­şı­la­şı­yor­lar!

Bu­nu, Âkil in­san Yü­cel Say­ma­n’­ın, Bal­çi­çek Pa­mi­r’­e an­lat­tık­la­rın­dan öğ­re­ni­yo­ruz.

“Âkil Adam­lar Mar­ma­ra Böl­ge­si Üye­si­” olan Yü­cel Say­man, ya­şa­dık­la­rı olay­lar hak­kın­da (özet­le) şöy­le di­yor:

“İn­san­lar tep­ki­le­ri­ni ba­ğı­ra­rak di­le ge­ti­ri­yor. Öf­ke­le­ri­ni biz­den çı­kar­tı­yor, ha­ka­ret edi­yor­lar.

Söy­le­dik­le­ri şey şu: ‘Biz bu çö­züm ko­nu­su­na ka­rış­ma­yız. Çün­kü ko­nuş­ma so­nuç ola­rak İm­ra­lı ve PKK ile olu­yor. Bu­na ke­sin­lik­le ra­zı de­ği­liz. Ya on­la­rı tes­lim alın, ya da gü­ven­lik güç­le­ri öl­dür­sün!’ di­yor­lar.

Ço­cu­ğu­nun fo­toğ­ra­fı­nı çı­kar­tıp ‘Ö­lü­rüz, öl­dü­rü­rü­z’ di­yen de var.
Bi­ze ‘Bu ki­min pro­je­si? Kul­la­nı­lı­yor mu­su­nuz?’ di­yor­lar. Biz, Ak Par­ti­’nin pro­je­si­nin uy­gu­la­yı­cı­sı ola­rak gö­rü­lü­yo­ruz.

Bi­ze sü­rek­li ola­rak şu söy­le­ni­yor: ‘10 se­ne son­ra yar­gı­la­na­cak­sı­nız!’

Bu sü­reç çö­zü­me ulaş­maz­sa bi­zim yar­gı­lan­ma­mız 3 se­ne son­ra da ola­bi­lir. An­cak, yal­nız ben yar­gı­lan­mam, mil­yon­lar yar­gı­la­nır!”


Sözcü-TokmakInsanlikarayan 26.04.13 18:18

Cevap: Tayyip'in Akıllıları Dertli
 
Alıntı:

Bu süreç çözüme ulaşmazsa bizim yargılanmamız 3 sene sonra da olabilir. Ancak, yalnız ben yargılanmam, milyonlar yargılanır!”
Bu satirlari okuduktan sonra, Teröristlerin finans sektörüne olan Tecavüz aklima geldi.

Fransada Üc Terörist öldürüldükten sonra, Serefinin büyük bir bölümünü kaybeden PKK, Artik sakli kontolara degilde, Acik Politikacilara yatirdiklari belli oldu.

Buna göre AKP´de degisen Seref anlami, Banka hesabinda olan Rakamlarla beraber, hangi dilde, yatirildigina bagli olarak, Mekkasi Imrali´ile , erbil arasinda degismekte.

Türkiyenin Vekili olarak Teröristin altini temizleyen Vekiller, artik Din Kardeslerindende, ayrildiklarini gösterip, Serefinin paralarinin üzerinde yazilmis, Dile göre digistigini göstermekte.

Bakalim rakamlarla karsilasmis, Din Kardesleri, buna karsi, hangi Rakamlarla oynamaya baslayacaklar.

Aristo 27.04.13 00:36

Cevap: Tayyip'in Akıllıları Dertli
 
Alıntı:

Ço­cu­ğu­nun fo­toğ­ra­fı­nı çı­kar­tıp ‘Ö­lü­rüz, öl­dü­rü­rü­z’ di­yen de var.
Evet akli geriler, yeni mi farkına vardınız bu insanların?

Benden söylemesi, çoğu kişinin aklından ''yağsız ve kupkuru kazıklar'' da geçiyor...


WEZ Format +3. Şuan Saat: 17:00.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2018 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker