Forum Gerçek

Forum Gerçek (http://www.forumgercek.com/)
-   Dünyadan Tarihi Yerler ve Mekanlar (http://www.forumgercek.com/dunyadan-tarihi-yerler-ve-mekanlar/)
-   -   Mısır Piramitleri, İnşası, Sırları, İçerisinden Kareler (http://www.forumgercek.com/dunyadan-tarihi-yerler-ve-mekanlar/40301-misir-piramitleri-insasi-sirlari-icerisinden-kareler.html)

ReaL 23.01.09 21:23

Mısır Piramitleri, İnşası, Sırları, İçerisinden Kareler
 
Mısır Piramitleri yeryüzündeki anıt kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir. Bunların en haşmetlisi olan Keops Piramidi dış görünüşü ile de "Dünyanın Birinci Harikası" olma niteliğine hak kazanmıştır.

Piramitler, firavunun mumyası ile hepsi birbirinden değerli eşsiz nitelikteki sanat eserlerini; kral, kraliçe, prens heykellerini de içlerinde saklıyordu ve bu eşsiz hazineleri saklamak için yapılmışlardır.


ReaL 23.01.09 21:26

Cevap: Mısır Piramitleri, İnşası, Sırları, İçerisinden Kareler
 
İnşası ve YerleşimiPiramit Eski Mısırlılar tarafından kraliyet mezarları olarak inşa edilen kare tabanlı, üçgen kenar yüzleri en zirvede birleşen tipik bir duvar işçiliğine sahip mimari yapıt.


Mısır Piramitlerin gizemi hala çözülmüş değil. Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hala bilinmemektedir.


Piramit merdiven basamağı gibi sıra sıra inşa edilmişti. Bu şekilde tamamlanınca kalan taşları yerlerine kısa tahta kütüklerden yapılma makinelerle kaldırdılar. (Herodotos, İÖ yaklaşık 430 )


Araştırmacıların çoğu ya içinde kayboldu ya da aynı yerde birkaç kez tur attıktan sonra geri döndüler fakat, içlerini göremediler.

Piramidlerin Kronolojik - Yapım GelişimiReaL 27.04.09 04:10

Cevap: Mısır Piramitleri, İnşası, Sırları, İçerisinden Kareler
 
Piramit Girişi


Piramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya yılda iki kez güneş girdiği belirtilir. (doğduğu ve tahta çıktığı günler olarak) Mısır'da yer alan piramitler Dünyanın 7 Harikasından biri olarak bilinir.

Ehramlar olarak da bilinen Mısır piramitleri, çoğu eski ve orta krallık döneminde Mısır krallarının (Firavun) mezarları üstüne yapılmış büyük anıtsal yapılardır. Orta ve Güney Amerika’da Mayalar, Aztekler ve İnkalar tarafından benzer yapılar yapılmıştır, ama gerçek piramitler Mısır’dadır.

http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif

Piramidlerin İçerisinden Görüntüler


http://imageshack.com/a/img905/3108/4H1fSA.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif
http://img18.imageshack.us/img18/1691/zz12l.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif
http://img811.imageshack.us/img811/9677/zz13o.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif
http://img692.imageshack.us/img692/9868/zz14t.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif
http://imageshack.com/a/img537/4035/MnWccT.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif
http://img849.imageshack.us/img849/5170/zz16.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif
http://img101.imageshack.us/img101/3413/zz17q.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif
http://img405.imageshack.us/img405/3084/zz18.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif
http://img853.imageshack.us/img853/9201/zz19.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif

ReaL 27.04.09 04:11

Cevap: Mısır Piramitleri, İnşası, Sırları, İçerisinden Kareler
 
Mısır Piramitlerinin Esrarı

Her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir ve bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunmaktadır.
 • Piramit, kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda sadece 2 kez güneş girmektedir. (doğduğu ve tahta çıktığı günler)
 • Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.
 • Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.
 • Kirletilmiş suyu, birkaç gün Piramit'in içine bıirakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz.
 • Piramit'in içerisinde süt, birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir.
 • Bitkiler Piramit'in içinde daha hızlı büyürler.
 • Piramit'in içine bırakılmış su, 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir.
 • Çöp bidonu içindeki yemek artıkları, hiç koku vermeden Piramit içinde mumyalaşır.
 • Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir Piramit'in içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir.
 • Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur; araştırmacıların çoğu, ya içinde kayboldular ya da aynı yerde birkaç tur attılar, fakat içlerini göremediler.
 • Piramitlerin içi yazın soğuk kışın sıcak olur.
http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif
Üç küçük piramid Khufu'nun eşleri içindir ve küçük Mastaba(Antik Mısır'da dikdörtgen egik yapılar olup, pekçok seçkin Mısırlı'nın gömüldükleri yerdir) mezarlar,pramidi yüceliğinden dolayı çevreler. Küçük piramidlerden biri kraliçe Hetepheresin mezarını (1925 yılında keşfedildi) ,kızkardeşini ve Sneferu nun eşi ve Khufu'nun annesini kapsar.Giza'da çalışanlar için bir kasaba vardı, bu kasaba bir fırın, bira imalathanesi ve bakır eritme kompleksini içeriyordu.


Pekçok yapı ve kompleks Giza Haritalama Projesi ile keşfedilmektedir. Büyük Piramidin birkaç yüz metre güney batısında bir parça daha küçük Kefren Piramidi,Khufu'nun ardıllarından biri genel olarak Great Sphink - Büyük Sfenks'in inşaatçısı ve bir kaç yüz metre sonrası güney batıda Menkaurepiramidi Khafre'nin ardılı yaklaşık yarısı uzunluğunda. Khufu nun veziri Hemen veya Hemiunu 'nun, Büyük Piramidin bazılarının mimarı olabileceğine inanılır.

http://imageshack.com/a/img921/613/0WOMel.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1348/gCn0Pm.gif

ReaL 27.04.09 04:12

Cevap: Mısır Piramitleri, İnşası, Sırları, İçerisinden Kareler
 
Genel Bilgiler

Piramit Eski Mısırlılar tarafından kraliyet mezarları olarak inşa edilen kare tabanlı, üçgen kenar yüzleri en zirvede birleşen tipik bir duvar işçiliğine sahip mimari yapı.


Piramit, dışarıdan görüldüğü gibi basit bir yapı olmayıp, iç bölmeleri oldukça teferruatlıdır. İnşaat eski Mısırlıların inançlarına göre ölümden sonraki hayatın ihtiyaçlarını görecek bir şekilde planlanmıştır. Birkaç pramit grup halinde yerleştirilmiştir. Merkez piramit krala aittir. Doğu kısımda ibadetlerin yapıldığı mabed bulunur. Eski Mısırlılar tanrılarına adadıkları kurbanlarını burada keserlerdi. Krala ait mezar etrafında da kralın en yakın idareci yakınlarına ait diğer mezarlar bulunur. Pramitlerdeki mezarların belli bir düzen içerisinde sıralanışı, eski Mısırlıların ölümden sonra da hayatın olduğuna inandıklarının bir işaretidir.


Piramit duvarları dışında kalan kaya kovuğunda ayrıca bir veya daha fazla gömülü büyük kayık biçiminde tekneler mevcuttur. Bu teknelere uzaydan geldiği zannedilerek “Güneş Tekneleri” denilmekteyse de, muamması henüz çözülememiştir. Piramitler, Nil Nehrinin batı kıyısında çöl zemin üzerine kurulmuştur. Mabed önünden nehre doğru bir kanal uzanır. Bu kanalın piramit inşaası esnasında inşaat malzemesi taşınmasında büyük rolü olabileceği zannedilmektedir.


Piramitin ortasında bulunan mezar odasına ulaşılması oldukça zordur. Piramite giriş, piramit dışında zemindendir. Girişi meyilli bir koridor takip eder. Mezar odasına ulaşmayı zorlaştırmak için karmaşık yapı usûllerine başvurulmuştur. Piramit içerisinde planları birbirine benzemeyen birçok oda mevcuttur. Mezar odasına giriş kısmı, duvar yapısının devamı gibidir. Dışardan bakan bir kimsenin normal olarak bu girişi fark etmesi çok güçtür.

P
iramitlerin nasıl inşa edildiği henüz anlaşılamamıştır. Piramitlerin büyüklüğü ve o günkü teknik imkanların yeterli olmadığı düşüncesi, piramitleri inceleyen mimarları hayretler içerisinde bırakmaktadır. Milattan önce yaklaşık 2590-2568 yılları arasında yaşayan Cheops’a ait Giza’daki Khufu Piramidi en büyüğü olup taban genişliği 230.43 metre, yüksekliği 146.76 metredir.


Piramitler, yakındaki bir taş ocağından temin edilen blok taşlardan katlar halinde inşa edilmiştir. Yüzey ve koridorlarında kullanılan küçük taşlar ise Nil’in karşısında Tura mevkiinde yer alan, taş ocaklarından temin edilmiştir.
Mezar sandukalarını çevreleyen mermer taşlar ise Nil’in başladığı Güney Mısır bölgelerinden sallar üzerinde 1400 km mesafeden taşınmıştır. Tahminen bir piramit ağırlığı 2 - 30 ton arasında değişen 2.300.000 blok taş ihtiva etmektedir.

Mısır’da Piramit yapımı Yeni Krallık döneminde (M.Ö. 1570) terk edildi.

http://imageshack.com/a/img913/319/r5LF7s.jpg

M.Ö. 1. asırda yaşayan Yunan tarihçisi Heredot’un verdiği bilgiye göre bir piramit inşaatının temelini hazırlamak on sene, yükseltmek ise yirmi sene tutmuş ve bu inşaatla 30 sene boyunca devamlı 100.000 kişi çalıştırılmıştır. Piramitlerin katlar halinde inşa edildiği, her kat bitince etrafının doldurulduğu sanılmaktadır.


Yapılan piramitlerin duvar meyilleri farklı farklıdır. M.Ö. 2614-2591 seneleri arasında yaşayan Snefru’ya ait piramitte duvar alt taraflarında meyil 43°; üst taraflarında 34° 41’dir. M.Ö. 2556-2526 seneleri arasında inşa edilen bu büyük piramitlerden Khufu ve Khafre’nin duvar meyilleri sabit ve 52°dir.En büyük 35 piramit Nil’in batı kıyısında Nil Deltasının ucundan güneye doğru Libya Çölünde, Nil Vadisinde yapılmıştır. Büyüklük sırasına göre piramitler; Khufu, Khafre, Menkure, Zoser, Hadjefa, Zawviyet el Aryan, Abu Rouesh, Illahun ve Hawvara’dır. Bunların dışındaki piramitler daha küçüktür.
1954 senesinde Giza’daki Khufu piramidi güneyinde keşfedilen tekne ilgi çekicidir. Tekne, genişliği 213 cm uzunluğu 31 metre olan ve üzeri her biri 17 ton ağırlığındaki 42 adet taş bloklarla örtülmüş kanal içinde bulunmuştur.


Teknenin başı, dümen yelpazesinin bulunduğu kısım ayrı olarak yere konmuştur. Üst güverte ise monte edilmek üzere tekne içine yerleştirilmiştir. Piramitler civarında buna benzer daha pek çok kanalın mevcut olduğu sanılmaktadır.

ReaL 27.04.09 04:12

Cevap: Mısır Piramitleri, İnşası, Sırları, İçerisinden Kareler
 
Giza Yaylasındaki Keops, Kefren, Mikerinos PiramidleriTahmini olarak M.Ö. 3000 yıllarında eski krallık döneminde yapıldığı zannedilen Giza piramitleri; Keops, Kefren,Mikerinos. İsimlerini aldıkları firavunlar tarafından yaptırılmıştır. Bu üç piramit dünyadaki en büyük piramitlerdir.
Giza'da sadece bu piramitler bulunmaz. Sadece Mısır'da yüzlerce irili ufaklı piramitler mevcuttur ama bu Giza piramitlerini öbürlerinden ayıran farkların başında içlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamasıdır.

Piramitler yalnızca Mısır'a özgü de değildir. Güney Amerika kökenli Maya ve Azteklerde piramitler yapmışlardır. Piramitlerin gökyüzünü incelemek amaçlı yapıldığı da zannedilmektedir.
Dünyanın yedi harikasından günümüze kadar ulaşan tek eser, Mısır'daki Keops Piramididir. Mısır'ın başkenti Kahire yakınındaki Nil Nehrinin batısında yer alan Giza Yaylasında bulunmaktadır.
Keops Piramidinin yanında biraz daha küçük olan Kefren ve Mikerinos , içlerinde prenseslere ve firavunun en yakın yardımcılarına ait mumyaların bulunduğu beş piramit daha vardır.

Büyük Piramit de denen Keops Piramidi, M.Ö. 2800 yıllarına doğru hüküm süren Mısır'ın 4. Sülale devri hükümdarlarından Keops'un mezarıdır. İkinci büyük piramit, Keops'un kardeşi olan ve O öldükten sonra firavun olan Kefren'e aittir. Küçük piramit ise M.Ö. 2500'lü yıllarda hüküm süren Mikerinos'a aittir.


Keops Piramidinin yüksekliği 138 metredir. Tepeden 10 metre kadar aşınmıştır. Bazıları 10-15 ton ağırlığında olan 2.300.000 adet blok taşın üst üste yığılmasıyla oluşturulmuştur. Bir kenarı 227 metre olan dörtgen tabanı 50.524 metrekarelik bir alanı kaplar. Piramidin iç ortasında, tepeden 100 metre kadar aşağıda ve tabandan 40 metre kadar yukarıda firavunun odası vardır. Firavunun mumyası, hazinesi ve özel eşyası bu odaya konmuştur. Oda 10,5 metre uzunlukta, 5 metre genişlikte ve 6 metre yüksekliktedir. Buraya 50 metrelik bir dehlizden girilir. Biri kraliçeye ait olan iki oda daha vardır.


Tarihçi Herodot'a göre, ağır granit blokları, piramidin üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda, 19 metre genişlikte bir rampa yapılmıştır. Sadece bu rampanın yapılması bile 10 yıl sürmüştür. Bu muazzam mezar, üç ayda bir toplanan 100.000 esirin çalışmasıyla 30 yılda tamamlanmıştır. Daha sonra da Keops'un ve eşinin mumyalanmış cesetleri bu mezara yerleştirilmiştir.

Kefren piramidinin boyu 143.5 metre, eğimi 53.2 derecedir. Kefren’in oğlu Mikerinos’un yaptırdığı sanılmaktadır. En önemli özelliği piramidin en üst bölümündeki koruyucu kaplamalarının bozulmadan günümüze kadar gelmesidir.


Mikerinos Piramidi, Gize Piramitlerinin en küçüğüdür. Piramit, Mikerinos öldükten sonra oğlu Shepseskaf tarafından bitirtilmiştir.Piramit 66,5 m yüksekliğindedir. Mikerinos'un, Kefren Piramidi ve Keops Piramidinden diğer bir farkı, defin odasının aşağı oda olmasıdır.

http://imageshack.com/a/img673/4318/ZQ2aSh.jpg

ReaL 27.04.09 04:21

Cevap: Mısır Piramitleri, İnşası, Sırları, İçerisinden Kareler
 
Sfenks

Mısır'da, Giza'daki üç büyük piramidin biraz doğusunda, bilinmez bir zamandan beri bu vadiyi bekleyen, gözlerini doğuya dikmiş yarı insan, yarı aslan bir heykel var:
Sfenks


Ejiptologlar, Khafre piramidini Vadi Tapınağı'na bağlayan yolun bitiminde yer alan bu gizemli ve "dilsiz" yapının, İ.Ö 2500 dolaylarında firavun Khafre tarafından yaptırıldığını düşünüyorlar. Oysa ne Giza'daki herhangi bir anıtta bunu destekler bir ifade var, ne de Mısır'ın herhangi bir yerinde.


Smyrna 27.04.09 11:37

Cevap: Mısır Piramitleri, İnşası, Sırları, İçerisinden Kareler
 
Gerçekten detaylı anlatımlarımız çoğaldı artık... Çok güzel konular çıkıyor ortaya...

KaRaaNKa 28.04.09 00:20

Cevap: Mısır Piramitleri, İnşası, Sırları, İçerisinden Kareler
 
Gerçek bir görsel ziyafet :zgd:

ama
Verilen bilgileri doğru bulmadım.

Elbette, piramitler sözkonusu olduğunda yığınlarca bilgi karmaşası içerisinde yüzeriz.
Yapılışını anlatan çizimler kağıt üzerinde mümkünmüş gibi görünsede pratikte mümkün değildir.

Güneşin iki kez kral odasına düşmesi mısrasıyla başlayan bilgilerin ise tamamı yanlıştır.

Mısır kralları yaptıkları herşeyi ballandıra ballandıra anlatırken piramitler ve sfenksin yapılışıyla ilgili en küçük bir yazıt yoktur.

Bildikleri en sağlam metal olan bakırka bu taşları nasıl kestikleri ise ayrı bir muammadır.

3 ayda toplanan 100 bin esir fikri ise heredotun ne kadar hayalperest olduğunun, bişeyleri uydururken ne kadar gerçek dışı olabileceğinin ve sınır tanımadığının en büyük göstergesidir.Bu günde bir konuya muhalefet ettim... rahat uyuyabilirim :p

LaLe 28.04.09 00:26

Cevap: Mısır Piramitleri, İnşası, Sırları, İçerisinden Kareler
 
Muhalefet olduğumuzda da somut delillerle geliriz:kapris:


WEZ Format +3. Şuan Saat: 21:45.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2018 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker