Forum Gerçek

Forum Gerçek (http://www.forumgercek.com/)
-   Her Konuda Kısa Bilgi ve Haberler (http://www.forumgercek.com/her-konuda-kisa-bilgi-ve-haberler/)
-   -   Anlaşmalı Boşanma ve Dilekçe Örneği (http://www.forumgercek.com/her-konuda-kisa-bilgi-ve-haberler/79778-anlasmali-bosanma-ve-dilekce-ornegi.html)

DarkAngeL 23.11.11 12:50

Anlaşmalı Boşanma ve Dilekçe Örneği
 
http://img690.imageshack.us/img690/8863/bosanma.jpg

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir ?
Anlaşmalı boşanma, en kısa tanımıyla eşlerin boşanmanın parasal ve çocukların durumuna ilişkin her konuda mutabık kalarak boşanmaları anlamına gelmektedir. Anlaşmalı boşanmanın olmazsa olmaz 4 şartı mevcuttur. Anlaşmalı boşanmanın ilk şartı tarafların , en az 1 yıldır evli olmasıdır. Bir başka ifade ile dava açıldığı tarihte evlenme tarihinin üzerinden 1 sene geçmiş olmalıdır. Burada Medeni Kanunumuz aileyi koruyucu şekilde tavır almış ve 1 seneden az süren evlilikler için anlaşmalı boşanma uygulamasını kabul etmemiştir. Burada kanunun amacı yeni evlilerin birbirini tanıması için zamana ihtiyaç duyacakları gerçeği olmuştur. Eğer hakim tarafların dava açıldığı tarihte 1 seneden az evli olduklarını tespit ederse anlaşmalı boşanmaya dayalı davayı reddedecektir. Ancak 1 yıldan az süreli evlilikleri devam etmiş taraflar , anlaşmalı boşanma dışındaki boşanma sebeplerine mesela şiddetli geçimsizliğe dayanabilirler. Ancak bu durumda dava , anlaşmalı boşanma değil , çekişmeli boşanma davası olur.Anlaşmalı Boşanma (M.K.166/3) Şartları:
1-Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalı
2- Eşlerin bizzat başvurması yada eşlerden birisinin başvurması halinde duruşmada diğer eşin kabul etmesi
3- Eşlerin bizzat dinlenmesi
4- Eşlerin boşanma irade ve taleplerini hiç bir baskı ve etki altında kalmadan serbest iradeleri ile verdikleri konusunda hakim üzerinde kesin bir kanaatını oluşması
5- Mali konularda ve çocukların velayeti konusunda eksiksiz ve tereddütsüz olarak eşlerin anlaşması halinde anlaşmalı boşanma hükümlerine göre karar verilmelidir.Mali konular nelerdir?
1- Eş için Yoksulluk nafakası
2- Çocuk var ise iştirak nafakası
3- Tedbir nafakası
4- Maddi ve Manevi Tazminat.

Bu şartlardan birisi yada ödeme şekli ve taksit miktarı üzerinde uyuşmazlık var ise dava reddedilecektir. Yada MK.166/ 1-2 maddesine göre deliller toplanıp sonucuna göre karar verilecektir.


Taraflar mahkemeye anlaşma metnini gösterir protokol sunmuş iseler bu protokolün bizzat hakim tarafından tasdik edilip hüküm fıkrasında gösterilmesi gerekir. Hakim anlaşma metninde özellikle çocuklar yada eşlerin açık ve muhtemel mağduriyetini görebiliyor ise değiştirebilir. Ancak tamamen reddine karar veremez.

Bir yılın altında ki evliliklerde dava hemen reddedilmelidir. Zira Bu sürenin hiç bir istisnası yoktur.

Eşler davayı birlikte açabilecekleri gibi birisi açarak daha sonra diğer eş duruşmada boşanmak istediğini söyleyebilir.

Davalı eş başka bir şehirde ise ikamet ettiği yer mahkemesine talimat yazılıp hakim davalı eşi bizzat dinler ise yine MK.166/3 maddesinde ki şartlar oluşmuş sayılır.

Önemli 1: Anlaşmalı boşanma hükümleri davasında çoğu zaman eşlerden birisi yurt dışında olup Türkiye de bir avukata vekalet vermekte ve dava vekili tarafından açılmakta davalı eşte duruşmada davayı kabul etmektedir ki bu durumda vekalete dayanarak hakimin MK.166/3 maddesi gereğince boşanma kararı vermesi mümkün değildir. Zira yasa maddesi incelendiğinde hakimin bizzat tarafları dinlemesi emredici hüküm olarak istenilmektedir.

Önemli 2: Yine uygulamada sık sık karşımıza şu olaylar çıkmaktadır: Ülkemizde ki yoğun işsizlik nedeniyle vatandaşlarımız yurt dışına gidip çalışmak amacıyla Türkiye de eşinden boşanmak ve gitmek istediği ülke vatandaşı olan bayanla 5 yıl süre ile evlenmek daha sonra da tekrar bu yabancı uyruklu eşinden de boşanıp oturma izni aldıktan sonra eski eşiyle yeniden evlenmek istediklerini beyan ederek anlaşmalı boşanma hükümlerine göre bir anlamda formalite gereği boşanma talep etmektedirler. Ben bu tür boşanmalara " Anlaşmalı anlaşmalı boşanma" diyorum. Bu konuda Hakimin son derece dikkatli ve hassas olması gerekir. Bu durumlarda çoğu zaman kadın kocasının geleceğe yönelik hayal ve pembe rüyalara ilişkin telkin ve sözlerinin etkisinde kalmakta ve mevcut çocukların da velayetini kendi üzerine almakta ayrıca nafaka ve tazminat gibi hiç bir talebi de olmamaktadır. Maalesef koca eşinden ayrıldıktan sonra yurt dışına çıkar çıkmaz kendisini o ülkenin cazibesine kaptırmakta ve ailesini unutup yüzüstü bırakmaktadır.

Kadının 1. Derecede yakınları da yok ise ya çevrenin bakımına muhtaç hale gelmekte yada hiç de arzu edilmeyen işlerde çalışmaktadır. Öncelikle hakimin; dilekçe de bu şekilde açık bir ifade var ise " boşanma iradelerinde tarafların samimi olmadığı" gerekçe gösterilerek yasanın açık hükmü karşısında davanın reddine karar vermesi gerekir. Ancak çoğu zaman dilekçede böyle bir gerekçeye yer verilmemekte dava MK.166/3 maddesinde ki aranan şartlara uygun olarak açılmaktadır. İşte kadının ve çocukların geleceğini teminat altına almak için kanımca hakim mutlaka protokole müdahale etmeli ve çocuklar ve kadın için belli miktarda nafakaya hükmetmelidir. Zira hakim olayın niteliğine göre "mekaniklikten" ve "katı usul hukuku kurallarından" kurtulmalıdır. Kaldı ki özellikle yasa maddesi boşanma davalarında hakime geniş takdir yetkisi tanımaktadır.
Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği


…………… ( ) AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Davacı : Ad ve Soyadı - TC Kimlik No - Adresi
Vekili : Vekilin Ad ve Soyadı ile Adresi (Var ise)
Davalı : Ad ve Soyadı - TC Kimlik No - Adresi
Vekili : Vekilin Ad ve Soyadı ile Adresi (Var ise)
Dava Konusu : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile Anlaşmalı Boşanma talebimizi ihtiva eder.

Açıklamalar :
1. Şahsım ile davalı evli olup evlilik kaydımız …….. İli ………. İlçesi ……Cilt No ……..Kütük No ….. Sayfa No.da kayıtlı bulunmaktadır (Ek-1 Nüfus Kaydı).
2. Şahsımın davalı ile olan evliliğinden adları …………ile………. olan müşterek çocuk bulunmaktadır.
3. Şahsım ile davalı arasında …………… tarihten bu yana duygu ve düşünce birliği sağlanamamış karşılıklı olarak sevgi ve saygı azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Davalı ile olan evliliğimizin tek bağlayıcı unsuru müşterek çocuklarımızdır. Davalı eşim ile ortak yaşam ikimiz adına da çekilemez hale gelmiş ve evlilik birliğimiz temelinden sarsılmıştır.
4. Davalı ile boşanmanın mali sonuçları ile müşterek çocukların velayetini ve velayet kendisinde kalmayan taraf ve ailesinin müşterek çocuk ile boşanmadan sonra kuracağı şahsi münasebetleri düzenleyen Boşanma Protokolü ……….. tarihinde akdedilmiş olup Ek’te Mahkemenize sunulmaktadır (Ek-2 Boşanma Protokolü).
5. Yukarıda arz edilen sebepler ve Ek’teki Protokol göz önünde bulundurularak davalı ile boşanmamıza karar verilebilmesi için işbu davayı açmak durumu zorunluluğu hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler : TMK md. 166/f.3 HUMK ve sair yasal deliller.

Deliller : Nüfus Kayıtları Protokol ve her türlü yasal delil.

Netice ve Talep : Yukarıda arz edilen sebepler ve Ek’teki Protokol de göz önünde bulundurularak işbu davanın kabulü ile Anlaşmalı Boşanmaya karar verilmesi saygılarımla arz ve talep ederim. Tarih.

Davacı

EK’ler:
1- Nüfus Kaydı
2- Boşanma Protokolü

ReaL 23.11.11 13:02

Cevap: Anlaşmalı Boşanma ve Dilekçe Örneği
 
Teşekkürler Darkangel.. :zgd:

(Bu konu nedeniyle herkes sana takılır haberin olsun... :honks: )


Öykü 23.11.11 13:21

Cevap: Anlaşmalı Boşanma ve Dilekçe Örneği
 
Bir evliliğin çekilemez hale geldiğinde, en doğru ve kolay boşanma şekli bu olsa gerek. :zgd:Bilgilendirme için teşekkürler.

DarkAngeL 23.11.11 14:28

Cevap: Anlaşmalı Boşanma ve Dilekçe Örneği
 
Alıntı:

Orjinal Mesaj Sahibi ReaL (Mesaj 436993)
Teşekkürler Darkangel.. :zgd:

(Bu konu nedeniyle herkes san takılır haberin olsun... :honks: )


Valla abartma abimin google amca'dan öğrendiklerinden yola çıkarak verdiği listede vardı forumda bulunsun dedim:))

Benle bir alakası yok sakın yanlış anlaşılmasın:honks:

Basakca 25.11.11 10:49

Cevap: Anlaşmalı Boşanma ve Dilekçe Örneği
 
Ben bunları ezbere biliyordum ki :honks:
Hatta medeni kanunun da kime ne hak tanımış, nasıl inim inim inletilir, kaçıralan mallar,emsal değer taşıyan kararlar... :crazy:


Küçük bir not düşmeden geçemiyeceğim. Boşanma protokolüne yazılan maddelelerin haricinde kısa ve net bir madde daha eklettirilmesi gerekir. Anlaşılan konular üzerinde bir tanesi gerçekleşmediği takdirde kanuni yaptıralacak olan işlem.

Taraflar, boşanabilmek için her şeye "he" der sonra kendi bildiğini okumaya devam eder.

Tabiki her şeyden önemlisi de tarafların bilinçli olması gerekiyor.

Teşekkürler Dark

Bu konu hakkında takılmayacağım sana merak etme, koy sepete..:kiki:

Öykü 25.11.11 11:17

Cevap: Anlaşmalı Boşanma ve Dilekçe Örneği
 
Alıntı:

Orjinal Mesaj Sahibi Basakca (Mesaj 437606)
Ben bunları ezbere biliyordum ki :honks:
Hatta medeni kanunun da kime ne hak tanımış, nasıl inim inim inletilir, kaçıralan mallar,emsal değer taşıyan kararlar... :crazy::sm_smile::zgd:)))

LaLe 25.11.11 12:08

Cevap: Anlaşmalı Boşanma ve Dilekçe Örneği
 
Can sıkıcı bir konu.


Yıllarca evli kalmış, iyisiyle kötüsüyle hayat yaşamış çiftlerin böyle bir süreçte birbirine karşı ne kadar acımasız olduklarına şahit oldum. Bizler mükemmel bir uyum içinde olduklarını düşünürken, meğer aynı evde iki düşman yaşıyormuşta kendilerinin bile haberleri yokmuş.

Düğün dernekle birleşen hayatları, boşanırken aynı şekilde terk eden çok azdır herhalde.

Basakca 25.11.11 12:24

Cevap: Anlaşmalı Boşanma ve Dilekçe Örneği
 
Haklısın Laleciğim, çok can sıkıcı bir durum. dediğin gibi neşeyle sevgiyle, saygıyla hayatın en güzel anını duyuruyor ve dostlarınla paylaşıyorsun.

Olmadı, bir yerlerde kopukluk oldu.

Dostça, yaşanılan güzel anların, birliktelerin adına saygıyla yollar ayrılsın diye düşünüp hareket ederken; taraflardan birinin alicengiz oyunları ile karşılaştığından mecburen gardını almak zorunda kalıyorsun.

Heleki geleceğini düşünmek zorunda olduğun evlatlar söz konusu ise.

Ayrılıklar bile asil olmalı ki, bunlara da gerek kalmamalı.:2erlik:Pitsy 25.11.11 16:00

Cevap: Anlaşmalı Boşanma ve Dilekçe Örneği
 
Bende sevgili kocamı boşamaya karar verdim:smiley::kiki:
Sebep bebeği tutmayı beceremiyor 3 aylık bebek oturtulurmu hiç yahu alla alla.:))

Banemin 25.11.11 16:07

Cevap: Anlaşmalı Boşanma ve Dilekçe Örneği
 
Boşa tabi. :p


2 aylıkken başlamılıydı...:kiki:


WEZ Format +3. Şuan Saat: 16:46.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker