Forum Gerçek

Forum Gerçek (http://www.forumgercek.com/)
-   Sağlığımız İçin Püf Noktaları (http://www.forumgercek.com/sagligimiz-icin-puf-noktalari/)
-   -   Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? | Normal Değerler Nelerdir? (http://www.forumgercek.com/sagligimiz-icin-puf-noktalari/69022-kan-tahlilindeki-kisaltmalar-ne-anlama-geliyor-normal-degerler-nelerdir.html)

LaLe 28.10.10 17:33

Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? | Normal Değerler Nelerdir?
 


Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor?
Normal Değerler Nelerdir?


Kan tahlil sonucunda laboratuardan aldığımız tahlil sonuçlarındaki kısaltmalar ne anlama gelir ve yapılan kan tahlillerinin normal sonuçları nelerdir?


Kırmızı kan hücreleri


RBC (red blood cells):
Oksijen taşıyan hücrelerin miktarını verir.
Düşükse anemi (kansızlık) veya kan kaybı vardır. Yüksekliğe örnek: Yüksek rakımlı yerde oturmak, KOAH, böbrek hastalığı, polisitemi hastalığı

MCV (mean corpuscular volume):

Oksijen taşıyan hücrelerin ortalama büyüklüğüdür. MCV düşükse eritrositler daha ufaktır, yüksekse daha genişlemişlerdir. Örneğin demir eksikliği anemisi'nde eritrositler küçülür dolayısıyla mcv değeri düşük çıkar. B12 vitamini eksikliği anemisinde ise eritrositler büyümüştür, MCV yüksektir.

Hb (Hemoglobin):

Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemilerde hemoglobin düşer.

MCH:
Eritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir.

Hct (Hematokrit):

Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarının bir ölçüsüdür. Anemi, lösemi, kan kaybı gibi durumlarda azalırken vücudun su kaybettiği durumlarda (örneğin ishal) veya polisitemi'de artar.

PLT (Platelets):

Trombositlerdir. Yani pıhtılaşmayı sağlayan hücereleri gösterir.

Beyaz kan hücreleri

WBC (White Blood Cells-Leukocytes):

Vücudun savunma ve bağışıklık hücrelerinin yani lökositlerin toplamını gösterir. Enfeksiyon hastalığı veya lupus gibi kronik iltihabi hastalıklarda yükselir. Ayrıca lösemi'de yükselir.

Çok düşükse lökosit yapımını bozan ciddi bir hastalık vardır. Örneğin bazı kanserlerde, kemik iliği hastalarında, AIDS'te lökosit miktarı (WBC) düşüktür.

 • PNL: (Nötrofiller) Örneğin bakteryel enfeksiyonlarda artar.
 • Lymphocytes: (Lenfositler) Viral enfeksiyonlarda ve bazı kronik hastalıklarda artar. AIDS'te düşer.
 • Eosinophils: (Eozinofiller). Allerjide ve parazitik hastalıklarda yükselir.

Albumin
Normal Değerler:3,8-5,4 g/dl

Açıklama : Albümin karaciğerde sentezlenen bir protein türevidir. Sağlıklı yetişkin karaciğerinde günde 12-14 gram kadar albümin sentezi yapılır. Sağlıklı kişilerde rutin olarak albümin bakılmasına gerek yoktur. Sağlıklı bir kişide albümin düzeyinin biraz yüksek ya da düşük çıkması da klinik bir önem taşımaz. Kan albümin düzeyi ölçümü özellikle ödemi olan, karaciğer hastalığı bulunan veya beslenme bozukluğu düşünülen kişilerde önem taşır.

Arttığı Durumlar :
Albümin düzeyinin yüksek ölçülmesi genellikle vücuttan su kaybı bağlıdır. Önemli değildir.

Azaldığı Durumlar :
Yaşlı insanlarda, karaciğer hastalığı olanlarda ve beslenme bozukluğu bulunan kişilerde albümin azalır. Bazı hastalarda idrar ya da bağırsak yolu ile albümin kaybı gerçekleşmektedir. Sonuçta albüminin kan düzeylerinde azalma (hipoalbüminemi) kan onkotik basıncının düşmesine bu da dokular arasında sıvı birikimine neden olarak özellikle bacaklar ve sırtta ödeme neden olur.


Alkafen Fostafaz – ALP

Normal Değerler: 30-90 U/L(çocuklarda bu değer 300e kadar çıkabilir)


Açıklama :
Vücutta neredeyse bütün dokularda bulunan ama ne iş yaptıkları tam anlaşılamamış bir enzimdir. Normal yetişkinde kanda ölçülen ALP ın yarısı karaciğer yarısı da kemik kökenlidir. ALP özellikle safra akımının durması ya da yavaşlamasına bağlı olarak görülen karaciğer hastalıkları için iyi bir testtir.

Arttığı Durumlar
: Çocuk ve gençlerde hızlı kemik büyümesi nedeniyle normal yetişkine göre ALP değerleri 2-4 kat daha fazla olabilmektedir. Yine doğuma yakın gebelerde de plasenta tarafından sentezlendiğinden ALP değerleri yüksektir. Safra yollarındaki tıkanma sonucu ALP değerleri yükselir. Ayrıca kemik hastalıklarında da (özellikle Paget hastalığı) ALP değerleri yükselir. Pek çok ilaç da ALP düzeylerini yükseltebilir, bu nedenle ALP yüksekliği çoğu zaman bir hastalık belirtisi olmayabilir.

Amilaz

Normal Değerler :<82 U/L


Açıklama : Amilaz pankreas, tükürük bezleri ve bazı tümörlerden (örn. akciğer) salınmaktadır. Kandaki amilazın genellikle üçte biri pankreas, üçte ikisi ise tükürük bezleri kaynaklıdır. Dolaşıma giren amilaz esas olarak böbrekler aracılığıyla vücuttan atılmaktadır.

Arttığı Durumlar : Yüksek kan amilaz düzeyi pankreatitte meydana gelir. Ayrıca karın ağrısıyla ortaya çıkan bazı acil hastalıklarda, şiddetli şeker komasında, kabakulakta, morfin enjeksiyonundan sonra da amilaz düzeyleri bir miktar yükselebilmektedir.


Azaldığı Durumlar : Amilaz değerinde düşüklüğün bir klinik önemi yoktur


Asit Fostafaz

Normal Değerler :
0-5.5 U/L


Açıklama : Esas olarak prostat, karaciğer, kemik ve bazı kan hücrelerinde bulunmaktadır. Ölçümü özellikle prostat hastalıklarının tanı ve tedavisi için kullanılmaktadır. Bu amaçla prostatik asit fosfataz denilen fraksiyonu ölçülür. Normalde asit fosafataz kanda pek az miktarda bulunur.

Arttığı Durumlar : Özellikle prostat kanserlerinde kan düzeyleri belirgin olarak yükselmektedir. Yine de rektal muayeneden sonra, idrar sondası takılmasıyla ve hatta kabızlık ile birlikte de yükselebileceği unutulmamalıdır.


Azaldığı Durumlar : yokBilirubin

Normal Değerler :
 • Total Bilirubin: <1,0mg/dl
 • Direkt Bilirubin:<0,25mg/dl

Açıklama : Kan dolaşımında bulunan kırmızı kan hücreleri yaklaşık 120 günlük bir süre sonunda ömürlerini tamamlar ve çoğunluğu dalakta olmak üzere parçalanırlar. Açığa çıkan bilirubin karaciğere götürülür. Karaciğer özel bir işlemle bilirubini suda çözünebilen bir hale getirir ve safra yoluyla bağırsağa atar. Karaciğerde bu işleme maruz kalmış bilirubine direk, henüz işlem görmemiş bilirubine ise indirek bilirubin denilir.

Arttığı Durumlar :
Bu sistemin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek bir aksama kan bilirubin düzeyinin yükselmesine neden olur. Bu aksamalar; kırmızı kan hücrelerinde aşırı yıkım, karaciğer hastalıkları ve safra yolu tıkanıklıklarıdır. Sonuçta kan bilirubin seviyesi yükselecek ve koyu sarı ten rengiyle tipik sarılık ortaya çıkacaktır.


Azaldığı Durumlar :
yokFosfor

Normal değerler
:
 • 2.7- 4.5 mg/dl (erişkinler için)
 • 4.5 - 5.5 mg/dl (çocuklar için)
 • 4.5 - 9.0 mg/dl (yeni doğanlar için)

Açıklama : Fosfor insan hücresinde asit-baz dengesi, kalsiyum metabolizması gibi çok önemli reaksiyonlarda rol oynayan bir maddedir. Vücuttaki fosforun %85 kadarı kemikte fosfat formunda depolanır. Kan düzeyi kan kalsiyum ve kan pH değişimlerinden etkilenmektedir. Kalsiyumda olduğu gibi bağırsaktan emilimi, idrarla atılımı ve hücre içine toplanması ya da hücreden bırakılması gibi düzenlemelerle kan düzeyi ayarlanmaktadır.Yine kalsiyum gibi parathormondan etkilenmektedir. Yemeklerden sonra düzeyi değiştiğinden 12 saatlik açtıktan sonra ölçümü yapılmalıdır.

Arttığı Durumlar: Hipoparatiroidide fosfor artar.


Azaldığı Durumlar:
Hiperparatiroidi durumunda değerleri azalır.Glukoz (Kan Şekeri)

Normal Değerler : 75-115 mg/dL

Açıklama : Şeker hastalığı tanısı için 12-14 saat açlıktan sonra kan glukozu ölçülür. Yüksekse test tekrarlanır. Yine yüksekse yemekten tam 2 saat sonra yeniden ölçülür. Bu da yüksekse glukoz tolerans testi yapılmalıdır.

Arttığı Durumlar : Kanda şeker yüksekliği ise şeker hastalığını gösterir.


Azaldığı Durumlar : Hipoglisemiyle seyreden hastalıklar


LaLe 28.10.10 17:38

Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? | Normal Değerler Nelerdir?
 
Tiroit hastalıklarının teşhisi

Normal değerler:
 • TSH (Tiroit Slimülon Hormon) normal değerler: 0.25 – 5 mlu/ml
 • T3 (Triiyodotrinin) normal değerler: 0.9 – 2.5 nmol/L
 • T4 (Total Tiroksin) normal değerler: 60 . 120 nmol/L
Kanda TSH ve tiroit hormonlarının (T3 ve T4) düzeylerinin ölçülmesi:
Tiroidin çalışması hakkında önemli bilgiler verir. Başlangıçta öykü ve muayenede çalışma bozukluğu belirlenememişse tek başına TSH'nın ölçülmesi yeterli olabilir. Duyarlı bir sonuç elde edilebilmesi için TSH' ya sensitif ya da ultrasensitif yöntemle bakılması tercih edilir. Üstünde önemle durulması gereken nokta: Bu tetkiklerin normal olması tiroidin çalışmasının normal olduğunu gösterir. Hastada guatr, tiroit kanseri gibi diğer hastalıkların olmadığını belirlemez. Bunlar için diğer tetkiklere gereksinim olabilir.


Bağışıklık sistemini kontrol eden testler:
Bunlar antitiroglobulin antikor ( ATA ), anti TPO antikor ( AMA ) ve Anti TSH-R ( TRAb ) gibi isimler almaktadır. Graves hastalığı, Hashimoto hastalığı ve bazı tip tiroiditlerin tanısında yardımcı olurlar.


Tiroglobulin tayini:
Bu test özellikle tiroit kanseri nedeniyle ameliyat olmuş hastaların izlenmesinde önemli ip uçları vermektedir. Ancak bu testin tam olarak değer kazanabilmesi için bireyde gözle görülebilir tiroit dokusunun kalmamış olması gerekmektedir.

Medüller kanserlerin tanı ve tedavisinde kanda tirokalsitoninadı verilen bir hormonun ölçülmesi faydalı bilgiler verir.

Yine medüller kanser olan ailelerde diğer bireylerin taranması için ret genindeki mutasyonları gösterecek genetik çalışmalar yapılabilir.

Hemoglobin ve Hematokrit

Normal Değerler :
 • Hemoglobin: 14-18 g/dL (erkek); 12-16 g/dL (kadın)
 • Hemotokrit: % 42-52 (erkek); %36-46 (kadın)
Açıklama : Hemoglobin ve hematokrit sıklıkla beraber istenen ve kanın oksijen taşıma kapasitesini ölçmek için kullanılan testlerdir. Hemoglobin kırmızı kürelerde bulunan ve temel olarak oksijenin taşınmasından sorumlu maddedir. Hematokrit ise kırmızı kürelerin kan içerisindeki yüzdesini gösterir. Genellikle hematokrit değeri hemoglobin değerinin üç katıdır. Hemoglobin ve hematokrit bebeklerde, gebe kadınlarda, bakım evlerinde yaşayan yaşlılarda, adet gören kadınlarda mutlaka kontrol edilmelidir. Bu testlerin en önemli yanı aneminin tespit edilebilmesini sağlamasıdır.

Arttığı Durumlar : Polisitemilerde, doğuştan var olan kalp hastalıklarında, aşırı su kaybında yüksektir. Orak hücre anemisi gibi kırmızı küre şekil bozukluklarında hemotokrit hatalı olarak yüksek çıkar, bunlarda hemoglobin miktarına bakılmalıdır.

Azaldığı Durumlar : Anemilerde


GGT (Gamaglutamiltransferaz)

Normal değerler: 11-43 mg/dl

Karaciğer hastalıklarında ve özellikle alkole bağlı karaciğer hastalıklarında daha değerli bir enzimdir. Ayrıca safra kesesi taşı, bu taşa bağlı safra yolları tıkanıklığı, pankreas hastalıklarında da kan değeri yükselir..


Transaminazlar

Normal değerler:

 • AST (SGOT) 10-34 U/L
 • ALT (SGPT) 9-43 U/L
Açıklama : Transaminazlar karaciğer hücrelerinde bulunan enzimlerdir. Karaciğer hasarında hücre dışına sızarlar.

Arttığı Durumlar : Kan seviyelerinin yükselmesi, karaciğer hasarına bağlı olarak bu iki enzimin hücre dışına sızması anlamını taşımaktadır. Genellikle bu enzimlerin kan seviyeleri karaciğer hasarının şiddetini yansıtır.ALT karaciğere daha özgül iken, AST kalp ve iskelet kası harabiyetinde de yükselmektedir. Bu nedenle AST aynı zamanda myokard enfarktüsünün izlenmesinde de kullanılmaktadır. Karaciğerin hastalıklarında alkole bağlı karaciğer hasarı hariç ALT, AST den daha yüksektir.

Azaldığı Durumlar : ALT ve AST değerlerinin normalden düşük olması nadiren görülen bir durumdur. Eğer bilinen bir karaciğer hastalığı yoksa genellikle önem taşımaz.


Üre

Normal Değerler :10-50 mg/dl

Açıklama : Protein metabolizmasının bir ürünüdür ve böbrekler yoluyla idrarla atılır. Sıklıkla kan üre azotu (BUN) olarak ölçülür. Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede önemli bir ölçüttür. Ancak böbrek fonksiyonları dışında vücuttaki azot yükü, günlük sıvı alımı ve idrar akım hızından da etkilendiğinden tek başına karar verdirici değildir.

Arttığı Durumlar : Böbrek fonksiyon bozukluğu dışında kalp yetmezliği, tuz ve su alımındaki dengesizlikler (kusma, ishal, sık idrara çıkma, terleme), bağırsaklarda kanama, stres, yanıklar, diyetle fazla protein alımı ve akut myokard enfarktüsü gibi nedenlerle de kan değerleri yükselebilmektedir.

Azaldığı Durumlar : Karaciğer yetmezliği, kaşeksi (aşırı kilo kaybı), nefroz (bir böbrek hastalığı)


Ürik Asit

Normal Değerler :3,4-7,0 mg/dl

Açıklama : Ürik asit, vücudun genetik yapı taşları olan DNA ve RNA nın yapısında bulunan purin adındaki maddelerin metabolizmasının son ürünüdür.

Arttığı Durumlar : Diyetle fazla protein alımı, vücutta üretim artışı (malin hastalıklar, doku harabiyeti, açlık) ya da böbrek fonksiyon bozukluğu gibi bir nedenle vücuttan uzaklaştırılamaması durumlarında kanda ürik asit düzeyi yükselir. Yüksek düzeydeki ürik asidin kristaller halinde çeşitli dokularda biriktiği düşünülmektedir. Bu dokular özellikle eklem sıvıları ve böbreklerdir. Eklem sıvılarında ürik asit kristallerinin birikimiyle oluşan ağrılı hastalığa GUT hastalığı denilir. Böbreklerde oluşan birikim ise böbrek yetmezliği ve idrar yollarında taş hastalığına yol açar.

Azaldığı Durumlar : Diğer analiz sonuçları normal ise düşük genelde önemli değildir.


Kreatinin

Normal Kreatinin değeri: 0,7-1,5mg/dl

Kas kasılması için gerekli bir amoniasit olan kreatinden türeyen bir bileşiktir. Serumdaki normal değeri % 0.7-1.4 mg arasındadır. Serumdaki artışı ya yapılarındaki artıştan (Akromegali gibi) ya da idrarla atılımındaki azalıştan (böbrek yetmezliği, üremi ve ciddi kalp yetmezliği) ileri gelmektedir. Böbrek işlevlerini değerlendirmede serum üre ve kreatinin değerlerinin bilinmesi çok önemlidir.


Kan kreatinin düzeyinin yükseldiği hastalıklar veya durumlar:

 • Böbrek hastalıkları
 • Kas hastalıkları
 • Şok
 • Dehidratasyon
 • SLE
 • Hipertiroidizm
 • Akromegali ve gigantizm
 • Et türü gıdaların alımı
Kan kreatinin düzeyinin azaldığı hastalıklar veya durumlar
 • Kas kitlesinin azalması,
 • Şiddetli karaciğer hastalığı,
 • Yetersiz protein alımı,
 • Gebelik.

Kolesterol-Trigliserid:
Kandaki yağ oranını gösterir.

HDL kolesterol:
Yararlı kolesterol olarak bilinir.


LDL kolesterol:
Zararlı kolesterol olarak bilinir.


LDH-CK-CPK=CK MB, Troponin, Myoglobin, AST: Kalp hastalıklarını gösteren belirteçlerdir. LDH CPK, AST ayrıca kas hastalıklarında da yükselebilir. LDH aynı zamanda bazı kan hastalıkları ve tümörlerde de yüksek çıkabilir.


T protein-Albumin:
Kan proteinlerini gösterir.


Na-K-Ca-P-Mg:
Kan tuz oranlarını gösterir. Normalin dışına nadiren çıkar. Bu sapma ciddi hastalıkların belirtisi anlamına gelebilir.


Demir- demir bağlama kapasitesi- ferritin:
Kan ve depo demiri düzeylerini gösterir.


Demir- demir bağlama kapasitesi- ferritin:
Kan ve depo demiri düzeylerini gösterir.

CRP:
Yeni oluşan bir infeksiyonun veya inflamasyonun bulgusudur.


RF-Anti CCP-ANA=FANA, ENA:
İltihaplı romatizma tarama testleridir.


ASO:
Geçirilmiş mikrobik boğaz iltihabının bir göstergesidir. Romatizma testi değildir.


FT3, FT4, TSH:
Tiroit bezinin çalışmasını gösterir.

Tiroid antikorları (AntiTPO, AntiTG):
Tiroit bezine karşı otoantikor varlığını sorgular.


PT, PTT, İNR:
Kan pıhtılaşma düzeyleri ile ilgilidir.


HBsAg, AntiHBs:
Hepatit B varlığını sorgular.


Anti HCV:Hepatit C varlığını sorgular.

Derlemedir.


ReaL 28.10.10 18:08

Cevap: Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? | Normal Değerler Ne
 
Bilene kolay da, zor bu tanımlar...

Sağlık hezmetinde görev yapanlara kolaylıklar dilerim...

* * *

Ellerine sağlık, teşekkürler LaLe.. :zgd:

OkyanusunKalbi 28.10.10 21:49

Cevap: Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? | Normal Değerler Ne
 
Alıntı:

Hb (Hemoglobin):
Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemilerde hemoglobin düşer.

PLT (Platelets):
Trombositlerdir. Yani pıhtılaşmayı sağlayan hücereleri gösterir.

WBC (White Blood Cells-Leukocytes):
Vücudun savunma ve bağışıklık hücrelerinin yani lökositlerin toplamını gösterir. Enfeksiyon hastalığı veya lupus gibi kronik iltihabi hastalıklarda yükselir. Ayrıca lösemi'de yükselir.

Çok düşükse lökosit yapımını bozan ciddi bir hastalık vardır. Örneğin bazı kanserlerde, kemik iliği hastalarında, AIDS'te lökosit miktarı (WBC) düşüktür.
Kan tahlili sürekli olduğumdan hepsini çok iyi biliyorum. İlk baktığım hemoglabin yani kanımın ne kadar arttığı, düştüğü...Daha sonra lökosit ve trombositlerime bakarım.


***

Hemoglabin adından da anlaşılacağı üzere kan değerimiz. Kadınlarda 16, erkeklerde 18den sonra kesinlikle bağış yapmak gerekiyor.

Lökosit beyaz kan hücreleri. Bizi hastalıklardan koruyan hücreler. Sık sık grip olan kişinin lökositleri düşük olur çabuk mikrop kapar.

Trombosit ise, elimizi kolumu bir yere çarptığımızda vücudumuz morarmaması için. Ameliyat esnasında kesilen yerdeki kanın durmasını sağlayan hücre. Fazla yada düşük olursa, hastalık olduğunun işareti. kan çabuk durmaz morarmalar oluşur.

Trombosit ve lökosit değerleri kanser hastalarında ya çok fazla yüksek yada eksilerde olan düşüklük gösteriyor. Hemoglobinleri de çok düşük oluyor.Hepsini öğrenmek zor olabilir belki ama 3ünü bilmekte fayda var Vücutta enfeksiyon varsa ilk bakacağınız wbc yani lökositlerdir.

***

Teşekkürler Laleciğim. :minerva:

LaLe 28.10.10 22:10

Cevap: Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? | Normal Değerler Ne
 
Okiciğim, ellerine sağlık.


Herkes kendi çapında, rahatsız olduğu durumdan dolayı, birazcık doktor olup çıkıveriyor ortaya:smiley: İnsanın kendini ve rahatsızlığını A'dan Z'ye kadar bilmesi çok güzel.


Teşekkürler.

Smyrna 28.10.10 23:10

Cevap: Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? | Normal Değerler Ne
 
Çok yararlı konu. :zgd:

Ben de az çok öğrenmiştim neyin ne olduğunu. Sürekli tahlil yapanlar hemen belli oluyor. :smiley:

Kardelen26 28.10.10 23:14

Cevap: Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? | Normal Değerler Ne
 
Ben rahatsız olduğum zaman öğrenirim herhalde, yoksa hiç anlamıyorum ya:smiley:Çok önemli ve yararlı bilgiler, ellerine sağlık Lalem:minerva:

Banemin 29.10.10 01:56

Cevap: Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? | Normal Değerler Ne
 
Güzelmiş bu konu...

O kısaltmaların ne olduğunu bilmek iyi gelecek bana :)


Teşekkürler LaLe...

Mathematician 01.11.10 10:16

Cevap: Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? | Normal Değerler Ne
 
20 gün sonra elimdeki sonuçla bu konuya daha dikkatli bakacağım.

Çok faydalı oldu bu. Teşekkürler Lalecim :minerva:

Öykü 01.11.10 11:30

Cevap: Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? | Normal Değerler Ne
 
Kısa bir sürede olsa hastane ortamında çalıştığım için sonuçları anlıyorum. Önemli bir paylaşım için teşekkürler.


WEZ Format +3. Şuan Saat: 19:24.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker