Forum Gerçek

Forum Gerçek (http://www.forumgercek.com/)
-   Serbest Kürsü (http://www.forumgercek.com/serbest-kursu/)
-   -   CHP’nin Tarz-ı Muhalefeti (http://www.forumgercek.com/serbest-kursu/134960-chp-nin-tarz-i-muhalefeti.html)

Rosebud 13.01.18 00:05

CHP’nin Tarz-ı Muhalefeti
 
http://d.abcgazetesi.com/author/389_b.jpg


Kurultay sürecini yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) siyaset ve dolayısıyla muhalefet yapma tarzı hakkında bir tartışma yapmanın tam zamanı diye düşünüyorum. Dostça bir tartışma ve yapıcı bir eleştirinin, eğer karşılıklı olarak hakkı verilebilirse CHP’ye zarar vermeyeceğine, tam tersine katkıda bulunacağına inanıyorum. Böyle bir tartışma yapmanın önemi de nedeni de açıktır; CHP hiç kuşkusuz dinci-faşizan bir diktatörlüğe doğru sürüklenen Türkiye’nin en önemli partisidir. Önemlidir çünkü; bu süreklenişi durduracak en büyük potansiyele, güce, tarihsel köklere ve örgütsel yapıya sahip parti CHP’dir. Muhalefet alanının amiral gemisidir.

Dolayısıyla CHP'nin tarihsel sorumluluğu büyüktür. Ancak, bu tarihsel ve toplumsal sorumluluğunu yerine getirdiğini söylemek çok zordur. Bu durumun temel nedeni, CHP'nin ideolojik-politik hattındaki belirsizlikler ile siyaset ve muhalefet yapma tarzındaki yaşamsal sonunlardır.

CHP’nin siyaset ve muhalefet yapma tarzındaki temel sorunu ise şöyle özetleyebiliriz; sağcı, dinci ve muhafazakar eleştirinin etkisi altında kalarak rota belirlemeye çalışmak... Derin bir özgüven yitimi ve tuhaf bir suçluluk kompleksinden kaynaklandığını söyleyebiyeceğimiz bu hastalıklı tutumdan kurtulmadan, CHP’nin etkili bir muhalefet hattı geliştirmesi neredeyse imkansızdır.

Konuyu açalım; CHP yönetimi, kendi sözünü ve hangi siyasal hedefler için mücadele ettiğini değil, öncelikle sağcı-dinci çevrelerin kendisi hakkında ne söylediğine bakarak, dolayısıyla sürekli savunma hattında kalan bir siyaset yürütüyor. Aynı tutumun bir sonucu olarak, kendisini adeta cumhuriyetin bütün kötülüklerinin sorumlusu gibi görüyor. Durum böyle olunca, dosta düşmana kendisinin değiştiğini kanıtlamaya çalışıyor.

CHP, dincilere karşı "din düşmanı" olmadığını, liberallere karşı "demokrat" olduğunu, piyasacılara karşı "servet düşmanlığı" yapmadığını, Sünni muhafazakarlara da "Alevi partisi" olmadığını kanıtlamaya çalışmak gibi saçma, bütün enerjisini emen ve sözünü söylemesini engelleyen beyhude bir çaba içine giriyor.

Öyle ki, 15 Temmuz'dan sonra "darbeci" olmadığını kanıtlamak için Yenikapı'ya giderken, bu kez dincilerin diğer kanadı, yani AKP ikinci darbeyi (20 Temmuz darbesini) yapıyordu. Kendini kanıtlama çabaları ise hiçbir işe yaramadı, yaraması da mümkün değildi. Nitekim, beklenebileceği gibi AKP yeniden CHP'yi "darbeci" ve hatta "Fethullahçı" olmakla suçlamaya başladı.
Oysa, söz konusu eleştirilerin hiçbir değeri ve önemi yoktu, olmayacak da.. Çünkü, yakın zamana kadar liberallerin de desteğini alan bu eleştirilerin esası yalana, demogojiye ve tarihsel gerçeklerin çarpıtılmasına dayanıyor. Bir kara propaganda olmanın ötesine geçemiyor. Ancak, gerçek durum böyle olmasına karşın, CHP üzerinde sanıldığından çok daha fazla etkili olduğu da açık. Dahası, gerçek durum parti kadroları tarafından kitlelere bir türlü anlatılamıyor.

Bu “anlatamama” halinin nedeni beceriksizlik değildir. Nedeni, siyaset ve muhalefet yapma tarzındadır. Dolayısıyla bu ‘tarz-ı siyaseti’ değiştirmeden söz konusu gerçeği etkili, sonuç alıcı ve iktidar çevrelerini sarsacak şekilde ortaya koymak da mümkün değildir.

Yapılacak ilk iş, bu sahte eleştiri ve kara propagandaya hiçbir şekilde prim vermemek, kendi işine bakmaktır. Savunma çizgisi yerine saldırı tutumunu esas almaktır. Unutmayın ki, CHP bu ülkenin yönetiminde 70 yıldır tek başına bulunmuyor. Dolayısıyla, çarpık sanayileşmenin, gecekondulara boğulan çağ dışı kentleşmenin, derin gelir adaletsizliğinin, ortalama eğitim düzeyinin 4 yılda kalmasının, toplumun yeniden ortaçağ karanlığına gömülmesinin birinci dereceden sorumluluğunu taşımadığı açıktır.

Bu karanlık tablonun sorumlusunun emperyalizmin işbirlikçisi, Amerikancı milliyetçi sağ ve onların gölgesinde büyüyen dinci partiler olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor.

Öte yandan AKP, yıllardır iktidardaki muhalefet partisi gibi davranıyor. Liberal ve gerici medya yıllardır devletin bütün kötülüklerinin sorumlusu olarak CHP’yi, hatta solu gösteriyor. İşin garip tarafı, CHP izlediği muhalefet yapma tarzıyla bu iddiayı örtülü beçimde adeta kabul ediyor. Kendisini devletin sahibi sanıyor.

Oysa biliyoruz ki, devlette on yıllardır CHP’li bir üst düzey bürokrat, hatta bir başkomser ya da bir okul müdürü bulmak bile zor. Dolayısıyla CHP öncelikle yaklaşık 30 yıldır içine sürüklendiği bu ruh halinden, Cumhuriyet döneminin bütün kötülüklerinden sorumlu olduğuna ilişkin tuhaf kompleksten kurtulmalıdır.

CHP atak, kapsamlı ve net bir karşı söylem geliştirmeli, ideolojik ve entelektüel inisiyatifi yeniden ele geçirmeye çalışmalıdır. Unutmayın ki, 1970'li yıllarda CHP o "devlet partisi" olmak kompleksi ve görüntüsünden kurtularak kurulu düzene ilişkin eleştirilerini yükselttiği için başarılı oldu. Bütün sloganları düzen değişikliğini vurguluyordu. Öyle ki, "bozuk düzen" kavramı en yaygın söylem aracı haline gelmişti.

KENDİSİNE İNANCINI YİTİREN PARTİ

CHP’nin en büyük örgütsel ve siyasal sorunu ise, bu partiye oy veren yurttaşların beklentileri ile parti yönetiminin siyaset tarzı ve ideolojik profili arasındaki mesafenin bir uçuruma dönüşmeye başlamasıdır. CHP kavga edilmesi gereken yerde uzlaşma aramaktadır. Öyle olduğu için de dayak yemektedir. Çünkü kavga başlamış durumda. O nedenle bugün uzlaşmaya değil, mücadele etmeye ihtiyaç var. Uzlaşma halkla sağlanmalı, muhafazakar ve merkez sağdaki seçmene güven verilmeye çalışılmalıdır.
Örneğin; ülke iç savaşa doğru sürüklenir ve CHP’nin de içinde yer aldığı toplumsal-kültürel havzanın bütün varlık gerekçelerine saldırılırken, “Biz imam hatipleri kuran partiyiz” diyerek muhalefet yapmaya çalışmak, yenilgiyi kabul etmek demektir.

Aynı şekilde, dünyada neo-liberal politikalar iflas etmiş ve kapitalist dünyada Keynesyen politikalara geri dönüş arayışları sürerken, örneğin Batılı sosyal demokrat partiler (İngiliz İşçi Partisi gibi) artık açıkça kamulaştırmayı savunurken, “gerekirse özelleştirme de yapılır” diyen bir muhalefet, bugünün dünyasında “sol” da olamaz, “halkçı” da...

Sağın dilini kullanmak, gerici sermaye partilerinin tezlerini kimi revizyonlarla sahiplenmek, toplumdaki muhafazakarlığa ve liberal şarlatanlığa göz kırpmak, ancak karşı tarafı doğrulamaktır. Dolayısıyla bu tutum, bırakın genel olarak halkı, kendi seçmeninden de destek görmeyecektir. Bu muhalefet tarzı dindar ya da muhafazakar yurttaşların size saygı duymasını da sağlamayacak, tam tersine güvensizliğe yol açacaktır.

Kimse CHP’den sosyalist bir sınıf partisi olmasını beklemiyor. Bu gerekmiyor da.. Kuşkusuz CHP bir kitle partisidir. Ancak ideolojik hattı olan (olması gereken) bir kitle partisi.. Bu nedenle, bir burjuva demokratik devrimine önderlik eden ve Cumhuriyeti kuran parti (ya da güçlerden biri) olması nedeniyle, CHP’den tuturlı bir aydınlanmacı ve halkçı parti olmasını istemek hakkına da herkes sahiptir.

Yukarıda örnek olarak değindiğimiz iki alandan birini, imam hatip okulları konusunu biraz daha açarak ne demek istediğimi daha iyi anlatacağımı düşünüyorum…

Bu bahiste alınması gereken tutum açıktır; ihtiyaç fazlası ‘imam hatip’ okullarının kapatılacağını, iki yüzlülükten ibaret olan kız imam hatip okullarının (İslamda kadınlar imam da vaiz de olamıyor) tümüyle tasfiye edilerek yerlerine fen ya da teknik meslek liselerinin kurulacağını cesaretle ilan etmektir. Dahası,‘imam hatip’ okullarının Milli Eğitim sisteminin dışına çıkarılarak Diyanete bağlanacağını ve böylece eğitimde birlik ilkesinin yeniden sağlanacağını belirtmektir.

Yapılacak iş, imam hatip okullarının, yeniden yapılandırılacak Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlayacağını, mezunlarının sadece din adamı olabileceğini programına koymaktır. Teoloji eğitimi veren, yani bilimle ilgisi olmayan ilahiyat fakültelerinin de üniversite sistemi dışına çıkarılacağını ve “İslam enstitüsü” statüsüyle yine Diyanet’e bağlanacağını belirtmektir. Bütün tarikat okulları ve yurtları ile kaçak Kuran kursları ve pansiyonlarının kapatılmasını savunmaktır.

Muhalefet budur. Cumhuriyet karşıtı olmayan muhafazakar ve merkez sağ seçmenin güveni de ancak böyle sağlanır.
Gelelim özgüven ve kendine inanç konusuna... CHP yönetimi cumhuriyetin başlangıç ilkeleri ve kuruluş varsayımlarına sadakat, devrimcilik, halkçılık, laiklik ve kamuculuk konusunda açık bir tutuma sahip değil. Dahası bu yönde bir inancı da yok. Esasında sorun da tam burada. Belirsizlik sanki partinin genel çizgisi haline gelmiş durumda.

Örneğin; bazı partililerin kişisel tutumunu -ki birçok CHP'linin doğru bir ideolojik ve politik tutum içinde olduğunu biliyoruz- bir yana bırakırsak eğer, CHP özelleştirmelere, yani bu ülkenin ulusal birikimi ve halkın varlıklarının yağmalanmasına ilkesel olarak karşı mı değil mi, bilmiyoruz. Parasız eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamusal (anayasal) bir görev olması gerektiği konusunda resmi olarak açık bir fikre sahip mi, emin değiliz. Bu anlamda bazı kamulaştırmalara gidecek mi, böyle bir politik perspektife sahip mi, kimsenin bir fikri yok. Daha kötüsü, dünya solu ve sosyal demokrasisinden habersiz partinin böyle bir niyeti de yok!

Dış politikada, örneğin Suriye’de Esad’ı mı, yoksa bizim bilmediğimiz demokratik bir muhalefet hareketi var da onu mu destekliyor, yine bilmiyoruz. Rusya konusunda ne düşünüyor, İran ile ilişkilerde bir perspektife sahip mi, belirsiz. NATO konusunda belli bir fikri var mı, kimse bu konuda da bir bilgiye sahip değil. ABD ile ilişkileri nasıl sürdürmek istiyor, belirsiz.
Sonuç olarak CHP kendisine inancını yitirmiş bir parti durumunda…
Bu nedenle önce kendisine olan inancını tazelemelidir. Gerisi gelecektir.

Merdan YANARDAĞ

ABC Gazetesi

Aristo 13.01.18 00:33

Cevap: CHP’nin Tarz-ı Muhalefeti
 
Aslında bazen neden CHP' ye oy veriyorum diye kendime de kızıyorum ama maalesef hala da oy vermeye devam ediyorum...

CHP denen parti eğer gerçekten Cumhuriyet Halkı' nın partisi ise, seçim bildirgelerinden

ABD ve NATO dostluğu gibi pislikleri çıkaracak...

Ben seçimlere bildirgelerinde ''NATO karşılığını yumuşatma'' ilkesi yazan bir CHP istemiyorum.

Seçime gidiyorsan ABD emperyalizmine karşı olduğunu onurla seçim bildirgene koyacaksın!

Eyyy CHP; ülkemizde gelişen ABD ve NATO karşıtlığını gidermek, senin üzerine vazife olmamalı!

hasbelkader 13.01.18 18:10

Cevap: CHP’nin Tarz-ı Muhalefeti
 
Harika saptamalar yapmış Merdan Yanardağ:!
Tüm saptamaları (eleştirileri) yerli yerinde ve doğru.
Bu eleştirileri, sadece CHP'ye yönelik saymamak gerekir, tüm kendini demokrat ve solcu olarak görenlerinde, tuttukları yolun nereye gittiğini oturup düşünmeleri gerekir.
@Aristo'nun da sıkça eleştirdiği gibi, dinden uzak demokrat (işine geldiğince dindar (!) solcu tayfası) Kur'an'ı aklamaya çalışmayı ve ne kadar dindar olduğunu kanıtlama yarışını bırakmalı.
Bilmediği İslam konusunda, bilgiçlik (ukalalık) yapıp , tereciye tere satmayı bırakmalıdır.
Bu eleştirime en güzel örneklerden birisi de, Uğur DÜNDAR'ın dünkü KUR'AN'A GÖRE EVLENME YAŞI, 18 VE ÜZERİDİR başlıklı makalesidir.
Bu makalesinde belirttiği 18 yaş ve üzeri konusunun doğru olmadığını bilen Dündar, topu Ressam arkadaşına atıyor. :(
İslam'da evlilik yaşının 18 ve üzeri olduğu fetvasını, (islamda resim yapmak yasaktır) RESSAM arkadaşı söylemiş.:sopa:
Hazret (ressam) din konusunda öylesine bilgili ki,
Kızlarını 6-8 yaşlarında evlendiren, kendisi de 8-10 yaşlarındaki Hz. Ayşe ile evlenen Hz. Muhammet, 18 yaş üzeri evlenileceğini bilmiyor.
Bu ressam ulema (!) biliyor.:(

Uğur Bey, İslamiyet'i kendi kafana (dünya görüşüne) göre değiştiremezsiniz.
Ya Kur'an'da belirtilen şartları benimser ve uyarsın veyahut da, karşı çıkarsın ve doğr bildiğin dünya görüşünü savunursun.
Yoksa, İslama uygun olan küçük yaşta evliliği İslama uymuyor fetvasını vermek, kendi kendini (demokrat kesimi) aldatmaktan öte gitmez, çünkü dindar kesim, İslamiyet'in küçük yaşta evliliğe izin verdiğini zaten biliyor ve senin ve arkadaşlarının , İslam içinde çağdaş yaşama uymayan (küçük yaşta evlilik gibi) çağdışı davranışlara İslam iizin vermez diyerek islam'ı (dolaylı olarak) yüceltmeniz, yobaz irtica tayfasının ekmeğine yağ sürmekten farkı yoktur.
Ülkemizin önünde, tüm Kadın ve insan haklarını yok sayan ,din devleti tehlikesi vardır.
Bunu önlemenin yolu ''İslam bu değildir!'' fetvasını, İslamı bilmeyen (hayatında bir kez bile) Kur'an'ı alıp okumamış, araştırmamış kişilerin Kur'anı aklamaya çalışmaları değildir.
Lütfen, bu ülkenin yarınlarına daha fazla zarar vereyin ve;
Ya yaşantınızı savunun, veya savunduğunuz gibi yaşayın...

Rosebud 13.01.18 22:02

Cevap: CHP’nin Tarz-ı Muhalefeti
 
Ayşe'nin evlendiği dönemde oyuncaklarıyla oynadığı söylenirken, Uğur Dündar'ın İslâm'ı aklama çabası anlaşılabilir gibi değil.
Bazıları daha da ileri gidip Çalıkuşu'ndaki gibi koruma amaçlı aldığını söyler,
Hazret bilmez ki evlâtlık diye bir kavram var, bakımını üstlenmek, evlâtlık almak varken neden evlkilik!
Daha daha beteri ise o yaşta evlenip hemen gerdeğe girmediği, olgunlaşmasını beklediğinin söylenmesi ki bu özürü kabahatinden büyük bir savunma, bu aslında küçük yaşta bir kız ile evlendiğinin de kabulü anlamına gelen bir savunma.
Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor.

Aristo 14.01.18 00:00

Cevap: CHP’nin Tarz-ı Muhalefeti
 
Önce @hasbelkader ardından da @Rosebud konuyu daha da derinleştirmişler.

Ben her daim, muhalefetin dinci geçinilerek yapılamayacağını yazdım ve yazmaya da devam ediyorum.

Bu itibarla da Merdan Yanardağ' ın tesbitlerin son derece önemsiyorum.

Muhalefetin asıl odağı CHP' dir. Ha bir de CHP' yi de aşan ve Gezi Ruhu olarak adlandırılan çok daha keskin bir muhalefet hala mevcut... CHP ötesi; yani Gezi ruhu olarak adlandırılabilecek olan muhalefetin toplumdaki din faktörü ile hiç bir bağı olmamıştır. Buna rağmen o Gezi ruhu, alanlara resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin kişi olarak yansıdı. Gerçek rakamın 6 milyon üzerinde olduğu düşünülüyor. Ancak Gezi ruhu, hiç bir zaman kendinin de dindar olduğunu kanıtlama ihtiyacı duymadı... Böyle bir ihtiyaç duymadı ama ''Anti-kapitalist müslümanlar'' tüm güçleriyle Gezi eylemlerine katıldılar. Hatta namaz kılacakları zaman direniş alanlarında onlara özel yerler ayrıldı... Dahası; oruç açacakları zaman oruç tutmayan direnişçilerle yerlere iftar sofraları dizip dinli, dinsiz beraber oldular...

Milyonlarca insanın katıldığı Gezi direnişi muhalefetin esin kaynağı olmalıdır. Ve herkes hatırlasın; Gezi eylemlerini düzenleyenler din adına hiç bir laf etmediler... Ya da, ''aslında biz de dindarız'' gibi tek bir mesaj vermediler... Buna rağmen milyonlarca insan Gezi eylemlerine katıldı...

Merdan Yanardağ eski solcudur; hala solcudur ve muhalif harekette ağırlığı olan bir solcudur.

Mesele son derece uzun izah edilmesi gereken bir mesele...

Din ile bağı olmayan; din üzerinden kitle devşirme derdi olmayan Haziran Hareketi, tomalara, akreplere, gaz bombalarına, kurşunlara, hapis ve ölüm riskine karşı 6 milyon civarında insanı ''ama biz de müslümanız'' diye bir argümana gerek duymadan sokaklara döküverdi.

CHP' nin adalet yürüyüşüne ise katılım Ankara' dan İstanbul' a yürüyüşler ve İstanbul' daki mitingle birlikte 2 milyon civarında...

Ve dikkat; Adalet Yürüyüşü tomasız, akrepsiz, biber gazsız, kurşunsuz ve devlet koruması altında yapılan bir yürüyüştü,

Hiç bir dinsel söylemde bulunmayan Gezi Direnişi organizatörleri ölüm riskine rağmen (ki Gezi' de öldürülenleri hatırlayın!) 6 milyon kişiyi haftalarca çatışmalı meydanlara çıkarabildiler...

CHP ise Adalet Yürüyüşü' nde devlet korumalı ve risksiz bir eylem olmasına rağman ancak 2 milyon kişiyi seferber edebildiler.

...

Bu ne anlama geliyor?

Bu ülkede muhalefetin reşit ispatlanır gibi dindarlık ispatlaması telaşı içinde olmasının bir anlamı olmadığı anlamına geliyor!

Yok!

Dinsiz Haziran Hareketi, din ile ilgili tek bir kendini ispatlama derdi olmadan ve bu yönde mesaj vermeden; her daim ''ama biz de dindarız; hatta asıl dindarlar biziz'' mesajı vermeye gayret eden CHP' nin devlet korumalı yürüyüşünden 3 kat daha fazla insanı meydanlara çıkardı, hem de ölüm riskine rağmen...

...

Hal böyle olunca neden CHP' nin ve sözcülerinin hep rüştünü ispat eder gibi dindarlık ispatlaması içinde olmasını anlamakta zorluk çekiyorum.

...

Bunlara gerek yok...

...

@hasbelkader arkadaş, bugün Uğur Dündar' ın köşe yazısını konuya taşımış...


...

Uğur Dündar ne Kuran bilir; ne de islam tarihi bilir...


Ama köşe yazısının başlığı şu:

Alıntı:

KUR'AN'A GÖRE EVLENME YAŞI, 18 VE ÜZERİDİR
Kuran' da nerede evllilik yaşı 18 üzeri diye yazıyor?

Böyle bir ayet yok! Kendisini de ''ama ben de dindarım'' diye yaftalatmak istiyor ya...

Açıkçası uydurmuş...

Kuran' ı bilmiyor... Muhammed' in hayatını ve eşlerini bilmiyor...

Sallıyor... Sanıyor ki yobazlar ''aaa Uğur Dündar da müslümanmış'' dinimizi savunuyor diyecek!

Yok böyle bir şey ve olmaz...

Onlar kız çocuklarının 6 yaşında evlenebileceğini savunuyor...

...


Bilmeden dinbazlık yapınca da aslında Allah' ın kitabı denen kitaba şirk koşuyor... Şirkçi oluyor...

Yani kendini Allah ve Kuran yerine koyuyor... Allah' ın kelamı olmayan, Kuran' da geçmeyen şeyleri varmış gibi sunuyor...

Çok iyi biliyoruz...

Muhammed' in en yakın arkadaşı Ebubekir' dir. Ebubekir kızı Ayşe' yi Muhammed' e 6 yaşında eş olarak verdiğinde Muhammed 50 yaşındadır. Arada 44 yaş var! Ama 6 yaşında bir kızla evlenmek bugün sapıklık sayıldığından gerdeğe girdiklerinde kimileri Ayşe' nin 6, kimileri 9 kimileri 13, kimileri de 17-20 arası olduğunu anlatır durur... Ha bu arada Ayşe Muhammed' in üçüncü eşidir.

Şimdi gelelim Muhammed' in son eşlerinden birine...

Bu eş erkekleri Muhammed' in emriyle tamamen katledilen bir yahudi kabilesinin reisinin kızıdır. Asıl adı Zeyneb' dir. Muhammed' e cariye olarak verilmiştir. Muhammed' in bilinen 3. cü son eşidir. Babası öldürüldüğü günün gecesi Muhammed onu yatağına almıştır ve o zaman 14 yaşındadır. Zeyneb adı da ''kabile liderine verilen ganimet hakkı'' anlamına gelen Safiye olarak değiştirilmiştir. Yaş farkı 50 yaşa yakın!

...

Şimdi Uğur Dündar İslam ve İslam tarihi hakkında ne biliyor da kafadan sallıyor?

Ve bu dini koruma gayreti, dindar görünme gayretinin nedeni nedir?

...

Ben bildim bileli bu muhalefet 'dini siyasete karıştırmayın' edebiyatı yapar ama her nedense devamlı kendisini de dindar gibi göstererek bizzat kendisini dine karıştırır...

...

Bu saçmalıkların CHP' ye on yıllardır en ufak bir getirisi olmadı.

Bundan sonra da olmayacaktır...

Ama ''biz de dindarız'' diye iktidarla yarışa din üzerinden girerlerse her zaman olduğu gibi kaybeden yine CHP olacaktır...

...

Muhalefet CHP' den rüştünü ispat eder gibi dinini ispat etmesini beklemiyor...

Ah bir de CHP ve CHP' liler bunu anlasa...

hasbelkader 14.01.18 00:45

Cevap: CHP’nin Tarz-ı Muhalefeti
 
Konuyu daha da açtığın için ,teşekkürler @Aristo,
Günümüzün en büyük tehlikesinin, Atatürk'ün laik ve demokratik Cumhuriyetinin yerine, bir din devleti kurulması olduğunu artık aklı başında her Atatürkçünün artık görmesi bilmesi gerek.
CHP ve solcu muhalefet sürekli yanlış taktik yaparak, AKP ve dinin her açığını kapatmakla yarışıyorlar.
Mesela, 15 Temmuz Fetö darbesi,
AKP hükümetinin ve Tayyip Erdoğan'ın en büyük açığı (zaafıydı) . Çünkü yıllardan beridir Fethullah Gülen Cemaati ile kolkolaydı ve bu cemaatin desteğiyle iktidara gelmiş, bu cemaatinin desteğiyle Atatürk'ün laik demokratik cumhuriyetinin altını oymuşlardı. Fetö örgütünün darbe yapabilecek makamlara ve güce ulaşmasının baş sorumlusu AKP'ydi.

Darbeden hemen sonra yapılması gereken,
ATATÜRK'ün yukarıdaki müthiş ön görüsü afişlenmeli, dağa taşa her yere asılarak, FETÖ darbesi ile birlikte AKP hükümeti de FETÖ hareketi ile birlikte olduğu ve darbeye yol açtığı Türk halkının beynine kazınmalıydı.
Oysa, ne yaptı CHP, (Sanki Fethullah Gülen Cemaatinin yol arkadaşı AKP değilmiş gibi) Yenikapı mitingine katılarak, AKP'nin (Türk halkının hafızasında) aklanmasına yardım etti.
AKP ise, bu tehlikeli dönemi atlatınca da, (sanki Fetöcü, darbeci) CHP imiş gibi, CHP' yi (hatta Sözcü gazetesini ve yazarlarını dahi) FETÖCÜ olmakla suçladı…
Din konusu da bu davranışa benziyor.
Yıllardır ve özellikle AKP döneminde, Türk halkına İslamiyet'in insancıl yönleri ballandıra ballandıra anllatılırken, çağdaş yaşama uymayan yönleri sürekli gözlerden kaçırıldı ve Türk halkının büyük çoğunluğu kuzu sandığı kurda doğru koşuyor.
Bu durumda yapılması gereken, din devletinin kuzu olmayıp, kurt yönlerinin de olduğunu ve (özellikle kadınların canını yakacağını) temel hak ve özgürlükleri alacağını haykıra haykıra söylemek gerekirken,
İslam'ın izin verdiği küçük yaşta evlilik, kadın ve erkeklerin ayrıştırılması, kadınların temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması (hamile kadın sokağa çıkamaz, kadın sokakta gülmesin, tecavüzcüsü ile evlensin, kürtaj yasaklansın gibi) İslam'a uygun ama çağdaş yaşama ve insan haklarına ters davranışlar ortaya dökülünce,
yapılması gereken ''YOK BU MECZUP UYDURUYOR, İSLAM BU DEĞİL!'' diye saçmalamak değil,
aksine ''İŞTE İSLAM BUDUR, HALA DİN DEVLETİNE GİDİŞE TEPKİSİZ MİSİNİZ? ' diye sormak gerekir.
Dikkat edin, ''İslamiyet'te böyle olmaz, olamaz, İslam bu değil!' diyenler, dindar kesim değil (Diyanet, tarikatlar veya AKP) sadece ve sadece çağdaş yaşamlı kesimdir.
Kendilerini ve toplumu kandırıyorlar ve kandırılan toplum da din devletine doğru yol almaya devam ediyor.

Dinin çağımıza uymayan bu tür davranışları ortaya çıkınca, dinci kesim üç maymunu oynayarak, görmüyor, duymuyor, konuşmuyor.
Ama bizim (din cahili) çağdaş kesim dine toz kondurmayıp, dinin emirlerini söyleyeni linç etmeye çalışıyor.

Aristo 14.01.18 01:08

Cevap: CHP’nin Tarz-ı Muhalefeti
 
@hasbelkader

Memlekete aslında ne gerçekte ne de fiilen mevcut olmayan bir mihenk taşı biçmişler ki bunu yapan emperyalistlerdir. Çünkü bir toplumu ne kadar dindar yaparsan, onu o kadar semirir, sömürürsün...

İşin garip yanı muhalefetin de kendini popülizm adına bu mihenk taşına uygun hale getirmesidir...

Ben muhalefetin ''dine siyaset karıştırılmamalı'' demesini anlarım da ille de kendini de müslüman göstermek için yobazlarla yarışmasını anlamam; anlayamam...

Maalesef muhalefet CHP bazında kendinin müslüman olduğunu ispatlama yarışında...

Her fırsatta müslümanlıktan dem vurmaları yetmedi, bir ara kara çarşaflılaraı üye yapıp onlara CHP rozeti taktılar...

O zamanda CHP oyu % 25 civarındaydı, şimdi de aynı civarda...

...

Ecevit' i sevmem; onu hemen belirteyim ama Ecevit zamanında CHP hiç dindar geçinmediği ve siyasete dini bulaştırmadığı halde % 42 oy almıştı.

...

Şimdi yana döne dindarlık yapan CHP % 25 çıtasına takılmış, oralarda çırpınıyor.

Ve bundan ders çıkaran bir muhalefet yok!

...

Şimdi bu yobazlar ne yapsalar o yaptıklarını ''bu ülkenin yüzde 99' u müslümandır'' yalanı altına gizleyerek onu meşrulaştırdıklarını sanıyor ve CHP' de bu oyuna alet oluyor...

Bu ülkenin yüzde 99' unun müslüman olduğu yalan!

Koca ve kuyruklu bir yalan!

CHP maalesef söylemleriyle bu yalana güç veriyor...

Halbu ki, bugün bu ülkede sayıları toplumun yüzde 20' sine yaklaşan bir inançsız topluluk da var...

Ateistler, deistler, teistler falan...

Muhalefet bile bunu görmek istemiyor ve ''bu ülkenin yüzde 99' u müslüman'' şişirmesine alet oluyorlar.

Ülkemizde bırakalım yüzde 20 civarını, yüzde 10 civarı ''inançsız'' olduğu biliçlere yazılsın, AKP bile istediği gibi din bezirganlığı yapamayacak, aynı zamanda CHP' de bu geniş, biliçli ve eğitimli kitleye göre kendine ayar çekmek zorunda kalacaktır.

'Türkiye' nin yüzde 99' u müslüman''mış...

Bu uydurmaya ''hadi lan ordan'' diyenler seslerini yükseltince, bu ses siyasete kesinlikle yansır...

nurideniz34 14.01.18 12:54

Cevap: CHP’nin Tarz-ı Muhalefeti
 
Kılıçdaroğlu ile bu iş gidemezzzzzzzzz....
Bundan sonraki oyum...Meral AKŞENER....

Insanlikarayan 14.01.18 14:32

Cevap: CHP’nin Tarz-ı Muhalefeti
 
Mustafa Kemal´i anliyamayanlar, Kemalistlik´mi gündeme tasiyor denilir acaba?.

CHP´nin kararsiz oldugunu aciklayanlar, Parlamentoda olanlari hic seyretmemis anlasilan!.

Yada Parlamenter sistemden uzak yasiyorlar.

Ayni Parlamenter sistemde, Macin ortasindayken Sartlarini degistiren Hirsizlarin oyununa gelip, bunlara karsi Duvar örebilen tek güce karsi gelmeleri gibi.

Meral aksenere KARSI BIR LAFIM YOK´TA, yahu Serefini ve Namusunu Camura atan MHP yüzünden bu günlere gelmedikmi?.

hasbelkader 14.01.18 17:37

Cevap: CHP’nin Tarz-ı Muhalefeti
 
Alıntı:

Orjinal Mesaj Sahibi nurideniz34 (Mesaj 911745)
Kılıçdaroğlu ile bu iş gidemezzzzzzzzz....
Bundan sonraki oyum...Meral AKŞENER....

Sevgili Nuri Bey,
Sanırım siz, @Aristo'nun, @Rosebud'un ve benim CHP'yi eleştirilerimizi yanlış anladınız.:(
Başında, ister Kılıçdaroğlu olsun, isterse de bilmem ne oğlu, şu anda mevcut partiler içinde (gerek Atatürk'ün emaneti olması açısından, gerekse de laik oyların bir araya toplanabilmesi açısından) oy verilmesi gereken tek parti CHP'dir.
Meral Akşener ve İYİ PARTİ, MHP'de yıllardır, gerçek milliyetçilikten uzak ülkücüleri toparlamak, gerçek milliyetçi saflarına çekmek ve AKP'nin oylarını bölmek açısından hoş karşılansa bile,
Meral Akşener ve İYİ PARTİ, (yanlış şeritten) SAĞ ŞERİTTTEN YOL ALAN (Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi veya Anavatan Partisi) benzeri bir partidir.
Türkiye'nin bu hallere düşmesinin baş sorumluları da bu orta-sağ partilerdir.
Her ne kadar yanlış politikalar uygulasa da, seçmen tabanı bakımından doğru yolda olan CHP'dir.
İKTİDARA GELEMEYECEĞİ BİLİNSE DAHİ OY VERİLMESİ GEREKEN PARTİ CHP'DİR.
(AP,MHP,MSP,ANAP,DYP,AKP) Gibi sağ partiler yıllardan beridir bu ülkeyi b.ka batırdılar zaten,

sırf AKP veya MHP'den bir tık daha İYİ göründüğü için, tekrar bir sağ partiye (İYİ PARTİ) oy vermek yanlış olur.


WEZ Format +3. Şuan Saat: 18:29.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker