Forum Gerçek

Forum Gerçek (http://www.forumgercek.com/index.php)
-   Terörle Mücadele (http://www.forumgercek.com/forumdisplay.php?f=755)
-   -   Uluslarası Terörizm (http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=75820)

Zemheri 23.06.11 16:38

Uluslarası Terörizm
 
ULUSLARARASI TERÖRİZM

Güçlü devletlerin etkin politikaları karşısında kendisi için bir çıkış noktası bulamayan bazı devletler, terörü engelleri aşmada bir araç olarak görmüşlerdir. Güçlü bazı devletlerin de uluslararası alanda kendi politikalarının işlerliğini kolaylaştırmak ve rakiplerini etkisiz kılabilmek için terörü bir araç olarak kullandıkları görülmektedir.
Geçtiğimiz yüzyılda; özellikle İkinci Dünya savaşından sonra nükleer bir dengenin kurulması ile sıcak savaştan kaçınılmış, buna mukabil terörizm gün geçtikçe yaygınlaşmıştır. Terörizmin, uygulama alanı olarak seçilen bazı küçük ve geri kalmış, demokrasisi tam gelişmemiş ülkelerde başarıya ulaşmış olması, uygulayıcı olan ülkeleri cesaretlendirmiş ve böylece terör alanı gittikçe genişlemiştir.
Bu safhadan sonra terörizm uluslar arası bir savaş türü olarak önümüze gelmiştir. Verilen destek, zamanla terörizmin boyutlarının büyümesine ve uluslararası nitelik kazanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla, gerçek anlamı içerisinde ve global olarak terörizme bakıldığında dolaylı yıpratma (destabilizasyon) yöntemlerinin kullanıldığı bir dünya iç savaşı olarak da adlandırılabilir.
Özel bir şiddet eylemi veya değişik bir soğuk savaş şekli olan terörizm, uluslararası alanda etkin ve güçlü devletlerin, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin içerisindeki sosyal, ekonomik, kültürel ve benzeri birçok alandaki sorunların istismar edilmesi sonucu, var olan veya suni olarak oluşması sağlanan şiddet içerikli fikir ve hareketlerin belirli bir amaç için harekete geçirilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde terörün en önemli özelliği, uluslar arası bir nitelik kazanması ve bu ilişkilerini oldukça geliştirmiş olmasıdır. Artık, teröristler eskiden olduğu gibi sadece içinde bulundukları ülke ile sınırlı kalmayıp, başka ülkelerdeki farklı gruplar ile bağlantılar kurarak karşılıklı destek sağlamaktadırlar. Dolayısıyla teröristler, uluslararası bağlantılarını ve modern teknolojiyi de kullanmak suretiyle milletlerarası etki yapan eylemler düzenleyebilmektedirler.
Terör örgütlerinin başka ülke ve gruplardan destek almadan başarıya ulaşması, varlığını sürdürmesi hemen hemen imkansız gibidir. Özellikle eğitim, teşkilatlanma, finans ve silahlı eğitim için dış desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu özelliği ile terörizm uluslar arası bir nitelik kazanmaktadır.
1989 basımı, “Terörizm, Dünü, Bugünü, Yarını” adlı kitabında Profesör Yılmaz ALTUĞ tarafından yapılan tespite göre terörizm;
- Yabancılara veya yabancılara ait hedeflere yöneltilirse,
- Hükümetler veya birden fazla devlet tarafından beslenen unsurlarca yapılırsa,
- Bir yabancı hükümetin veya uluslararası örgütlerin siyasi mekanizmalarını etkilemek için yapılırsa uluslararası nitelik kazanmaktadır.[1]
Günümüzde bazı devletlerin ekonomik veya politik çıkarları gereği, bazı devletlerin ise, uluslar arası alanda kendi milli politikaları ile çatışan diğer devletlere karşı dolaylı yıpratma ve dayatma yöntemi olarak terörizmi bir maşa olarak kullanmaları ve desteklemeleri sonucu terörizmin boyutları genişlemiş ve uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Savaş, diplomasinin devamıdır. Terörizm, savaş ve diplomasi ile elde edilemeyen sonuçları elde etmek için yapılan eylem veya eylemlerdir”[2] ifadesi uluslararası terörün anlaşılmasına ışık tutmaktadır.[3]
Terörizmin uluslararası bir nitelik kazanmasının ve artmasının başlıca nedenleri;
* Uluslararası haberleşme ve ulaşım araçlarının son yıllardaki çok hızlı gelişimi,
* Yeni silah ve teçhizatlar ile teknolojik imkanların artması,
* Bazı ülkelerin ideolojilerini ve devrimlerini yaymada terörizmi yöntem olarak seçmeleri,
* Uluslararası terör örgütleri arasındaki istihbarat, eğitim, lojistik, teknik, finans temini, eylem yöntemleri konusunda organik bağların ve işbirliğinin artması, sayılabilir.
Bu açıklamalardan sonra uluslararası terörizmi, bir veya birden çok ülke vatandaşlarınca oluşturulmuş, desteğini içeriden ve dışarıdan, bir veya birden çok kaynaktan sağlayan organizasyon, kişi veya guruplarca, her hangi bir toplum, devlet veya devletler üzerinde baskı yaratmak suretiyle bazı kazanımlar sağlamak, etnik ve bölgesel sorunları tahrik ederek ülkelerin ulusal menfaatlerine zarar vermek amacıyla şiddet eylemlerine başvurulmasıdır. şeklinde tanımlamak mümkün olabilir.


[1] Yılmaz Altuğ, Terörün Anatomisi (İstanbul:Altın Kitaplar Basımevi), s.23

[2] A.k.,s.14.

[3] Suat İlhan, Terör Neden Türkiye ( Ankara: NU-DO Yayıncılık, 1998), s.5.
Fuzuli 24.03.16 10:13

Cevap: Uluslarası terörizm
 
Ünlü sosyolog Anthony Giddens'a/e göre Terörizm modernitenin insan hayatına getirdiği en kötü sonuçlardan biridir . Nitekim örnek verecek olursak ( ki birçok örnek sayabiliriz bu konu hakkında ) , 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika'daki İkiz Kuleler saldırısı dünya da büyük bir yankı uyandırmış ve Uluslararası anlamda terörizmin , bumerang gibi Terörü destekleyen ve Terörizmi ortaya çıkan unsurlara dönebileceğini bizlere göstermişir . Türkiye'nin yıllardır savaştığı , Pkk terör örgütüde nitekim dış güçler tarafından desteklenmektedir . Mamamfih Fidel Castro '' Pkk terör örgütü Amerika'nın petrol bekçisidir '' sözüde bizlere birçok şeyi açıklamaktadır . Günümüzde ise Dünya'ya hükmeden , hükmetmeye çalışan devletler bizleri yeni bir terim olan Proxy War (Vekaleten Savaş ) ile tanıştırmışlardır ki bu konu da uluslararası anlamda büyük bir öneme sahiptir . Saygılarımla ...


WEZ Format +3. Şuan Saat: 05:52.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker