Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Kültür | Sanat | Edebiyat > Türk Edebiyatı


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 12.02.17, 18:13   #1
Müdavim

Dilaver - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Oct 2012
Konular: 431
Mesajlar: 3,712
Ettiği Teşekkür: 18774
Aldığı Teşekkür: 20531
Rep Derecesi : Dilaver şöhret ötesinde bir itibarı vardırDilaver şöhret ötesinde bir itibarı vardırDilaver şöhret ötesinde bir itibarı vardırDilaver şöhret ötesinde bir itibarı vardırDilaver şöhret ötesinde bir itibarı vardırDilaver şöhret ötesinde bir itibarı vardırDilaver şöhret ötesinde bir itibarı vardırDilaver şöhret ötesinde bir itibarı vardırDilaver şöhret ötesinde bir itibarı vardırDilaver şöhret ötesinde bir itibarı vardırDilaver şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Uykucu
Standart Tahmis Nedir? | Tahmis Örnekleri


Tahmis Nedir? Tahmis Örnekleri


Bir gazelin her iki dizesinin başına aynı ölçüde üç dize ekleyerek oluşturulan nazım biçimidir.

Tahmis genellikle başka bir şairin gazeline yapılırsa da, kendi gazellerinden tahmis oluşturan şairler de vardır.

Başarılı bir tahmiste asıl beyit ile eklenen dizeler anlam bakımından kaynaşmış olmalıdır. Başa eklenen üçer mısra gazelin matlası ile aynı kafiyede olur. Diğer beyitlere eklenen üçer mısra ise o beyitlerin ilk mısraları ile kafiyelidir.

Uyak düzeni şöyledir: (Koyu renkli harfler ekleme mısralardır.)


aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeeaŞimdi bir gazel ele alalım.

Hayali'nin ''bilmezler'' redifli gazeli olsun.

HayalîÖnce gazelin tamamına bakalım.


Cihân-ârâ cihan içindedir arâyı bilmezler
O mâhîler ki derya içredir deryâyı bilmezler

Hârâbat ehline dûzah azâbın anma ey zâhid
Ki bunlar ibn-i vakt olmuş gam-ı ferdâyı bilmezler

Şafak-gûn kan içinde dağını seyr etse âşıklar
Güneşden zerre görmezler felekden ayı bilmezler

Hamîde kadlerine rişte-i eşki takıp bunlar
Atarlar tir-i maksûdı nedendir yayı bilmezler

Hayalî fakr şalına çekenler cism-i üryânı
Ânınla fahr ederler atlas u dîbâyı bilmezlerŞimdi ''Şeyh Galib''in sihirli parmaklarında bu gazel nasıl tahmise dönüşmüş, onu görelim.

Şeyh Galib


Meşhur dîvân sahibi, büyük şair Hayali'ye tahmis- i gazel
Şeyh Galib


Nefehnâ nefhasın gûş etmeyenler nâyi bilmezler a
Miyân- ı cân u cânânda huy- ı hâyı bilmezler a
Nefes-nâ-âşinâlar gevher-i manâyı bilmezler a
Cihân-âra cihân içindedir ârâyı bilmezler a
Şû mâhiler ki derya içredir deryâyı bilmezler a


Safâ sarhoşlarına gam arâbın anma ey zâhid b
Özün saymazlara mahşer hisâbın anmâ ey zâhid b
Hudâ sâillerine çok cevâbın anmâ ey zâhid b
Harâbât ehline dûzah azâbın anmâ ey zâhid b
Ki bunlar ibn-i vakt olmuş gam-ı ferdâyı bilmezler a


Görürler şems-i aşkın pertev-i nûrun uyanıklar c
Meh ü mihri kızıl bir pula saymaz bâgrı yanıklar c
Aceb rassâd-ı hikmet çâh-ı fikretde ne sayıklar c
Şafak- gûn kân içinde dağını seyretse âşıklar c
Güneşden zerre görmezler felekden ayı bilmezler a


Çerâgın rûşen etmiş nûr-ı vahdetden yakıp bunlar d
Kararmazlar cihan zulmâtına aslâ bakıp bunlar d
Ererler ka’r-ı bahra mevc-i seyl-âsâ akıp bunlar d
Hamîde kadlerine rişte-i eşki takıp bunlar d
Atârlar tîr-i maksûdı nedendir yâyı bilmezler a


Tecerrüd nâmînâ varmış dilin bir bahr-ı ummânı e
Ana gark oldu derler Gâlib-i bî-sâbr ü sâmânı e
Koymazdım dâmenin billâhi elden olsa dâmânı e
Hayâli fakr şâlına çekenler cism-i üryanî e
Ânınla fahr ederler atlas u dîbâyı bilmezler a


Bir başka örnek:


Şeyhülislâm Bahâyî'nin ''neylersin'' redifli gazeli

Dağıtdın hâb-ı nâz-ı yâri ey feryâd neylersin
Edip fitneyle dünyâyı harâb-âbâd neylersin

Dil-i mecrûhuma rahmeyle kalsın dâm-ı zülfünde
Şikeste-bâl olan mürgi edip âzâd neylersin

Edersin gerçi her derde tabîbim bir devâ ammâ
Cünûn-ı ehl-i aşk olunsa mâder-zâd neylersin

Varup gîsû vü zülf-i yâri biri birine katdun
Yine bir fitne tahrîk eylersin ey bâd neylersin

Şehîd-i tîğ-i aşk-ı yârdir ser-cümle-i âlem
Urup şemşîre dest ey gamze-i cellâad neylersin

Güzel tasvîr edersin hâl ü hatt-ı dilberi ammâ
Füsûn u fitneye geldikde ey Behzâd neylersin

Bahâyî-veş değilsin kâbil-i feyz-i safâ sen de
Tekellüf berteref ey hâtır-ı nâ-şâd neylersin


Tahmîs-i Nâilî Çelebi gazel-i Bahâyî

Hirâs-ı fitne saldun dehre ey bî-dâd neylersin a
Kopardun yer yer âşûb-ı kıyâmet-zâd neylersin a
Perîşânlıklar etdün nev-be-nev icâd neylersin a
Dağıtdın hâb-ı nâz-ı yârı ey feryâd neylersin a
Edib fitneyle dünyâyı harâb-âbâd neylersin a


Nihândır bû-yı fitne târ-ı anber-fâm-ı zülfünde b
Nice subh-ı kıyâmet muhtfîdir şâm-ı zülfünde b
Dimağ-âşüftedir cân ârzû-yı kâm-ı zülfünde b
Dil-i mecrûhuma rahmeyle kalsın dâm-ı zülfünde b
Şikeste-bâl olan murgi edip âzâd neylersin a


Vücûdun eylemiş hikmet-şinâs-ı âlem-i bâlâ c
Aristâlis-i asr u nakd-ı vakt-ı Bû Alî Sînâ c
Benânun hall-i râz-ı müşkilât-ı nabz edüb hakkâ c
Edersin gerçi her derde tabîbim bir devâ ammâ c
Cünûn-ı ehl-i ışk olunca mâder-zâd neylersina


Zemîn nat-ı siyâset-gâh-ı dil seyf-i kazâ mübrem d
Zebân hâmûş-ı hayret sîne sûzân dîdeler pür-nem d
Hevâ-yı ışk şûr-efgen mahabbet gaalib ü muhkem d
Şehîd-i tîğ-i ışk-ı yârdır ser-cümle-i âlem d
Urub şemşîre dest ey gamze-i cellâd neylersin a


Bulub pervâza ruhsat rûzgâra işveler satdun e
Perîşân etmeğe cem’iyyet-i uşşâkı can atdun e
Ne âl etdünse etdün murg-ı cânı dâma uğratdun e
Varup gîsû vü zülf-i yâri biri birine katdun e
Yine bir fitne tahrîk eylersin ey bâd neylersin a


Ne sûret kim çekersün can bağışlarsun Mesîh-âsâ f
Olur hayrân-ı kârun mû-şikâfân-ı yed-i beyzâ f
Bu san’atde ne Erjeng ü ne Mânîdür sana hemtâ f
Güzel tasvîr edersin hâl ü hatt-ı dilberi ammâ f
Füsûn u fitneye geldikde ey Behzâd neylersin a


Olursun Nâilî-veş gördüğün mahbûba efgende g
Meta’-ı sabrunı tâlân eder her tıfl-ı nâz-ende g
Mahabbet gam-fezâ esbâb-ı cem’iyyet perâkende g
Bahâyî-veş değilsin kâbil-i feyz-i safâ sen de g
Tekellüf bertaraf ey hâtır-ı nâ-şâd neylersin a

Nâilî
__________________

Tanrılar, erkeklerin ''balıkta'' geçirdiği zamanı ömründen saymaz. (Babil Atasözü)
Dilaver isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz Dilaver'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 12.02.17, 22:13   #2
Moderator

Gülümsün - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Oct 2014
Konular: 1708
Mesajlar: 9,962
Ettiği Teşekkür: 58912
Aldığı Teşekkür: 37165
Rep Derecesi : Gülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardırGülümsün şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Tahmis Nedir? | Tahmis Örnekleri

Güzel bilgiler için teşekkürler ellerine sağlık Dilaver modum.
__________________
Gülümsün isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Gülümsün'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 21.06.18, 02:07   #3
Üye

dil-edebiyat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Aug 2014
Konular: 13
Mesajlar: 73
Ettiği Teşekkür: 84
Aldığı Teşekkür: 209
Rep Derecesi : dil-edebiyat Karimasını arttırmak için doğru yerdedil-edebiyat Karimasını arttırmak için doğru yerdedil-edebiyat Karimasını arttırmak için doğru yerdedil-edebiyat Karimasını arttırmak için doğru yerdedil-edebiyat Karimasını arttırmak için doğru yerdedil-edebiyat Karimasını arttırmak için doğru yerdedil-edebiyat Karimasını arttırmak için doğru yerdedil-edebiyat Karimasını arttırmak için doğru yerdedil-edebiyat Karimasını arttırmak için doğru yerdedil-edebiyat Karimasını arttırmak için doğru yerdedil-edebiyat Karimasını arttırmak için doğru yerde
Ruh Halim: Cok Yorgun
Standart Cevap: Tahmis Nedir? | Tahmis Örnekleri

Lutfî'nin gazelini tahmis (Ey saçıng şeydâ köngüllerning sevâd-ı a’zamı)

Halka-i zülfüngde könglüm bolgalı gam mahremi
Ol kara kaygu bilen sevdâda çün artar gamı
Dir sanga dîvâne vü şeydâlıgdın her demî
Ey saçıng şeydâ köngüllerning sevâd-ı a’zamı
Halka halka rûhnung ser-menzilidür her hamı

Ay gül-i sûrî cemâling defteridin bir varak
Sebze vü reyhân sining hattıngdın iltürler sabak
Çîn-i zülfüngni açıban ilginge alsang tarak
Sünbülüngni taraganda gül üze tangdur arak
Kim bulutluk gicening elbette bolmas şebnemi

Reşkdin her dem yakındur bağrım irip akkalı
Yüzünge meşşâte vü közgüsi mundak bakkalı
Zülfünge meşgul irür meşşâte zîver takkalı
Min yıraktın cân birür min tâkatım yok bakkalı
Yüzi katık közgü kim bolmış cemâling hemdemi

Agzınıng remzini müşkildur firâvân saklamak
Kim ‘adem bolsa bilür ol râz-ı pinhân saklamak
Barça dilberdin olur cânnı âsân saklamak
Sin perî-veş hûrdın müşkil durur cân saklamak
Kim melek hayrândur ol sûretka nitsün âdemî

Zülfi vaslın istesem ruhsâr-ı mihr-efrûzıdın
Yok ‘aceb çün yıl kilişi bilgürür nevrûzıdın
Közlerim öyi bozuldı eşk-i seyl-endûzıdın
Min bu köz birle uyatlık min cemâlıng yüzidin
Kim kilür her lahza vü ol gûşening bardur nemi

Atlas-ı gerdûnga yitti râstî uşşâk üni
Kim kaba nivçün kucar nâzük tenin vuslat tüni
Bu “aceb ser-riştedur körgil ara yirde munı
Ol bedenning devletidin togdı köngülning küni
Hüsn-i tâli’ kör ki oldur hâlâ içki mahremi

Ay lebing Îsî-demi dik haste cânga çâre-res
Veh niçe gamzeng Nevâyî katlin itkey mültemes
Ol mübârek könglünge bolgay müyesser bu heves
Lutfîni baştın yana tirgüzseng ay ‘Îsî-nefes
Kim yitiptur veh anı öltürgeli hicrân gamı

Ali Şir Nevâî
Ali Şir Nevâî - Lutfî'nin gazelini tahmis (Ey saçıng şeydâ köngüllerning sevâd-ı a
__________________
Harâmsız mal azaldı, harâmzâde çoğaldı
Bu çağda helâl yemek büyük cesâret ister
İnsanı sıfatıyla anmak geride kaldı
Domuza domuz demek büyük cesâret ister...

Abdurrahim Karakoç
dil-edebiyat isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz dil-edebiyat'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 18.10.18, 17:42   #4
Üye

Gerçekforumcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Nov 2016
Yaş: 25
Konular: 2
Mesajlar: 74
Ettiği Teşekkür: 0
Aldığı Teşekkür: 191
Rep Derecesi : Gerçekforumcu Karimasını arttırmak için doğru yerdeGerçekforumcu Karimasını arttırmak için doğru yerdeGerçekforumcu Karimasını arttırmak için doğru yerde
Ruh Halim: Yalniz
Standart Cevap: Tahmis Nedir? | Tahmis Örnekleri

Emeğinize sağlık paylaşım için teşekkürler.
__________________
Gerçekforumcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Gerçekforumcu'in Mesajına Teşekkür Etti
Eski 29.10.18, 15:06   #5
Üye

Gerçekforumcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Nov 2016
Yaş: 25
Konular: 2
Mesajlar: 74
Ettiği Teşekkür: 0
Aldığı Teşekkür: 191
Rep Derecesi : Gerçekforumcu Karimasını arttırmak için doğru yerdeGerçekforumcu Karimasını arttırmak için doğru yerdeGerçekforumcu Karimasını arttırmak için doğru yerde
Ruh Halim: Yalniz
Standart Cevap: Tahmis Nedir? | Tahmis Örnekleri

Paylaşım için teşekkür ederim.
__________________
Gerçekforumcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Gerçekforumcu'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 07.11.18, 21:13   #6
Dönersen Islık Çal..

Sevda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Feb 2012
Konular: 824
Mesajlar: 7,001
Ettiği Teşekkür: 31285
Aldığı Teşekkür: 36488
Rep Derecesi : Sevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardırSevda şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Ruhsuz
Standart Cevap: Tahmis Nedir? | Tahmis Örnekleri

Kayboldum gittim yine divan edebiyatı dersinin içinde.


Teşekkürler Dilaver.
Sevda Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
Sevda'in Mesajına Teşekkür Etti
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
bilmezler redifli gazel, gazel, naili çelebi tahmisi, nedir, neylersin gazeli, Örnekleri, tahmis, tahmis nedir, tahmis örnekleri, şeyh galib tahmisi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 13:38.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.