Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi

Ülkemiz ve Dünya Gündemi Ülkemizde ve Dünyada yaşanan gelişmelere dair haberler


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 30.04.15, 10:16   #1
"Her Şey Güzel Oldu"

Redwine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 3756
Mesajlar: 17,522
Ettiği Teşekkür: 73486
Aldığı Teşekkür: 67741
Rep Derecesi : Redwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardırRedwine şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Cap Canli
Standart AKP’nin “Avukat Hanım”lı Reklamı da AldatıcıAKP, bu kez “ba­şı açı­k” ve dö­pi­yes­li bir avu­kat ha­nım­la çı­kı­yor kar­şı­mı­za.


Bir ön­ce­ki rek­la­mın­da ba­şör­tü­lü mağ­dur “Ra­bi­a” ile mu­ha­fa­za­kar kit­le­yi he­def­le­yen AKP, bu kez “ba­şı açı­k” ve dö­pi­yes­li bir avu­kat ha­nım­la çı­kı­yor kar­şı­mı­za.

AK­P’­li avu­kat, mo­dern ka­dın ima­jıy­la sol seç­me­ne se­lam ve­ri­yor, dip­lo­ma­sın­da ya­zan “Hi­la­l” is­miy­le mil­li­yet­çi ke­si­me göz kır­pı­yor.

Bu du­rum si­ya­si stra­te­ji ola­bi­lir. Ama “Öz­gür­lük­le­rin Önü Açıl­dı­” ad­lı bu rek­la­mın içe­ri­ği de ön­ce­ki gi­bi baş­tan so­na al­da­tı­cı…


GÖ­NÜL­LÜ AVU­KA­TA Cİ­BU­Tİ­Lİ GA­ZE­TE­Cİ GEL­MİŞ


Rek­la­ma gö­re, yurt­dı­şın­dan ge­len ga­ze­te­ci­ler, Tür­ki­ye­’de­ki in­san hak­la­rı ko­nu­sun­da­ki de­ği­şim­le­ri öğ­ren­mek için AK­P’­li Avu­kat Ha­nı­mı zi­ya­ret et­miş.

İs­ter is­te­mez, “Bu ga­ze­te­ci­ler ne­re­den aca­ba?” di­ye dü­şü­nü­yor in­san. “Dün­ya Ba­sın Öz­gür­lü­ğü Sı­ra­la­ma­sı­”n­da son 10 yıl­dır sü­rek­li ge­ri­le­yen ve 2014’te 180 ül­ke içe­ri­sin­de 154. sı­ra­da olan Tür­ki­ye­’ye gel­dik­le­ri­ne gö­re, sı­ra­la­ma­da da­ha alt­ta ka­lan “Ru­an­da­”, “Ci­bu­ti­” ya da “Gam­bi­a”­dan ola­bi­lir­ler.


“ÜÇ MAY­MUNU OY­NAR­SA­K” ÖZ­GÜ­RÜZ


Rek­la­ma dö­ner­sek… İn­san hak­la­rın­da­ki de­ği­şim an­la­tı­lır­ken, dal­ga ge­çer gi­bi, “üç may­mu­n” hey­ke­li­ne ya­kın çe­kim ya­pı­lı­yor.

An­la­şı­lan, mah­ku­mi­ye­te dö­nü­şen hak­sız tu­tuk­la­ma­la­ra, en ufak mu­ha­lif se­sin sus­tu­rul­ma­sı adı­na ma­sum­la­rın git­me­si­ne, si­ya­sal­la­şan yar­gı ka­rar­la­rı­na kar­şı “üç may­mu­nu oy­nar­sak öz­gür­lük­le­rin önü açı­lı­yo­r”…

Ya­ni “duy­maz­sak, gör­mez­sek, ko­nuş­maz­sa­k” öz­gü­rüz. Hat­ta o ka­dar öz­gü­rüz ki (!) AKP ta­ra­fın­dan bu rek­lam vi­de­osu­nun yük­len­di­ği vi­de­o si­te­si, AK­P’­li­le­rin gi­ri­şim­le­riy­le de­fa­lar­ca ka­pa­tıl­dı!..


GÖ­ZAL­TI SÜ­RE­Sİ KI­SAL­MA­DI, UZA­DI


Rek­la­mın de­va­mın­da, uzun gö­zal­tı sü­re­le­ri­nin bit­ti­ği de an­la­tı­lı­yor. Oy­sa da­ha ge­çen ay yü­rür­lü­ğe gi­ren “İç Gü­ven­lik Pa­ke­ti­” ile 24 sa­at olan gö­zal­tı sü­re­si, “top­lum­sal olay­lar sı­ra­sın­da ve top­lu ola­rak iş­le­nen suç­lar­da­” 48 saa­te çı­ka­rıl­dı (6638 sa­yı­lı Ka­nun Md. 13). Üs­te­lik po­li­se, sav­cı­ya sor­ma­dan gö­zal­tı­na al­ma yet­ki­si ve­ril­di.


AKP: “Bİ­REY­SEL BAŞ­VU­RU­YU KAL­DI­RA­Bİ­Lİ­Rİ­Z”


Bir baş­ka AKP ic­ra­atı ola­rak ise Ana­ya­sa Mah­ke­mesi­’ne bi­rey­sel baş­vu­ru­nun ge­ti­ril­me­siy­le övü­nü­lü­yor. Ama ay­nı AK­P’­nin se­çim be­yan­na­me­sin­de “mah­ke­me­nin işi çok yo­ğun, kal­dı­ra­bi­li­ri­z” de­ni­li­yor.


HER­KE­SİN AVU­KA­TA İH­Tİ­YA­CI OLA­CAK


İşin en il­ginç ya­nı; te­rö­ris­tin Cum­hu­ri­yet Sav­cısı­nı öl­dür­me­si­ni en­gel­le­ye­me­yip hiç il­gi­si ol­ma­yan avu­kat­la­rı he­def gös­te­ren­le­rin, Cum­hur­baş­ka­nı­nı eleş­tir­di di­ye genç bir avu­ka­tı tu­tuk­la­tan­la­rın, rek­lam­la­rın­da avu­kat­lar­dan “me­det um­ma­sı­”…

De­mek ki her­ke­sin ken­di­si­ni sa­vu­na­cak bir avu­ka­ta “bir gü­n” ih­ti­ya­cı ola­bi­lir…Kaynak

__________________
Redwine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
8 Üyemiz Redwine'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 30.04.15, 13:11   #2
Müdavim

Aristo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Feb 2013
Konular: 1491
Mesajlar: 14,327
Ettiği Teşekkür: 59465
Aldığı Teşekkür: 51106
Rep Derecesi : Aristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardırAristo şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Standart Cevap: AKP’nin “Avukat Hanım”lı Reklamı da Aldatıcı

Memleketin eğitim seviyesi ortalaması ilkokul 4. sınıf ya...

Adamların reklamları da 4. sınıf, daha alt sınıflar ve okumamışlara hitab ediyor.
__________________
zafere kadar devrim
Aristo isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
5 Üyemiz Aristo'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 01.05.15, 00:58   #3
Kelebek gibi uçar, arı gibi *******...

Tntcool - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2012
Konular: 121
Mesajlar: 4,735
Ettiği Teşekkür: 15233
Aldığı Teşekkür: 23091
Rep Derecesi : Tntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardırTntcool şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: AKP’nin “Avukat Hanım”lı Reklamı da Aldatıcı

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ;
AK­P’­li avu­kat, mo­dern ka­dın ima­jıy­la sol seç­me­ne se­lam ve­ri­yor, dip­lo­ma­sın­da ya­zan “Hi­la­l” is­miy­le mil­li­yet­çi ke­si­me göz kır­pı­yor.
Oy için herkese selam da verir, göz de kırparlar...

Fahişeler bunların yanında bakire sayılırlar...
__________________
Ey, iki adımlık yerküre
Senin bütün arka bahçelerini gördüm ben!
Tntcool Şu Anda Forumda.   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Tntcool'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
akp’nin, aldatıcı, hanım”lı, reklamı, “avukat


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 14:00.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.